Pirkimo svetainėje taisyklės

 PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO VALDOVURUMAI.LT E-KNYGYNAS PARDUOTUVĖJE TAISYKLĖS
 
 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1.1. Šios prekių pirkimo-pardavimo valdovurumai.lt e-knygynas parduotuvėje taisyklės (toliau – Taisyklės) – tai nuotolinė prekių pirkimo-pardavimo sutartis, kuri nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas, šalių atsakomybę, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką bei kitas su prekių pirkimu-pardavimu e-knygynas parduotuvėje www.valdovurumai.lt  (toliau – e-knygynas parduotuvė) susijusias nuostatas.
1.2.Pardavėjas –Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti biudžetinė įstaiga, juridinio asmens kodas 302297628, PVM mokėtojo kodas LT100007722511, registruota buveinė adresu Katedros a. 4, Vilnius, tel. +370 5 212 7476, faksas + 370 5 212 7470, el. paštas info@valdovurumai.lt ir eknygynas@valdovurumai.lt. Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras.
1.3. Prekybos veikla e-knygynas parduotuvėje yra vykdoma iš Lietuvos Respublikos.
1.4.Pirkėjas – asmuo, turintis teisę pirkti e-knygynas parduotuvėje, t. y.:
1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. 18 metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.4.2. nepilnamečiai nuo 16 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo uždarbiu ar asmeninėmis lėšomis;
1.4.3. juridiniai asmenys;
1.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
1.5.Prekės – Pardavėjo e-knygynas parduotuvėje www.valdovurumai.lt pateiktos prekės.
1.6. Šia pirkimo-pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti Pirkėjo užsakytą ir apmokėtą prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už prekę nustatytą pinigų sumą ir priimti pristatytą prekę bei atlyginti pristatymo išlaidas, šiose Taisyklėse numatytomis sąlygomis.
1.7. Prieš vykdant bet kokių Prekių užsakymą e-knygynas parduotuvėje, Pirkėjas turi atidžiai perskaityti šias Taisykles ir įsitikinti, kad jas tinkamai suprato. Sutikdamas su Taisyklėmis Pirkėjas taip pat patvirtina, kad Pirkėjas turi teisę pirkti prekes e-knygynas parduotuvėje.
1.8. Pirkėjas turi atkreipti dėmesį, kad prieš užbaigdamas užsakymą Pirkėjas privalo sutikti su šiomis Taisyklėmis bei Privatumo politika, o atsisakius tai padaryti, užsakymo užbaigimas ir Prekės užsakymas yra negalimas.
1.9. Prekių pirkimo pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas užsako prekes, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs ir sutikęs su Taisyklėmis apmoka išrašytą sąskaitą. Kiekvieną kartą užsisakant Prekes, Pirkėjui galios tuo metu galiojanti Taisyklių redakcija.
1.10.Asmens duomenų apsauga – užsakymo metu pateikti Pirkėjo asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ir adresas yra naudojami tik vykdyti užsakymui. Šie duomenys negali būti naudojami kitiems tikslams, ar perduodami, parduodami trečiosioms šalims, kurios yra nesusijusios su Pardavėjo tiesiogiai teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nekaupia Pirkėjų prisijungimų prie mokėjimo sistemos duomenų, nes šie duomenys jam nėra prieinami.
 
2. PREKĖS
 
2.1. E-knygynas parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Nepaisant to, kad Pardavėjas siekia kuo tikslesnio Prekių spalvos atvaizdavimo, Pardavėjas negali garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės Prekių spalvas. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdų ir e-knygynas parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
2.2. E-knygynas parduotuvėje parduodamos Prekės duomenys ir jų likučiai nurodomi prie kiekvienos Prekės esančiame Prekės aprašyme.
2.3. Prekių įpakavimas gali skirtis nuo to, kuris pateikiamas atvaizduose, esančiuose e-knygynas parduotuvėje.
2.4. Visos Prekės, pateikiamos e-knygynas parduotuvėje, yra prieinamos. Tuo atveju, jeigu užsakymo metu Prekės nebelieka, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis, o prie Prekės nurodoma ,,Išparduota“.
2.5. Pardavėjas turi teisę nustatyti minimalų ir/arba maksimalų Prekės užsakymo kiekį vieno užsakymo metu.
 
