Vadovų susitikimai

2024-04-23 - 2024-04-26 
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
atostogos
 
2024-04-22
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojo administracijai ir infrastruktūrai Giedriaus Krasausko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos - vyriausiosios muziejaus rinkinių kuratorės Ėrikos Striškienės darbotvarkė 
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
 
2024-04-18
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
10:00 val. darbo susitikimas su LR užsienio reikalų ministerijos atstovais.
15:00 val. darbo susitikimas su mecenatu dr. Pranu Kizniu
 
2024-04-15
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojo administracijai ir infrastruktūrai Giedriaus Krasausko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos - vyriausiosios muziejaus rinkinių kuratorės Ėrikos Striškienės darbotvarkė 
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
 
2024-04-12
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
9:00–18:00 val. dalyvavimas konferencijoje „Enterprise AI and Tech 2024: Dirbtinio intelekto konferencija vadovams ir sprendimų priėmėjams“.
 
2024-04-10
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
13:00–17:00 val. dalyvavimas konferencijoje „Trijų jūrų iniciatyvos kultūrinio bendradarbiavimo sritis. Menas ir mokslas, viešoji politika, švietimas ir verslas“. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija.
 
2024-04-09 - 2024-04-12 
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
komandiruotė
 
2024-04-02
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
10:00–11:30 val. dalyvavimas Lietuvos kultūros tyrimų instituto Mokslo tarybos posėdyje nuotoliniu būdu.
 
2024-03-28
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
18:00–19:30 val. dalyvavimas parodos „Nuo vienaragio iki Trijų karalių: gotikiniai kokliai iš Valdovų rūmų muziejaus rinkinių“ mokslinės, kultūrinės ir edukacinės programos renginyje.
 
2024-03-27
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
15:00–16:30 val. dalyvavimas Lietuvos istorijos instituto Mokslo tarybos posėdyje nuotoliniu būdu.
 
2024-03-26
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
10:00–17:00 val. dalyvavimas seminare Europos paveldo dienų organizatoriams „Kultūros paveldas: ryšiai, įtakos, keliai“ Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.
 
2024-03-25
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojo administracijai ir infrastruktūrai Giedriaus Krasausko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos - vyriausiosios muziejaus rinkinių kuratorės Ėrikos Striškienės darbotvarkė 
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
 
2024-03-20
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
10:00 val. darbo susitikimas su Ispanijos Karalystės nepaprastąja ir įgaliotąja ambasadore María Nieves Blanco Díaz
 
2024-03-14
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
9:00–17:00 val. dalyvavimas mokymuose, skirtuose Lietuvos kultūros sektoriaus organizacijų vadovaujantiems darbuotojams ir specialistams.
 
2024-03-13
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
15:00–16:30 val. dalyvavimas Lietuvos istorijos instituto Mokslo tarybos posėdyje nuotoliniu būdu.
 
2024-03-12 - 2024-03-18 
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
atostogos
 
2024-03-12
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
18:00–19:30 val. dalyvavimas parodos „Baltijos laisvės simboliai“ mokslinės, kultūrinės ir edukacinės programos renginyje.
Generalinio direktoriaus pavaduotojo administracijai ir infrastruktūrai Giedriaus Krasausko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos - vyriausiosios muziejaus rinkinių kuratorės Ėrikos Striškienės darbotvarkė 
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
 
2024-03-07
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
10:00–14:30 val. dalyvavimas Nacionalinės švietimo agentūros renginyje „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas – aukštesnės švietimo kokybės link“.
 
2024-03-06
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
12:30–13:30 val. susitikimas su Birštono muziejaus direktoriumi.
 
2024-03-04
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojo administracijai ir infrastruktūrai Giedriaus Krasausko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos - vyriausiosios muziejaus rinkinių kuratorės Ėrikos Striškienės darbotvarkė 
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
 
2024-02-29 - 2024-03-01
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
atostogos
 
2024-02-28
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
10:00 val. darbo susitikimas su Lietuvos Respublikos kultūros ministru Simonu Kairiu ir Maltos Respublikos prezidentu dr. George William Vella su žmona Miriam Vella.
 
