Valdovų rūmų muziejaus bendruomenė dėkoja savo bičiuliams, partneriams ir rėmėjams!

Nuotraukų galerija 1

2017 m. kovo 23-iosios vakarą, kviesdama pasiklausyti žinomų solistų Onutės Kolobovaitės, Jeronimo Miliaus bei pianisto Felikso Zakrevskio muzikinės programos ir pamatyti neseniai įsigytas, tačiau dar niekur nerodytas meno vertybes – Lenkijos karalių ir Lietuvos didžiųjų kunigaikščių Vladislovo Vazos ir Augusto Stipriojo portretus, Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų bendruomenė pratęsė tradiciją kartą per metus pabūti kartu ir padėkoti visiems geradariams už tai, kad visus metus buvo ir dirbo kartu.

Dar kartą nuoširdžiausiai dėkojame 2016 m. Valdovų rūmų muziejaus bičiuliams, partneriams ir rėmėjams.

Už nuolatinę paramą ir buvimą kartu tariame AČIŪ „BTA Insurance Company“ SE ir jos direktoriui Tadeušui PODVORSKIUI, pavaduotojui Vaidui LABANAUSKUI, taip pat Vitalijui PALIONIUI, Borui Jonui KUZMAI ir Martai KARPOVAI, ilgiausią istoriją turinčiam konditerijos fabrikui Lietuvoje UAB „Rūta“ ir jo direktoriui Rolandui PRIDOTKUI bei buvusiam direktoriui Algirdui GLUODUI, Valdovų rūmų paramos fondui ir jo vadovams Algirdui VAPŠIUI, Edmundui KULIKAUSKUI bei Valentinai KAZĖNAITEI, Valdovų rūmų paramos komitetui JAV ir jo vadovei Reginai NARUŠIENEI, taip pat Mildai SKUČAS-NAPJUS, įmonei „Taurakalnis“ ir jos vadovėms Irenai ČEREŠKIENEI ir Monikai ČEREŠKAITEI, viešbučiui „Kempinski Hotel Cathedral Square Vilnius“ ir jo vadovams Kai SCHUKOWSKI ir Birutei LEIMONTAITEI, Lietuvos kultūros tarybai ir Kultūros rėmimo fondui bei jo vadovei Dainai URBANAVIČIENEI, tarybos nariams bei ekspertams, teigiamai vertinusiems mūsų projektus, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai ir ministrams Šarūnui BIRUČIUI, Lianai RUOKYTEI-JONSSON, viceministrams dr. Romui JAROCKIUI ir dr. Gintautei ŽEMAITYTEI, taip pat Daliai VENCEVIČIENEI, Jolantai KAZNAUSKAITEI, Onai ŠALTYTEI, Romanui SENAPĖDŽIUI, Gintarui DŽIOVĖNUI, dr. Vytautui KANČIUI bei kitiems darbuotojams.

Už plačią mūsų muziejaus veiklos informacinę sklaidą, bičiulystę ir kolegišką bendradarbiavimą dėkojame ilgamečiams nuolatiniams informaciniams rėmėjams: Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai bei jo generaliniam direktoriui Audriui SIAURUSEVIČIUI ir visam kolektyvui, o ypač – Audriui MATONIUI, Algiui ŪSUI, Astai EINIKYTEI, Jurgitai RYLINIENEI, Justei NAVICKAITEI, Ugnei GALADAUSKAITEI, Arnui MAZĖČIUI, Svetlanai PREMUDROVAI, Renatai DUNAJEVSKAI, Aušrai JARUŠEVIČIŪTEI, Laimai RAGĖNIENEI, Edvardui KUBILIUI, Jurui JANKEVIČIUI, Jonui RAMELIUI, Mariui SIPARIUI, Danieliui BUCKUI, Viktorui SNARSKIUI, Vytautui MARKEVIČIUI, Sauliui LIAUKSMINUI, Bernadetai LUKOŠIŪTEI, Zitai KELMICKAITEI, Editai MILDAŽYTEI ir daugeliui kitų, dienraščiui „Lietuvos rytas“ ir tinklalapiui lrytas.lt bei vyriausiajam redaktoriui Gedvydui VAINAUSKUI, taip pat Nijolei STEIBLIENEI, Ričardui BALTADUONIUI, Rūtai MIKŠIONIENEI, Mildai AUGULYTEI, Ramūnui DANISEVIČIUI, Giedrei GUDAUSKIENEI ir daugeliui kitų, įmonei „JCDecaux Lietuva“ ir jos vadovei Žanetai FOMOVAI, žurnalui „Veidas“ ir jo leidėjui dr. Algimantui ŠINDEIKIUI, žurnalui „Santara“ ir jo leidėjui Romualdui NORKUI, žurnalui „Lietuvos bajoras“ ir jo leidėjui Leonui PELECKIUI-KAKTAVIČIUI, žurnalui „Legendos“ ir žurnalistei Irmai LAUŽIKAITEI, dienraščiui „Verslo žinios“ ir žurnalistei Beatričei LAURINAVIČIENEI.

