„Naujas Istatimas Jezaus Christaus...“

Aktualu iki 2016-02-21

Juozapas Arnulfas Giedraitis (1757–1838)
„Naujas Istatimas Jezaus Christaus Wieszpaties musu lietuwiszku lieżuwiu iszgulditas par Juozapa Arnulpa kunigaikszti Giedrayti wiskupa żiemayciu, żenklinika s. Stanislowo“, Wilnius, 1816, 388 p.
Popierius, oda, įspaudai odoje, 20,5 x 16,4 x 3,5 cm
Ordino įteikimo data – 1789 m.
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, inv. Nr. VR-555
Eksponatą 2010 m. muziejui dovanojo Sigitas Norvaišas.

Žemaičių vyskupas, raštijos globėjas Juozapas Arnulfas Giedraitis mokėsi Kilmingųjų kolegijoje Vilniuje, 1780 m. Varniuose baigė Žemaičių vyskupijos kunigų seminariją. Dar būdamas klierikas buvo paskirtas Livonijos kanauninku. 1781 m. įšventintas į kunigus ir paskirtas Laižuvos klebonu, bet tais pačiais išvyko Romą, ten 1781–1785 m. studijavo. Būdamas užsienyje lankėsi Prancūzijoje, Nyderlanduose ir Vokietijoje. Nuo 1785 m. J. A. Giedraitis buvo Žemaičių kapitulos narys, nuo 1791 m. – vyskupo koadjutorius su paveldėjimo teise, nuo 1802 m. – Žemaičių vyskupas. Nuo 1813 m. – Sankt Peterburge veikusios Biblijos draugijos narys. J. A. Giedraitis ypač pasižymėjo kaip švietimo puoselėtojas ir raštijos globėjas. Rūpinosi kunigų švietimu, parapinėmis mokyklomis, lietuvių kalbos ugdymu. Mirė 1838 m., palaidotas Varnių katedroje.

Knyga „Naujas Istatimas Jezaus Christaus...“ yra vienas svarbiausių J. A. Giedraičio parengtų veikalų. Tai pirmas į lietuvių kalbą išversto Naujojo Testamento leidimas, pasirodęs Vilniuje 1816 metais. Knygos tituliniame lape prie J. A. Giedraičio pavardės pažymėta, kad jis yra gavęs Šv. Stanislovo ordiną („żenklinika s. Stanislowo“). Leidinys buvo išspausdintas spaustuvėje prie Vilniaus misionierių Viešpaties Dangun Žengimo bažnyčios. Knygos pradžioje yra dvi prakalbos lotynų ir lenkų kalbomis, jose pabrėžiama, kad šalyje, kur liaudyje visuotinai paplitusi lietuvių kalba, J. A. Giedraitis jaučia pareigą išversti į šią kalbą Naująjį Testamentą. Šis vertimas prisidėjo prie bendrinės lietuvių kalbos formavimosi.

Šį eksponatą 2016 m. vasario 16 – gegužės 8 d. galima apžiūrėti parodoje „Praemiando incitat. Šventojo Stanislovo ordinas“, vykstančioje Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose.

Medžiagą parengė Dalius Avižinis

Panaudota literatūra:
Biržiška V. „Giedraitis Juozapas Arnulfas“, in: Lietuvių enciklopedija, t. 7, Bostonas, 1956, p. 212–213.
Godlewski M. „Giedroyć Józef Arnolf“, in: Polski Słownik Biograficzny, t. 7, Kraków, 1948–1958, s. 428.
Prašmantaitė A. „Giedraitis Juozapas Arnulfas“, in: Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. 6, Vilnius, 2004, p. 637.

Susiję įrašai

Daugiau straipsnių

Publikuota: 2016-02-15 Atnaujinta: 2016-02-12 16:22
smart foreash ccms6
Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“). Jie gali identifikuoti lankytojus, rinkti statistikos duomenis ir padėti pagerinti naršymo patirtį kiekvienam lankytojui atskirai.
Susipažinkite su mūsų Privatumo ir slapukų politika