2024-02-26
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
15:00 val. susitikimas su Lietuvos kariuomenės vadu gen. Valdemaru Rupšiu.
Generalinio direktoriaus pavaduotojo administracijai ir infrastruktūrai Giedriaus Krasausko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos - vyriausiosios muziejaus rinkinių kuratorės Ėrikos Striškienės darbotvarkė 
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
 
2024-02-23
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
09:00 val. Krokuvos Vavelio karališkosios pilies - Valstybinių meno rinkinių direktoriaus habil. dr. Andrzej Betlej pasitikimas.
10:00 val. susitikimas su žiniasklaidos atstovais.
13:00 val. Vilniaus 700-mečiui skirtų Valdovų rūmų muziejaus leidinių pristatymas. 
17:00 val. tarptautinės parodos "Renesanso šedevras iš Vavelio. Džovanio Belinio "Dievo Motina su Kūdikiu" atidarymas.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
13:00 val. Vilniaus 700-mečiui skirtų Valdovų rūmų muziejaus leidinių pristatymas. 
17:00 val. tarptautinės parodos "Renesanso šedevras iš Vavelio. Džovanio Belinio "Dievo Motina su Kūdikiu" atidarymas.
 
2024-02-22
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
13:00 val. darbo susitikimas organizuojamų parodų aptarimui su Lvivo muziejininkais.
15:00 val. darbo susitikimas su Džovanio Belinio parodos "Dievo Motina su Kūdikiu" kuratore iš Krokuvos Vavelio karališkosios pilies - Valstybinių meno rinkinių dr. Joanna Winiewicz-Wolska 
18:00 val. dalyvaujama prof. Irenos Valikonytės monografijos "Rex iustissimus. Valdovo teismas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XV a. pabaigoje - XVI a." pristatyme Knygų mugėje.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
17:00 val. dalyvaujama parodos "Nerūpestingas amžius. Vaikystė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje" katalogo pristatyme Knygų mugėje
 
2024-02-19
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojo administracijai ir infrastruktūrai Giedriaus Krasausko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos - vyriausiosios muziejaus rinkinių kuratorės Ėrikos Striškienės darbotvarkė 
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
 
2024-02-14
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
18:00–19:30 val. parodos „Baltijos laisvės simboliai“ atidarymo moderavimas.
 
2024-02-13
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
13:00–15:00 val. susitikimas su Personalo vadovų klubo nariais.
 
2024-02-08
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
10:00 val. dalyvavimas Kultūros politikos pagrindų įstatymo projekto pristatyme Kultūros ministerijoje
14:00 val. darbo susitikimas su Čekijos Respublikos ambasadoriumi Aleš Opata
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
13:00–15:00 val. dalyvavimas Lietuvos istorijos instituto Konkursų ir atestavimo komisijos posėdyje.
 
2024-02-07
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
09:00 val. darbo susitikimas su Italijos Respublikos ambasadoriumi Emanuele de Maigret
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
10:00–11:00 val. dalyvavimas Valdovų rūmų muziejaus Kultūros istorijos tyrimų skyriaus posėdyje.
14:00–15:00 val. susitikimas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus atstovais.
 
2024-02-06
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
10:00–11:00 val. dalyvavimas Valdovų rūmų muziejaus Archeologijos ir architektūros tyrimų skyriaus posėdyje.
11:00–12:00 val. dalyvavimas Valdovų rūmų muziejaus Restauravimo skyriaus posėdyje.
 
2024-02-05 
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos - vyriausiosios muziejaus rinkinių kuratorės Ėrikos Striškienės darbotvarkė 
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
 
2024-02-05 - 2024-02-09
Generalinio direktoriaus pavaduotojo administracijai ir infrastruktūrai Giedriaus Krasausko darbotvarkė
atostogos
 
2024-02-01
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
15:00 val. susitikimas su Lietuvos Respublikos kultūros ministru Simonu Kairiu
 
2024-01-24 - 2024-01-26
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
atostogos
 
2024-01-22
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
 
2024-01-18
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
10:00–12:00 val. dalyvavimas Valdovų rūmų muziejaus Restauravimo tarybos posėdyje.
 
2024-01-15
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
 
2024-01-08
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojo administracijai ir infrastruktūrai Giedriaus Krasausko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos - vyriausiosios muziejaus rinkinių kuratorės Ėrikos Striškienės darbotvarkė 
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
 
2024-01-02
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojo administracijai ir infrastruktūrai Giedriaus Krasausko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
 
2023-12-25
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojo administracijai ir infrastruktūrai Giedriaus Krasausko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
 
2023-12-18
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
 
2023-12-11
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
 
2023-12-08
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
dalyvavimas XXII tarptautinėje mokslinėje konferencijoje "Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVIII amžiuje. Pilietis. Šeima. Edukacija".
 
