Svarbiausios datos

VI tūkstm. pr. Kr. Ankstyviausieji radiniai, liudijantys apie žmonių veiklą Vilniaus pilių teritorijoje
II–XIII a.
Vilniaus Žemutinėje pilyje, taip pat ir vėlesnių Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų vietoje įsikūrė ir egzistavo įtvirtinta medinė gyvenvietė
XIII a. II p. – XIV a. I p.
Dalis gyvenvietės virto pilimi, pastatyti pirmieji ikigotikiniai ir gotikiniai mūriniai pastatai, siejami su Gediminaičių pirmtakais ir pirmaisiais šios dinastijos valdovais – Vyteniu ir Gediminu
1323 m.
Į Vilnių faktiškai perkėlęs valstybės sostinę ir įsikūręs pilyse, didysis kunigaikštis Gediminas iš čia rašė laiškus Europai, priėmė pasiuntinius ir sudarė sutartis
XIV a. vid.
Vilniaus Žemutinė pilis buvo apjuosta mūriniais gynybiniais įtvirtinimais su bokštais
1386–1387 m.
Vilniaus pilyse ilgėliau apsistojęs Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Jogaila ėmėsi Lietuvos krikšto ir Vilniaus vyskupijos steigimo bei katedros statybos darbų
1390 m.
Vokiečių ordino žygyje į Vilnių bei sunaikinant Kreivąją pilį dalyvavo Derbio grafas Henrikas Bolingbrokas (Henry Bolingbroke), vėliau jis tapo Anglijos karaliumi Henriku IV (Henry IV), bei atgauti Lietuvos sostą siekiantis Vytautas
1402 m.
Vokiečių ordino kariuomenė paskutinį kartą nesėkmingai bandė pulti Vilniaus pilis, žygyje dalyvavo ir Jogailos brolis Švitrigaila
1413 m.
Didysis kunigaikštis Vytautas rezidavo Žemutinėje pilyje
1413–1414 m.
Vilniaus pilyse lankėsi ir jas aprašė Burgundijos hercogo Jono Bebaimio pasiuntinys Žilberas de Lanua (Ghillebert de Lannoy)
1430 m.
Remiamas Romos karaliaus, vėlesnio Šventosios Romos imperijos imperatoriaus Zigmanto Liuksemburgiečio (Sigismund von Luxemburg), Vytautas Didysis Vilniuje planavo karūnuotis Lietuvos karaliumi, todėl rekonstravo pilis bei katedrą
1432 m.
Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu buvo pakeltas Žygimantas Kęstutaitis, Vytauto Didžiojo brolis
1440 m.
Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu buvo pakeltas Kazimieras Jogailaitis, Jogailos sūnus
1449 (1443?) m. Pagal istorinę tradiciją Vilniaus pilyse pirmuoju Krymo chanu paskelbtas Chadži-Girėjus (Chadži-Girej)
1455–1468 m.
Vilniaus pilyse lankėsi ir gyveno Kazimieras Jogailaitis su žmona Elžbieta Habsburgaite, imperatoriaus, Čekijos ir Vengrijos karaliaus Albrechto II dukterimi, vadinta „karalių motina“; valdovai rūpinosi gotikinės pilies plėtra, buvo dosnūs bažnyčių mecenatai
1492 m.
Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu buvo pakeltas Aleksandras Jogailaitis, Kazimiero Jogailaičio sūnus
1494 m.
Vilniuje lankėsi didžioji Maskvos pasiuntinybė ir derėjosi dėl Maskvos didžiojo kunigaikščio dukters jungtuvių su Aleksandru Jogailaičiu
1495 m.
Įvyko Aleksandro Jogailaičio ir Elenos, Maskvos didžiojo kunigaikščio Ivano III dukters, jungtuvių ceremonija
XV a. pab. – XVI a. pr.
 • Padidėjusiam Aleksandro Jogailaičio ir jo žmonos dvarui reikėjo erdvesnės ir modernesnės sostinės rezidencijos, tačiau apie jos statybas nėra išlikę išsamesnių duomenų
 • Vilniaus, Trakų ir Kauno pilyse kaip garbės kaliniai kalėjo Krymo chanai
1502 m.
Buvo priimtas Aleksandro Jogailaičio brolio, Vengrijos ir Čekijos karaliaus Vladislovo Jogailaičio pasiuntinys Zigmantas Zantajus (Sigismund Zanthay)
1503 m. Vilniaus pilyse lankėsi Osmanų imperijos sultono Bajazito II  (Bayezid II) pasiuntinys
1506 m.
Rezidencijoje mirė ir buvo pašarvotas Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras Jogailaitis (palaidotas Vilniaus katedroje), jo įpėdiniu išrinktas ir didžiuoju kunigaikščiu pakeltas jaunesnysis brolis Žygimantas Senasis
1513 m.