3.             PREKIŲ KOKYBĖ
 
3.1. Pardavėjas garantuoja Prekių kokybę. Pardavėjo Prekės yra tinkamos kokybės, t. y. Prekių savybės atitinka prekės aprašymą.
3.2. Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos Taisyklėse įtvirtinta tvarka ir atsižvelgiant į taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
3.3. Pirkėjas, norintis pateikti skundą dėl nekokybiškos ar nepilnos komplektacijos Prekės, tai padaryti gali elektroniniu paštu info@valdovurumai.lt ir eknygynas@valdovurumai.lt.
3.4. Teikdamas skundą Pirkėjas turi pridėti Prekės įsigijimo PVM sąskaitą faktūrą (jos numerį) bei nurodyti tokią informaciją:Prekės užsakymo numerį; įvardyti Prekės defekto, gedimo požymius ar trūkstamą dalį;pateikti kitus įrodymus, pavyzdžiui, Prekės nuotrauką, nekokybiškos vietos nuotrauką (jei tai įmanoma nufotografuoti), Prekės pakuotės nuotrauką, kita.
3.5. Teikdamas skundą Pirkėjas turi nurodyti, kaip pageidauja, kad būtų išspręsta pretenzija:
3.5.1. Pardavėjui neatlygintinai per protingą terminą pašalinant Prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
3.5.2. pakeičiant Prekę analogiška tinkamos kokybės Preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
3.5.3. grąžinant sumokėtą Prekės kainą ir atsisakant Sutarties, kai netinkamos kokybės Prekės yra esminis užsakymo pažeidimas.
3.6. Išnagrinėjus pretenziją, atsakymas Pirkėjui pateikiamas per 14 (keturiolika) dienų.
3.7. Pinigai už grąžintas Prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
3.8. Pardavėjas, įsitikinęs, kad Prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas Prekės pristatymo ir grąžinimo išlaidas per 14 (keturiolika) dienų.
3.9. Pinigai negrąžinami už tas Prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos, paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir pan., arba jeigu buvo pažeistos Prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba Prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.
 
4. PREKIŲ PIRKIMAS IR APMOKĖJIMO TVARKA
 
4.1. Prekių kainos e-knygynas parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Į Prekių kainą Prekių pristatymo išlaidos neįeina. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas, pasirinkęs konkretų Prekių pristatymo būdą.
4.2. Pirkėjas pasirinktas Prekes turi:
4.2.1. įdėti į Krepšelį. Pirkėjas savo Krepšelyje gali keisti jo turinį ir atsisakyti Prekių paspaudęs ant mygtuko ,,Trinti“;
4.2.2. skiltyje ,,Pirkėjo duomenys“ tiksliai įvesti savo duomenis. Pardavėjas neatsako, jeigu dėl netiksliai įvesto adreso Prekės negalės pasiekti Pirkėjo;
4.2.3. pasirinkti Prekių pristatymo būdą;
4.2.4. prieš patvirtinant užsakymą atidžiai perskaityti Taisykles ir Privatumo politiką;
4.2.5. uždėti varnelę ties „Sutinku su svetainės pirkimo taisyklėmis“. Uždėdamas varnelę Pirkėjas patvirtina, kad įdėmiai perskaitė visas Taisykles, jas suprato ir sutinka su visomis jose išdėstytomis sąlygomis bei įsipareigoja jų laikytis;
4.2.6. patvirtinti užsakymą;
4.3. Pirkėjui patvirtinus užsakymą, jis bus nukreiptas į „Paysera“ mokėjimo sistemą. Pirkėjui, sekant Paysera nurodymus, elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo užsakymą e-knygynas parduotuvėje. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią e-knygynas parduotuvės sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje bei Paysera, kurios sistemoje vyksta mokėjimų patvirtinimas (autorizavimas).
4.4. Po užsakymo apmokėjimo į Pirkėjo el. pašto dėžutę atkeliaus patvirtinimo laiškas, kuriame bus pateiktos užsakymo detalės ir PVM sąskaita faktūra.
4.5. Pardavėjas, gavęs patvirtinimą apie atliktą apmokėjimą, pradės jį vykdyti.
4.6. Užsakymas paruošiamas per 1–3 darbo dienas, Pirkėjas informuojamas apie užsakymo paruošimą atsiėmimui arba išsiuntimą.
 