Už atskirų išskirtinių 2016 m. kultūrinių, mokslinių, leidybinių ir kitų projektų rėmimą dėkojame asociacijai „Chambre de Commerce Franco-Lituanienne“ ir Prancūzijos ir Lietuvos prekybos rūmų vadovams Otilijai SNIEŠKAITEI ir Alexander HUSTY, AB „Lietuvos draudimas“ ir jos vadovams Kęstučiui ŠERPYČIUI bei Aurelijai KAZLAUSKIENEI, taip pat Ingridai ŽALTAUSKAITEI, UAB „Publicum Events“ vadovei Vilmai BALČIŪNIENEI, UAB „Gluk Media“ vadovui Andriui JUVKO, taip pat Simui CHOMENTAUSKUI ir Simonui ŠLIVINSKUI, režisieriui Mindaugui MEŠKAUSKUI, AB „Kauno tiltai“ bei jos vadovui Aldui RUSEVIČIUI ir kunigaikščiui Motiejui RADVILAI, poniai Stefai ALŠĖNAITEI-URBAN (JAV), UAB „Eika“ ir jos valdybos pirmininkui Robertui DARGIUI, restorano „Bona Lounge“ įkūrėjai Rasai ŠNAIDERIENEI, Vilniaus teritorinei muitinei ir Muitinės procedūrų priežiūros skyriui bei asmeniškai Veslavai FEDASIUKIENEI, UAB „AD REM“ ir asmeniškai Stanislovui KOZELUI, Žanai ŠIMKIENEI bei Aurelijai BALČIŪNIENEI, raštinės reikmenų įmonei „Staipa“ ir jos vadovei Severinai STONIENEI.

Už pagalbą rengiant kultūrinius ir mokslinius renginius, kitus projektus, parodas dėkojame nuolatiniams partneriams ir bendraorganizatoriams: Lietuvos dailės muziejui ir jo vadovams Romualdui BUDRIUI bei Vytautui BALČIŪNUI, Lenkijos institutui Vilniuje ir jo vadovui Marcin ŁAPCZYŃSKI bei Andriui KIERULIUI, Vilniaus universitetui bei ypač šio universiteto Istorijos fakultetui ir jo dekanui prof. dr. Rimvydui PETRAUSKUI, Lietuvos istorijos institutui ir jo direktoriui dr. Rimantui MIKNIUI bei dr. Ramunei ŠMIGELSKYTEI-STUKIENEI, Vilniaus dailės akademijai ir jos rektoriui prof. Audriui KLIMUI, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekai ir asmeniškai direktoriui dr. Sigitui NARBUTUI, dr. Rimai CICĖNIENEI, dr. Daivai NARBUTIENEI, Erikai KULIEŠIENEI, Vilniaus universiteto bibliotekai ir asmeniškai gen. direktorei Irenai KRIVIENEI, dr. Marijai PROKOPČIK, Virginijai GALVANAUSKAITEI, dr. Ingai LIEPAITEI, Nijolei ŠULGIENEI, Lietuvos valstybės istorijos archyvui ir asmeniškai direktorei Virginijai ČIJUNSKIENEI, Alfonsui TAMULYNUI, Rūtai ŠRUBĖNIENEI, Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai ir asmeniškai generaliniam direktoriui prof. Renaldui GUDAUSKUI, Jolitai STEPONAITIENEI, Virgilijai BEGANSKAITEI, Teresai MACKEVIČ, Zitai JARAŠIENEI, Bažnytinio paveldo muziejui ir jo direktorei dr. Sigitai MASLAUSKAITEI-MAŽYLIENEI, edukacijos programų bičiuliams – Vilniaus miesto S. Daukanto, Užupio, J. Basanavičiaus ir Žvėryno gimnazijoms, jų vadovams, mokytojams ir mokiniams, Vilniaus miesto turizmo informacijos centrui „GO Vilnius“ ir jo vadovui Dariui UDRIUI, Jolantai BENIULIENEI bei visam kolektyvui.