2023-12-07 
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
10:00 val. tarptautinės mokslinės konferencijos Valdovų rūmuose atidarymas.
11:15 val. virtualus susitikimas su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija dėl 2024 m. projektų finansavimo.
14:00 val. susitikimas su Anykščių menų centro direktoriumi.
16:00 val. dalyvavimas Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos mokslo tarybos posėdyje.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
dalyvavimas XXII tarptautinėje mokslinėje konferencijoje "Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVIII amžiuje. Pilietis. Šeima. Edukacija".
 
2023-12-04
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
14:00 val. darbo pasitarimas su Lietuvos čiuožimo federacijos atstovais.
Generalinio direktoriaus pavaduotojo administracijai ir infrastruktūrai Giedriaus Krasausko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
14:00 val. darbo pasitarimas su Lietuvos čiuožimo federacijos atstovais.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
14:00 val. darbo pasitarimas su Lietuvos čiuožimo federacijos atstovais.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos - vyriausiosios muziejaus rinkinių kuratorės Ėrikos Striškienės darbotvarkė 
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
 
2023-11-28 - 2023-12-02
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
komandiruotė
 
2023-11-22
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
10:30 val. darbo pasitarimas
 
2023-11-21
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
14:00 val. darbo pasitarimas renginių organizavimo klausimais.
 
2023-11-20
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojo administracijai ir infrastruktūrai Giedriaus Krasausko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos - vyriausiosios muziejaus rinkinių kuratorės Ėrikos Striškienės darbotvarkė 
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
 
2023-11-15
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
10:00–12:00 susitikimas su Lietuvos muziejų asociacijos atstovais.
15:00–17:00 dalyvavimas Valdovų rūmų muziejaus Restauravimo tarybos posėdyje.
 
2023-11-09
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
9:00–17:00 val. dalyvavimas mokymuose „Emocinė gerovė ir įtrauktis“ Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.
18:00–19:30 val. dalyvavimas paminklo Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Gediminui atidengimo renginyje.
 
2023-11-08
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
9:00 val. darbo pasitarimas rengiamos parodos klausimais
Generalinio direktoriaus pavaduotojos - vyriausiosios muziejaus rinkinių kuratorės Ėrikos Striškienės darbotvarkė 
9:00 val. darbo pasitarimas rengiamos parodos klausimais
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
15:00–16:00 val. dalyvavimas Lietuvos istorijos instituto Mokslo tarybos posėdyje.
 
2023-11-07
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
12:00 val. darbo susitikimas su Sakartvelo ambasados nepaprastąja ir įgaliotąja ambasadore Salome Shapakidze
 
2023-11-06
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojo administracijai ir infrastruktūrai Giedriaus Krasausko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos - vyriausiosios muziejaus rinkinių kuratorės Ėrikos Striškienės darbotvarkė 
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
 
2023-11-03
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
14:00 val. susitikimas su Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos atstovais.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
14:00 val. susitikimas su Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos atstovais.
 
2023-10-30
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojo administracijai ir infrastruktūrai Giedriaus Krasausko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos - vyriausiosios muziejaus rinkinių kuratorės Ėrikos Striškienės darbotvarkė 
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
 
2023-10-23
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojo administracijai ir infrastruktūrai Giedriaus Krasausko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos - vyriausiosios muziejaus rinkinių kuratorės Ėrikos Striškienės darbotvarkė 
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
 
2023-10-16
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojo administracijai ir infrastruktūrai Giedriaus Krasausko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos - vyriausiosios muziejaus rinkinių kuratorės Ėrikos Striškienės darbotvarkė 
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
 
2023-10-12
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
11:00 val. tarptautinės parodos „Tarp būties ir atminties. Senieji Vilniaus pilių vaizdai“ spaudos konferencija.
18:00 val. parodos atidarymas.
 
2023-10-10
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
13:00 val. diskusija „Istorijos politikos forume 2023: Atmintis. Istorija. Politika“ Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.
 
2023-10-10
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
15:00 val. Kazimiero Alchimavičiaus paveikslo „Gedimino laidotuvės“ parodos spaudos konferencija.
18:00 val. parodos atidarymas.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
10:00–11:30 val. dalyvavimas Lietuvos kultūros tyrimų instituto Mokslo tarybos posėdyje.
 