Gaisras sunaikino Vilniaus Žemutinę pilį ir jos naują medinę rezidenciją
1514–1530 m. Žygimantas Senasis po gaisro perstatė ir išplėtė Žemutinės pilies rezidenciją, pradėjo statyti modernius renesansinius rūmus
1517 m.
Imperatoriaus Maksimiliano I (Maximilian I) pasiuntinys Zigmantas Herberšteinas (Sigismund von Herberstein) susitarė dėl Žygimanto Senojo ir Bonos Sforcos, Milano kunigaikščio Džano Galeaco Sforcos (Gian Galeazzo Sforza) dukters, jungtuvių
1528 m.
Žygimantas Senasis priėmė savo žento Vengrijos karaliaus Jono Zapolijos (Janos Zapolya) pasiuntinį ir imperatoriaus bei Ispanijos karaliaus Karolio V Habsburgo (Karol V Habsburg) diplomatą Kornelijų Šeperį (Cornelius Schepper)
1529 m.
 • Mažametis Žygimantas Augustas buvo pakeltas Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu
 • Rūmuose lankėsi Osmanų imperijos sultono Suleimano Puikiojo (Süleyman I) pasiuntinys, o Vilniaus katedroje sudegė trofėjinės karinės vėliavos
1535 m.
Buvo priimtas Feraros kunigaikščio Erkolės II (Ercole II d‘Este) pasiuntinys Modeninas (Modenino arba Modini)
1539 m.
Bonos Sforcos rūpesčiu prie jos apartamentų pastatyta altana, pradėtas veisti sodas
Po 1544 m.
Tapęs faktiniu Lietuvos valdovu, Žygimantas Augustas pratęsė renesansinės didžiųjų kunigaikščių rezidencijos plėtrą, pastatė vadinamuosius Naujuosius rūmus
1544–1545 m.
Rūmuose gyveno ir mirė Žygimanto Augusto pirmoji žmona Elžbieta Habsburgaitė, imperatoriaus Ferdinando I (Ferdinand I) duktė (palaidota Vilniaus katedroje)
1545, 1546, 1551 m.
Rūmuose lankėsi Prūsijos kunigaikštis Albrechtas Hohencolernas (Albrecht von Hohenzollern), vėliau savo pusbroliui Žygimantui Augustui į Vilnių jis siuntė paveikslų, ginklų, žirgų, vyno
1548 m.
Barbora Radvilaitė buvo atlydėta į rūmus kaip Lietuvos didžioji kunigaikštienė
1551 m.
Krokuvoje mirusi Barbora Radvilaitė buvo parlydėta į Vilnių ir palaidota Vilniaus katedroje; pradėta perstatyti Šv. Onos bažnyčia Žemutinėje pilyje, ji turėjo tapti Žygimanto Augusto šeimos mauzoliejumi
1554–1559 m.
Imperatoriaus Ferdinando I duktė, Mantujos kunigaikščio Frančesko III (Francesco III) našlė, Žygimanto Augusto trečioji žmona Kotryna Habsburgaitė (pirmosios žmonos sesuo) lankėsi ir gyveno rūmuose, ji paliko teigiamų atsiliepimų apie Vilnių
1555 m.
Priimtas pirmasis Apaštalų Sosto nuncijus, Veronos vyskupas Luidžis Lipomanas (Luigi Lippomano)
1560 m.
Priimtas popiežiaus Pijaus IV (Pius IV) pasiuntinys vyskupas Bernardas Bondžovanis (Bernardo Bongiovanni), jam Žygimantas Augustas parodė rūmuose saugomą įspūdingą lobyną
1561 m. Rūmuose pasirašyta vadinamoji Vilniaus sutartis, pagal ją Livonija pasidavė Lietuvai, o sukurta Kuršo kunigaikštystė perduota valdyti Ketlerių (Kettler) giminei
1562 m.
Įvyko Kotrynos Jogailaitės ir Suomijos kunigaikščio, būsimojo Švedijos karaliaus Jono III Vazos vedybų iškilmės, jos atvėrė švedų Vazų dinastijai kelią į Lenkijos ir Lietuvos valdovo sostus
Nuo 1569 m.
Sudarius Liublino uniją, rūmai tapo bendrų Lietuvos ir Lenkijos – Abiejų Tautų Respublikos – valdovų rezidencija, kurioje rinkosi Vilniaus konvokacijos
1580 m.