Už konkrečių 2016 m. projektų globojimą, partnerystę ir rėmimą dėkojame Lietuvos Respublikos Prezidentei JE Daliai GRYBAUSKAITEI, Prezidento kanceliarijai ir jos vadovui Giedriui KRASAUSKUI, Prezidentės patarėjoms dr. Rūtai KAČKUTEI ir Marijai DAUTARTAITEI, Lietuvos Respublikos Vyriausybės vadovams Algirdui BUTKEVIČIUI ir Sauliui SKVERNELIUI, Vyriausybės kanceliarijai ir asmeniškai Alminui MAČIULIUI, dr. Linui VINGELIUI, Faustui LATĖNUI, Viliui KAVALIAUSKUI, Jūratei JUOZAITIENEI, Vilniaus arkivyskupui metropolitui Gintarui GRUŠUI bei ekonomui Mykolui JUOZAPAVIČIUI, Kauno arkivyskupui metropolitui Lionginui VIRBALUI ir arkivyskupui emeritui Sigitui TAMKEVIČIUI, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir ministrams Rimantui ŠADŽIUI, Rasai BUDBERGYTEI, Viliui ŠAPOKAI bei viceministrui Edmundui ŽILEVIČIUI, Viešųjų pirkimų tarnybai ir asmeniškai direktorei Dianai VILYTEI, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai, Lietuvos kariuomenei bei jų vadovams Juozui OLEKUI, Raimundui KAROBLIUI ir generolui Jonui Vytautui ŽUKUI, taip pat Salvinai TAUKINAITIENEI, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai ir Lietuvos policijai bei asmeniškai jų vadovams Sauliui SKVERNELIUI ir Linui PERNAVUI, taip pat Sauliui GAGUI, Antoniui MIKULSKIUI ir Vytautui GRAŠIUI, Baltarusijos Respublikos ambasadai Lietuvoje ir JE ambasadoriui Aleksandr KOROL bei Liudmilai TATARINOVIČ, Lenkijos Respublikos ambasadai Lietuvoje ir JE ambasadoriui Jarosław CZUBIŃSKI bei poniai Maria ŚLEBIODA, Italijos Respublikos ambasadai Lietuvoje ir JE ambasadoriui Stefano TALIANI de MARCHIO bei Linai LIMANTAITEI, Italų kultūros institutui Vilniuje ir jo direktorei dr. Paola CIONI, Ispanijos Karalystės ambasadai Lietuvoje ir JE ambasadoriui Emilio FERNANDEZ-CASTAÑO Y DIAZ-CANEJOS bei Carlos LUCINI BAQUERIZ, Vokietijos Federacinės Respublikos ambasadai Lietuvoje ir JE ambasadorei Jutta SCHMITZ, Čekijos Respublikos ambasadai Lietuvoje ir JE ambasadoriui Bohumil MAZÁNEK bei Laurai VANCEVIČIENEI, Lietuvos ambasadai Lenkijoje ir JE ambasadoriui dr. Šarūnui ADOMAVIČIUI bei kultūros atašė Rasai RIMICKAITEI, Lietuvos ambasadai Vokietijoje ir JE ambasadoriui Deividui MATULIONIUI bei Ramūnui MISIULIUI ir Audriui PAURAI, Lietuvos ambasadai Baltarusijoje ir JE ambasadoriui Evaldui IGNATAVIČIUI bei Irenai ŪSAITEI, JE Lietuvos ambasadorei prie Šventojo Sosto prof. dr. Irenai VAIŠVILAITEI, Vilniaus miesto savivaldybei ir merui dr. Remigijui ŠIMAŠIUI bei dr. Daliai BARDAUSKIENEI, Lietuvos nacionalinei filharmonijai ir jos vadovei Rūtai PRŪSEVIČIENEI, Lietuvos nacionaliniam operos ir baleto teatrui ir jo vadovams Gintautui KĖVIŠUI bei Laimai VILIMIENEI, Lietuvos muzikos ir teatro akademijai ir jos rektoriui prof. Zbignevui IBELHAUPTUI bei prorektorei prof. Ramunei MARCINKEVIČIŪTEI, Trakų istorijos muziejui ir jo vadovui Virgilijui POVILIŪNUI, Biržų krašto muziejui „Sėla“, Žemaičių dailės muziejui, Mažosios Lietuvos istorijos muziejui, Alytaus kraštotyros muziejui, Lietuvos Prezidento K. Griniaus memorialiniam muziejui, Rokiškio krašto muziejui, Kauno rajono muziejui Raudondvario dvare, daugeliui užsienio muziejų, bibliotekų, archyvų iš 10 pasaulio šalių, o ypač Krokuvos Vavelio karališkajai piliai, Varšuvos karališkajai piliai bei Dresdeno rezidenciniams rūmams ir šių muziejų vadovams prof. Jan OSTROWSKI, Jerzy PETRUS, prof. Przemysław MROZOWSKI, prof. Dirk SYNDRAM, „Banchetto musicale“, Baroko operos teatrui, senosios muzikos ansambliui „Canto Fiorito“, senosios muzikos ansambliui „Festa Cortese“, senosios muzikos ir šokio teatrui „Puelli Vilnenses“ ir vadovei Giedrei Strikulienei, Rašytojų klubui, Senųjų menų studijai, VšĮ Šokio teatras, „Klasika LT“, Raimondo Paknio leidyklai, leidyklai „Versus aureus“, leidyklai „Šviesa“, Britų tarybai Lietuvoje (British Council), Europos humanitariniam universitetui, Lietuvos edukologijos universitetui, Lietuvos istorijos mokytojų asociacijai ir jos vadovėms Žanetai VAŠKEVIČIENEI bei Violetai KRIKŠČIŪNIENEI, Lietuvos notarų rūmams ir jų vadovams Mariui STRAČKAIČIUI bei Aleksandrui MATONIUI, įmonės „Bravissima“ restoranui „Medžiotojų užeiga“ Kaune, aktyviausiems miesto gidams – Laurai KIRVELYTEI, Janinai ANDRIUŠKEVIČIŪTEI, Astai BERNOTIENEI, Erikai MEŠKAUSKIENEI, Rūtai JUODAGALVIENEI, Raimundui ŠAKALIUI, Ingai BAGALIŪNIENEI, aktyviausiems turistinių grupių organizatoriams: „Baltic Travel Group“, „Touch ant Travel“ (Latvija), „Tilto“ viešbučiui, „Baltic Blues“.