2023-10-09
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojo administracijai ir infrastruktūrai Giedriaus Krasausko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos - vyriausiosios muziejaus rinkinių kuratorės Ėrikos Striškienės darbotvarkė 
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
 
2023-10-05 - 2023-10-06
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
komandiruotė
 
2023-10-03 - 2023-10-06
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
komandiruotė
 
2023-09-27
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
9:00 val. susitikimas su Varšuvos Kardinolo Stefano Višinskio universiteto Meno istorijos instituto prof. Anna Sylwia Czyż
15:00 val. pasitarimas dėl teikiamų projektų LR kultūros ministerijai.
 
2023-09-27
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
14:00 val. pasitarimas dėl tęstinių leidinių ir mokslo darbų leidybos.
15:00 val. pasitarimas dėl teikiamų projektų LR kultūros ministerijai.
 
2023-09-26
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
9:00–17:00 val. dalyvavimas mokymuose „Emocinė gerovė ir įtrauktis“ Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.
 
2023-09-25
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojo administracijai ir infrastruktūrai Giedriaus Krasausko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos - vyriausiosios muziejaus rinkinių kuratorės Ėrikos Striškienės darbotvarkė 
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
 
2023-09-22
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
13:00 val. susitikimas su Lenkijos XVIII amžiaus tyrėjų draugijos (Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym) vadovu prof. habil. dr. Michał Zwierzykowski ir Abiejų Tautų Respublikos parlamentarizmo istorijos tyrėju prof. dr. Robert Kołodziej 
 
Nuo 2023-09-20 iki 2023-09-22 
Generalinio direktoriaus pavaduotojo administracijai ir infrastruktūrai Giedriaus Krasausko darbotvarkė
atostogos
 
2023-09-20
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
10:00 val. virtualus susitikimas su tarptautinės mokslinės konferencijos, skirtos Edukacinės komisijos 250-osios metinėms paminėti, organizacinio komiteto nariais.
 
2023-09-18
Generalinio direktoriaus pavaduotojo administracijai ir infrastruktūrai Giedriaus Krasausko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos - vyriausiosios muziejaus rinkinių kuratorės Ėrikos Striškienės darbotvarkė 
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
 
2023-09-15
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
Komandiruotė į Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejų. Dalyvavimas Europos paveldo dienų programoje ir tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Rietavas: istorija ir paveldas“.
 
2023-09-14
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
15:30 val. virtualus susitikimas su Kauno švietimo inovacijų centro atstovais.
18:00–19:00 val. diskusijos „Šventovių sienos ir spalvos: senosios Lietuvos paveldo išsaugojimo iššūkiai“ moderavimas.

 

Nuo 2023-09-11 iki 2023-09-24 
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
atostogos 
 
2023-09-11
Generalinio direktoriaus pavaduotojo administracijai ir infrastruktūrai Giedriaus Krasausko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos - vyriausiosios muziejaus rinkinių kuratorės Ėrikos Striškienės darbotvarkė 
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
 
2023-09-08
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
10 val. darbo pasitarimas investicinio projekto vykdymo klausimais.
13 val. darbo pasitarimas būsimų parodų ir leidinių rengimo klausimais.
 
2023-09-07
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
10 val. darbo pasitarimas Kultūros ministerijoje
14 val. dalyvavimas konferencijoje
15 val. darbo pasitarimas dėl rengiamų parodų.
 
Nuo 2023-09-05 iki 2023-09-08
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
komandiruotė į Lenkiją. Dalyvavimas Lenkijos ekonomikos forumo „Karpatų Europa“ konferencijoje „Via Culturalis – kultūros institucijų bendradarbiavimas regione“.
 
2023-09-04
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojo administracijai ir infrastruktūrai Giedriaus Krasausko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos - vyriausiosios muziejaus rinkinių kuratorės Ėrikos Striškienės darbotvarkė 
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
 
 
Nuo 2023-08-21 iki 2023-08-25
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
komandiruotė 
 
2023-08-21
Generalinio direktoriaus pavaduotojo administracijai ir infrastruktūrai Giedriaus Krasausko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
 
Nuo 2023-08-07 iki 2023-09-01
Generalinio direktoriaus pavaduotojos - vyriausiosios muziejaus rinkinių kuratorės Ėrikos Striškienės darbotvarkė 
atostogos 
 