 • Popiežiaus Grigaliaus XIII (Gregorio XIII) nuncijaus Džovanio Andrėjos Kaligario (Giovanni Andrea Caligari) akivaizdoje Žemaitijos vyskupas Merkelis Giedraitis Steponui Batorui įteikė popiežiaus padovanotą pašventintą kardą ir perlais nusagstytą kepurę – ši ceremonija Lietuvoje priimta kaip Stepono Batoro pakėlimas didžiuoju kunigaikščiu
 • Vilniaus rezidencijoje buvo priimtas Osmanų imperijos sultono Murado II (Murad II) pasiuntinys Achmedas
1584 m.
Rūmuose buvo rengiamas, o vėliau (1636) specialiai tam skirtoje salėje redaguojamas ir taisomas Trečiasis Lietuvos Statutas
Apie 1585 m.
Steponas Batoras Vilniaus rūmuose, manoma, priėmė popiežiaus nuncijų kardinolą Ipolitą Aldobrandinį (Ippolito Aldobrandini), vėliau jis tapo popiežiumi Klemensu VIII (Clemens VIII) ir paskelbė karalaitį Kazimierą šventuoju
1589 m.
Priimtas popiežiaus Siksto V (Sixtus V) nuncijus vyskupas Anibalė iš Kapujos (Annibale di Capua)
1601–1602 m.
Lankėsi Maskvos didžiojo kunigaikščio ir Krymo chano pasiuntiniai
1609 m.
Lankėsi Toskanos didžiojo kunigaikščio pasiuntinys markizas Luidžis Bevilakva (Luigi Bevilacqua)
Po 1610 m.
Žygimantas Vaza po gaisro suremontavo ir atnaujino rūmus Šiaurės Europos manierizmo stiliumi
1611 m.
Rūmuose apsigyveno Švedijos princesė Ona Vazaitė, Lietuvos ir Lenkijos valdovo Žygimanto Vazos sesuo
Po 1624 m.
Žygimantas ir Vladislovas Vazos perstatė rūmus į ištaigingą ankstyvojo italų baroko rezidenciją
1633 m.
Kuršo kunigaikštis Frydrichas Ketleris (FrIedrich Kettler) davė vasalinę priesaiką Lietuvos didžiajam kunigaikščiui ir Lenkijos karaliui Vladislovui Vazai
1636 m.
 • Vilniaus rezidencijoje buvo priimtas Ispanijos karaliaus Pilypo IV (Felipe IV) pasiuntinys grafas Chuanas Krua di Solre (Juan Croy Conte di Solre)
 • Ispanijos pasiuntinio garbei rūmuose pastatyta pirmoji Lietuvoje opera „Elenos pagrobimas“ („Il Ratto di Helena“), kuriai muziką sukūrė Markas Skakis (Marco Scacchi), o libretą parašė Virdžilijus Pučitelis (Virgilio Puccitelli)
1639 m.
Kuršo kunigaikštis Jokūbas Ketleris (Jakob Kettler) davė vasalinę priesaiką Lietuvos didžiajam kunigaikščiui ir Lenkijos karaliui Vladislovui Vazai
1643 m.
Rūmuose svečiavosi ir audiencijose buvo priimtas princas Valdemaras Kristijonas (Waldemar Christian), Danijos karaliaus Kristijono IV  (Christian IV) sūnus
1644 m.
 • Lietuvos ir Lenkijos valdovų šeimai viešint Vilniuje, rūmuose buvo priimti Persijos šacho ir Osmanų imperijos sultono pasiuntiniai
 • Vykstant rūmų dekoravimo darbams ir pasibaigus karnavalui, pagal Ovidijaus „Metamorfozes“ buvo pastatyta opera „Andromeda“ („L‘Andromeda“)
 • Rūmuose mirė Vladislovo Vazos pirmoji žmona Cecilija Renata Habsburgaitė, imperatoriaus Ferdinando II (Ferdinand II) duktė (palaidota Krokuvos katedroje)
1648 m.
 • Rūmuose buvo pastatyta opera „Apviltoji Kirkė“, skirta iškilmingam Vladislovo Vazos antrosios žmonos Liudvikos Marijos Gonzagos (Ludwika Maria Gonzaga ), Prancūzijos karaliaus Liudviko XIII (Louis XIII) įdukros, atvykimui
 • Vladislovas Vaza Vilniaus rūmuose rengėsi priimti Prancūzijos karaliaus Liudviko XIV (Louis XIV) jam paskirtą Šventosios Dvasios ordiną, tačiau mirė Merkinėje (širdis palaidota Vilniaus katedroje)
1655 m.
Lietuvos sostinę užėmė Maskvos ir kazokų, vadovaujamų Ivano Zolotorenkos, kariuomenė, ji suniokojo ir išgrobstė didžiųjų kunigaikščių rūmus, o Maskvos didysis kunigaikštis Aleksejus Michailovičius apsiskelbė ir Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu
1661 m.