Už Valdovų rūmų muziejaus, tai yra visos Lietuvos, nacionalinių paveldo rinkinių papildymą – dovanojimą, perdavimą ir skolinimą (deponavimą) – reikšmingomis vertybėmis dėkojame Alessandro BIANCHI (Italija), Aloyzui PETRIKUI (JAV) bei Edmundui KULIKAUSKUI, taip pat Lietuvos bankui ir asmeniškai valdybos pirmininkui Vitui VASILIAUSKUI, taip pat Liudui JONIKUI, Aliui JARMAIČIUI, Vidmantui LAURINAVIČIUI, Lietuvos dailės muziejui ir jo direktoriui Romualdui BUDRIUI, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai ir kancleriui Giedriui KRASAUSKUI, kolekcininkams Edmundui ARMOŠKAI, Edmondui KELMICKUI, Viliui KAVALIAUSKUI, Rolandui VALIŪNUI bei dr. Vygintui BUBNIUI.

Už itin vertingus eksponatus – XVI a. pradžios gotikinį gobeleną, XVIII–XIX a. pradžioje sukurtus dviejų valdovų portretus (Vladislovo Vazos bei Augusto Stipriojo) dėkojame LANKYTOJAMS, atėjusiems į muziejų, jo renginius, įsigijusiems leidinių, parėmusiems ir kitaip sudariusiems galimybes šias vertybes įsigyti.

Už pagalbą restauruojant ir tyrinėjant Valdovų rūmų muziejaus eksponatus dėkojame: Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centrui ir jo vadovei prof. dr. Jūratei SENVAITIENEI, taip pat Daliai VALUJEVIČIENEI, Janinai LUKŠĖNIENEI, Laimai VEDRICKIENEI, Bronislavai KUNKULIENEI, Rimvydui DERKINČIUI ir daugeliui kitų restauratorių