2023-07-27
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
10:00 val. susitikimas su Malborko pilies direktoriumi habil. dr.  Janusz Trupinda
 
2023-07-26
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
9:00 val. susitikimas su Prezidentu Valdu Adamkumi
19:00 val. susitikimas su Romualdu Budriu
 
2023-07-24
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojo administracijai ir infrastruktūrai Giedriaus Krasausko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
 
2023-07-20
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
9:00 val. susitikimas su Varšuvos Kardinolo Stefano Višinskio universiteto Meno istorijos instituto prof. Anna Sylwia Czyż
11:00 val. susitikimas su Varšuvos karališkosios pilies muziejininkais
 
Nuo 2023-07-13 iki 2023-07-19
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko ir
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
komandiruotė
 
2023-07-10
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
 
2023-07-06
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
10:00 val. Prezidentūroje apdovanojamas Krokuvos Vavelio karališkosios pilies – Valstybinių meno rinkinių vadovas prof. habil. dr. Andrzejus Tadeuszas Betlejus ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi
19:30 val. LRT televizijos laida skirta Triumfo eisenai nuo Aušros vartų iki Valdovų rūmų
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
priimamas valstybinis apdovanojimas iš Lenkijos Respublikos Prezidento Andrzejaus Dudos Jašiūnų Balinskių dvaro rūmuose 
 
2023-07-05
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
20:00 val. valstybinė vakarienė Lenkijos pirmosios poros garbei
 
 2023-07-04
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
Raimondo Paknio fotografijų parodos atidarymas 
 
2023-07-03
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
 
2023-06-26
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
 
2023-06-19
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
 
2023-06-15
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
13:00 val. susitikimas su Krokuvos Vavelio karališkosios pilies gobelenų rinkinio saugotoja dr. Magdalena Piwocka
 
2023-06-13
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
14:30 val. susitikimas su Krokuvos Vavelio karališkosios pilies direkcijos atstovu dr. Piotr Rabiej
 
2023-06-12
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos - vyriausiosios muziejaus rinkinių kuratorės Ėrikos Striškienės darbotvarkė 
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
 
2023-06-05
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
11:00 val. susitikimas su prof. dr. Werner Paravicini.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojo administracijai ir infrastruktūrai Giedriaus Krasausko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos - vyriausiosios muziejaus rinkinių kuratorės Ėrikos Striškienės darbotvarkė 
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
 
2023-05-29
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojo administracijai ir infrastruktūrai Giedriaus Krasausko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos - vyriausiosios muziejaus rinkinių kuratorės Ėrikos Striškienės darbotvarkė 
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
 
2023-05-24
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
Susitikimas su Varšuvos nacionalinio muziejaus direktoriumi prof. Łukasz Gaweł.
 
2023-05-23
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
Susitikimas su Varšuvos nacionalinio muziejaus direktoriumi prof. Łukasz Gaweł.
 
2023-05-22
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojo administracijai ir infrastruktūrai Giedriaus Krasausko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos - vyriausiosios muziejaus rinkinių kuratorės Ėrikos Striškienės darbotvarkė 
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
 
2023-05-17
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
14:00 val. darbo pasitarimas su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Viešojo valdymo grupės patarėja Diana Varnaite dėl Triumfo žygio "Visų Vilniaus konfesijų stotelės".
 
2023-05-15
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojo administracijai ir infrastruktūrai Giedriaus Krasausko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos - vyriausiosios muziejaus rinkinių kuratorės Ėrikos Striškienės darbotvarkė 
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
 
2023-05-12
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
10:00 val. Vokietijos federalinio prezidento vizito parengiamosios grupės apsilankymas ir programos derinimas.
15:00 val. muziejaus vertybių restauravimo eigos aptarimas Prano Gudyno restauravimo centre.
 
2023-05-11
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
14:30 val. susitikimas su Lazienkų muziejaus (Varšuva) atstovais.
 
2023-05-10
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
14:00 val. darbo pasitarimas su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovais dėl Edukacinės komisijos metų paminėjimo.
 
2023-05-08
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojo administracijai ir infrastruktūrai Giedriaus Krasausko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos - vyriausiosios muziejaus rinkinių kuratorės Ėrikos Striškienės darbotvarkė 
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
 
2023-05-02
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojo administracijai ir infrastruktūrai Giedriaus Krasausko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos - vyriausiosios muziejaus rinkinių kuratorės Ėrikos Striškienės darbotvarkė 
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
 
2023-04-25
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
11:00 val. susitikimas su Lietuvos istorijos instituto direktoriumi dr. Alvydu Nikžentaičiu.
 