5. PRISTATYMO BŪDAI, KAINA IR TRUKMĖ
 
5.1. Atsiėmimas Pardavėjo buveinės vietoje – Katedros a. 4, Vilnius – nemokamai (Muziejaus ekspozicijų darbo laiku bilietų pardavimo kasose). Pastaba: paskelbto karantino ar ekstremaliosios situacijos Lietuvos Respublikos teritorijoje metu paslauga gali būti neteikiama.
5.1.1. Muziejaus ekspozicijų darbo laikas rugsėjo 1 d. – gegužės 31 d. (Muziejus nedirba švenčių dienomis):
antradieniais–trečiadieniais, penktadieniais–šeštadieniais nuo 10 val. iki 18 val.,
ketvirtadieniais nuo 10 iki 20 val.,
sekmadieniais nuo 10 val. iki 16 val.
5.1.2. Muziejaus ekspozicijų darbo laikas birželio 1 d. – rugpjūčio 31 d.:
pirmadieniais–trečiadieniais, sekmadieniais nuo 10 val. iki 18 val.,
ketvirtadieniais–šeštadieniais nuo 10 val. iki 20 val.
5.2. Pristatymas paštu – siuntą Pirkėjas gali atsiimti iš artimiausio pašto skyriaus, išduodančio pašto siuntas. Pristatymo kaina paštu Lietuvoje apskaičiuojama pagal Lietuvos pašto siuntimo tarifus. Pristatymas į pašto skyrių paprastai trunka iki 6 darbo dienų.
5.3. Pristatymas į paštomatą – užsakytas Prekes Pirkėjas gali atsiimti savo pasirinktame Omniva ar LP express paštomate. Pristatymo kaina apskaičiuojama pagal siuntos dydį ir paštomato tipą. Pristatymas į paštomatą paprastai trunka nuo 2 iki 6 darbo dienų.
5.4. Siuntimas į užsienį registruotu paštu – pristatymo kaina paštu apskaičiuojama pagal Lietuvos pašto siuntimo tarifus. Latvijos Respublikos ir Estijos Respublikos atveju galimas pristatymas į Omnivos paštomatą. Pristatymas į užsienį paprastai trunka iki 6 darbo dienų.
5.5. Siunčiant/pristatant Prekes už Lietuvos Respublikos ir (ar) ES muitų sąjungos ribų gali būti taikomi prekių importo mokesčiai. Pirkėjas yra pats atsakingas už mokesčių, susijusių su Preke, sumokėjimą, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokius importo, muito, PVM ir kitus mokesčius, jeigu jie taikomi.
5.6. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais Prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių (pvz., paskelbto karantino Lietuvos Respublikoje metu).
 
6. PIRKĖJO TEISĖ ATSISAKYTI SUDARYTOS SUTARTIES
 
6.1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti Prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš LR civilinio kodekso 6.228¹⁰ straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.
6.2. Pirkėjas apie Sutarties atsisakymą Pardavėjui praneša el. paštu info@valdovurumai.lt ir eknygynas@valdovurumai.lt išsiųsdamas:
6.2.1. pavyzdinę sutarties atsisakymo formą  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9;
6.2.2. arba pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties.
6.3. Pirkėjas grąžindamas Prekes įsipareigoja laikytis šių sąlygų:
6.3.1. grąžinama Prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
6.3.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
6.3.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška Prekė);
6.3.4. grąžinama Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
6.3.5. grąžinant Prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
6.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo Prekės, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklių 6.3 punkte nustatytų sąlygų ir tvarkos.
6.5. Pirkėjas turi sumokėti už Prekės pristatymo išlaidas bei Prekės grąžinimo išlaidas.
6.6. Atsisakius Sutarties Pardavėjas pinigus už Prekę grąžina į mokėtojo banko sąskaitą per 14 (keturiolika) dienų.
 
7. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
 
7.1. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjui apsiperkant e-knygynas parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu. Kiekvieną kartą užsakant Prekes, rekomenduojama peržiūrėti Taisykles tam, kad Pirkėjas būtų įsitikinęs, jog pilnai supranta kokiomis sąlygomis konkrečiu atveju bus daromas užsakymas.
7.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti e-knygynas parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
7.3. Pardavėjas savo nuožiūra turi teisę inicijuoti e-knygynas parduotuvėje įvairias nuolaidas ar specialius pasiūlymus bei turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti jų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks nuolaidų ar specialių pasiūlymų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t. y. nuo jų atlikimo momento.
7.4. Pardavėjas turi teisę prašyti apmokėti pakartotinio Prekių pristatymo išlaidas, jeigu Prekės nepristatytos Pirkėjui dėl Pirkėjo neteisingai nurodyto adreso, kontaktinių duomenų arba pareikalauti padengti susidariusį kainų skirtumą, jeigu Pirkėjas neteisingai nurodo pristatymo adresą, ko pasekoje buvo neteisingai apskaičiuota pristatymo kaina.
7.5. Jei Pirkėjas bando pakenkti e-knygynas parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis e-knygynas parduotuve.
7.6. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis e-knygynas parduotuvės teikiamomis paslaugomis (sudaryti e-knygynas parduotuvėje prekių krepšelį, pateikti užsakymą, apmokėti užsakymą, gauti Prekes).
7.7. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
7.8. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
7.9. Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse prisiimtų reikalavimų.
 
8. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
 
8.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes e-knygynas parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
8.2. Pirkėjas gali užsisakyti Prekes bet kuriuo paros metu, 7 dienas per savaitę.
8.3. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles garantuoja, kad, Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes e-knygynas parduotuvėje.
8.4. Pirkėjas, užsakydamas Prekes, turi nurodyti Prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.
8.5. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus.
8.6. Pirkėjas gali atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties tik tuo atveju, jeigu Prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
8.7. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas Prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
8.8. Pirkėjas privalo nedelsdamas informuoti Pardavėją, jeigu pasikeičia Pirkėjo pateikti duomenys.
8.9. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
8.10. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas Prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.
8.11. Pirkėjas, naudodamasis e-knygynas parduotuve, sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
 
9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
 
9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia e-knygynas parduotuve.
9.3. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
9.4. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos Prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna Prekės komplektacija.
9.5. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl Prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio Prekės pristatymo dokumente.
9.6. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Taisyklių 1.2 punkte nurodytu telefonu ir el. pašto adresais.
9.7. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.
9.8. Pirkėjas visiškai atsako už duomenų ir nurodymų, pateiktų Paysera sistemoje teisingumą ir savo slaptažodžių, identifikacijos priemonių apsaugą.
 
10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
10.1. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami e-knygynas parduotuvėje yra Pardavėjo nuosavybė arba Pardavėjas juos teisėtai naudoja. Pirkėjas neturi teisės naudoti jų jokiu kitu būdu.
10.2. Knygos esančios e-knygynas parduotuvėje skirtos tik Pirkėjo asmeniniam naudojimui. Pirkėjas pareiškia ir įsipareigoja nenaudoti knygos tokiu būdu, kad būtų pažeidžiamos autoriaus turtinės ar kitos intelektinės nuosavybės teisės.
10.3. Bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimai, susirašinėjimas, vyksta rašytine forma. Pranešimai išsiųsti elektroniniu paštu taip pat prilyginami rašytinės formos pranešimams.
10.4. Prašymus ar skundus dėl Pardavėjo e-knygynas parduotuvėje įsigytos Prekės Pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.
10.5. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, https://vvtat.lt/ (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse).
10.6. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
10.7. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 
10.8. Taisyklės paskutinį kartą atnaujintos 2021 m. balandžio 9 d.
Publikuota: 2022-10-11 12:55 Atnaujinta: 2023-01-18 10:09
smart foreash ccms6
Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“). Jie gali identifikuoti lankytojus, rinkti statistikos duomenis ir padėti pagerinti naršymo patirtį kiekvienam lankytojui atskirai.
Susipažinkite su mūsų Privatumo ir slapukų politika