Po ilgos apsiausties Maskvos kariuomenė buvo išvyta iš Vilniaus; atgautos pilys su suniokotais, nusiaubtais ir išgrobstytais rūmais, rusų vaivada nukirsdintas
XVII a. II p. – XVIII a.
Pavietų seimeliuose Lietuvos bajorija nuolat reikalavo suremontuoti apgriautus rūmus, kad juose kas trečius metus kaip Lietuvos didysis kunigaikštis galėtų reziduoti bendras Abiejų Tautų Respublikos valdovas
1766 m.
Abiejų Tautų Respublikos Seimas priėmė Konstituciją, leidžiančią Vilniaus pilis ( t. y. ir apgriuvusius rūmus) panaudoti visuomenės reikmėms
XVIII a. II p.
Rūmuose buvo leista apsigyventi Vilniaus miestiečiams ir vargingiems bajorams, kurti planai pritaikyti rūmus valstybės institucijų veiklai
1799–1801 m.
Rusijos imperijos administracijos iniciatyva Lietuvos didžiųjų kunigaikščių mūrai buvo nugriauti, o plytos parduotos
1831 m.
Baiminantis Lietuvos ir Lenkijos sukilėlių antpuolio, buvusių rūmų teritorijoje buvo įrengta rusų kariuomenės tvirtovė su grioviais ir pylimais
XIX a. II p.
Panaikinus rusų įtvirtinimus, rūmų teritorija buvo išlyginta, joje įrengtas parkas
XX a. pr.
Vykdomi pirmieji archeologiniai tyrimai Vilniaus pilių teritorijoje, kyla pirmosios rūmų atkūrimo vizijos
1983 m.
Pasiūlytas Vilniaus Žemutinės pilies Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų atkūrimo projektas, siekiant pritaikyti juos nacionalinei dailės galerijai
1987 m.
Pradėti sistemingi rūmų teritorijos archeologiniai tyrimai, suformuluota Lietuvos didžiųjų kunigaikščių senosios rezidencijos atkūrimo idėja
2000 m.
Priimtas Lietuvos Respublikos Seimo įstatymas dėl Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo
2001 m.
Priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, kuriuo patvirtinta Valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties koncepcija
2002 m. gegužės 10 d.
Atkuriamų rūmų statybos darbų pradžia
2009 m. sausio 1 d.
Įkurtas Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
2009 m. liepos 6 d.
Simbolinis rūmų atidarymas, dalyvaujant Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui, kadanciją baigusiam Prezidentui Algirdui Brazauskui ir dar 14 valstybių (Baltarusijos, Danijos, Estijos, Gruzijos, Islandijos, Latvijos, Lenkijos, Norvegijos, Rusijos, Suomijos, Švedijos, Ukrainos, Vatikano, Vokietijos) vadovams
2013 m. liepos 6 d.
Iškilmingas atkurtų rūmų pirmosios dalies atidarymas, dalyvaujant Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei
2013 m. II p. Rūmuose vyko svarbiausi reprezentaciniai ir kultūriniai Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai renginiai, tarp jų ir Rytų partnerystės viršūnių susitikimas
2018 m. vasario 16 d.
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė rūmuose surengė užsienio valstybių vadovų ir
kitų svečių priėmimą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga
2018 m. liepos 5 d.
Muziejuje apsilankė ir Florencijos tapybos parodą apžiūrėjo jos globėjai – Lietuvos Respublikos
Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Italijos Respublikos Prezidentas Serdžas Matarela (Sergio Mattarella)
2018 m. liepos 6 d.
 • Surengtos Valdovų rūmų atkūrimo pabaigtuvių iškilmės dalyvaujant Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui, o visos muziejaus erdvės atvertos lankytojams
 • Dresdeno lobių parodą aplankė Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas prof. Viktoras Pranckietis, Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis ir Vokietijos Federacinės Respublikos kultūros ministrė prof. Monika Griuters (Monika Grütters) 
2018 m. spalio 10 d.
Rūmuose lankėsi Didžiosios Britanijos (Jungtinė Karalystė) karališkosios šeimos atstovas,
Vesekso grafas, princas Edvardas (Edward)
2018 m. spalio 11 d.
Rūmuose lankėsi Saksonijos princas ir hercogas Aleksandras (Alexander) su žmona – Saksonijos ir
Bavarijos princese Gizela (Gisela)

 

Publikuota: 2022-04-27 09:32 Atnaujinta: 2023-03-23 10:02
smart foreash ccms6
Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“). Jie gali identifikuoti lankytojus, rinkti statistikos duomenis ir padėti pagerinti naršymo patirtį kiekvienam lankytojui atskirai.
Susipažinkite su mūsų Privatumo ir slapukų politika