2023-04-24
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojo administracijai ir infrastruktūrai Giedriaus Krasausko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos - vyriausiosios muziejaus rinkinių kuratorės Ėrikos Striškienės darbotvarkė 
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
 
2023-04-17
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojo administracijai ir infrastruktūrai Giedriaus Krasausko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos - vyriausiosios muziejaus rinkinių kuratorės Ėrikos Striškienės darbotvarkė 
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
 
2023-04-13 
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
10:00 val. darbo posėdis.
 
2023-04-11
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojo administracijai ir infrastruktūrai Giedriaus Krasausko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos - vyriausiosios muziejaus rinkinių kuratorės Ėrikos Striškienės darbotvarkė 
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
 
2023-04-04 
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
10:00 val. dalyvavimas Lietuvos kultūros tyrimų instituto Mokslo tarybos nuotoliniame posėdyje.
 
2023-04-03
Generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
14:00 val. darbo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojo administracijai ir infrastruktūrai Giedriaus Krasausko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Generalinio direktoriaus pavaduotojos - vyriausiosios muziejaus rinkinių kuratorės Ėrikos Striškienės darbotvarkė 
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
 
2023-03-28 - 2023-04-01
Direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
darbinis vizitas į Lenkijos Respubliką
 
2023-03-27
Direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Direktoriaus pavaduotojo administracijai ir infrastruktūrai Giedriaus Krasausko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Direktoriaus pavaduotojos - vyriausiosios fondų saugotojos Ėrikos Striškienės darbotvarkė 
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
 
2023-03-23
Direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje Liepojos universitete.
 
2023-03-21
Direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
10:00 val. nuotolinis Lietuvos kultūros tyrimų instituto Mokslo tarybos posėdis. 
 
2023-03-20
Direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Direktoriaus pavaduotojo administracijai ir infrastruktūrai Giedriaus Krasausko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Direktoriaus pavaduotojos - vyriausiosios fondų saugotojos Ėrikos Striškienės darbotvarkė 
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
 
2023-03-16
Direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
10:00 val. susitikimas Pažaislio vienuolyne.
12:30 val. susitikimas Kauno arkivyskupijos kurijoje.
15:00 val. susitikimas Kauno pedagogų kvalifikacijos centre.
 
2023-03-15
Direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
14:30 val. susitikimas su Rundalės pilies direktore.
16:00 val. susitikimas su Lazienkų rūmų direktoriaus pavaduotoja.
Direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
10:00 val. nuotolinis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Istorinės atminties komisijos posėdis.
 
2023-03-13
Direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Direktoriaus pavaduotojo administracijai ir infrastruktūrai Giedriaus Krasausko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Direktoriaus pavaduotojos - vyriausiosios fondų saugotojos Ėrikos Striškienės darbotvarkė 
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.   
  
2023-03-06
Direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Direktoriaus pavaduotojo administracijai ir infrastruktūrai Giedriaus Krasausko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Direktoriaus pavaduotojos - vyriausiosios fondų saugotojos Ėrikos Striškienės darbotvarkė 
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.    

 

2023-03-01
Direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
10:00 val. susitikimas su potencialiais rėmėjais.
14:00 val. darbo pasitarimas būsimų parodų planavimo klausimais.

 

2023-02-27
Direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Direktoriaus pavaduotojo administracijai ir infrastruktūrai Giedriaus Krasausko darbotvarkė
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.
Direktoriaus pavaduotojos - vyriausiosios fondų saugotojos Ėrikos Striškienės darbotvarkė 
9:00 val. savaitės darbų planavimo posėdis.   

 

2023-02-09
Direktoriaus dr. Vydo Dolinsko darbotvarkė

11:30 val. susitikimas su LR kultūros ministru Simonu Kairiu.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                

 
                     
                 

 

 

Publikuota: 2022-10-11 12:46 Atnaujinta: 2024-04-18 15:51
smart foreash ccms6
Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“). Jie gali identifikuoti lankytojus, rinkti statistikos duomenis ir padėti pagerinti naršymo patirtį kiekvienam lankytojui atskirai.
Susipažinkite su mūsų Privatumo ir slapukų politika