Už įvairius darbus, iniciatyvas, patarimus, gerą žodį, dalyvavimą muziejaus koleginėse institucijose ir kitokią pagalbą dėkojame habil. dr. Rūtai JANONIENEI, prof. dr. Ievai KUIZINIENEI, dr. dr. h. c. Edmundui RIMŠAI, prof. dr. Albinui KUNCEVIČIUI, dr. Kaziui Napaleonui KITKAUSKUI, habil. dr. Vytautui URBANAVIČIUI, doc. dr. Almai BRAZIŪNIENEI, prof. dr. Rimvydui PETRAUSKUI, prof. habil. dr. Aleksandrai ALEKSANDRAVIČIŪTEI, doc. dr. Mintautui ČIURINSKUI, prof. Petrui VYŠNIAUSKUI, doc. dr. Dainiui BŪREI, prof. dr. Adomui BUTRIMUI, dr. Daliai KLAJUMIENEI, doc. Alvydui MANDEIKAI, dr. Dariui BARONUI, Aldonai RUSECKAITEI, Redai RĖKLYTEI, Veronikai POVILIONIENEI, Rimantui BAGDZEVIČIUI, Egidijui VALIUKEVIČIUI, Pauliui GINTVAINIUI ir PST, Ričardui BITOVTUI, Algirdui STEPONAVIČIUI ir PRI, Beatai PIASECKAI, kun. Evaldui VITULSKIUI, Arvydui ir Reginai KAŽDAILIAMS, Sauliui ANDRAŠŪNUI, dr. Džiuljetai ŽIUGŽDIENEI, habil. dr. Jūratei TRILUPAITIENEI, dr. Jolitai LIŠKEVIČIENEI, Vyturiui JARUČIUI, dr. Ilonai ČIUŽAUSKAITEI, Jūratei ČERNIAUSKIENEI, Kęstučiui GUDMANTUI, dr. Aurelijai JUČAITEI, prof. habil. dr. Mykolui MICHELBERTUI, Rūtai TAUTAVIČIŪTEI, prof. dr. Rimvydui LAUŽIKUI, Simonai MILIAUSKAITEI, Antanui Sigitui ŠILERIUI.

AČIŪ visiems – paminėtiems ir nepaminėtiems – už tai, kad 2016 m. buvote su Valdovų rūmų muziejumi.

Tikimės ir toliau būti kartu, darbuotis Lietuvos kultūrai, paveldui, švietimui ir kartu kurti Lietuvos istoriją!

Susiję įrašai

Nuotraukų galerija

Daugiau straipsnių

Dr. Tomos Zarankaitės-Margienės ir kolegų archeologų knyga – „Top 30“ knygų sąraše!

20240614

15min.lt vyr. redaktoriaus pavaduotojas Audrius Ožalas parengė 30-ies geriausių negrožinės literatūros knygų sąrašą. Labai džiaugiamės, kad Valdovų rūmų muziejaus kultūros istorikė dr. Toma Zarankaitė-Margienė, kartu su kitais autoriais – dr. Giedre Piličiauskiene ir dr. Povilu Blaževičiumi, išrinkta kaip vieno geriausių leidinių autorė. Kolektyvinė monografija „Šunys Lietuvoje XIII–XVIII amžiuje“ (Vilniaus universiteto leidykla) buvo pristatyta šiais metais per knygų mugę.

Plačiau

XV–XVIII a. graviūrų parodos atidarymas – jau čia pat!

20240620

Birželio 27 d. Valdovų rūmų muziejus pristatys parodą, kurioje išvysime žymiausių pasaulio dailininkų grafikos lakštus. Martino Šongauerio (Martin Schongauer), Piterio Breigelio Vyresniojo (Peter Brueghel de Oude), Albrechto Diurerio (Albrecht Dürer), Džovanio Jakopo Karaljo (Giovanni Jacopo Caraglio), Piterio Pauliaus Rubenso (Peter Paul Rubens), Bernardo Beloto (Bernardo Bellotto) grafikos darbai, sukurti XVI–XVIII a., dėl savo trapumo ir jautrumo aplinkai retai eksponuojami parodose.

Plačiau

Pažintis su turtingas meno kolekcijas saugančia Lenkijos mokslų ir menų akademija – paskaitą skaitys akademikas hab. dr. Janas Ostrovskis

20240617

Birželio 28 d., penktadienį, 18 val. Valdovų rūmų muziejuje bus skaitoma paskaita apie išskirtinius fondus turinčią Lenkijos menų ir mokslų akademiją. Iš šių fondų į muziejų atvežta tarptautinė graviūrų paroda „Nuo pasaulio sukūrimo iki apokalipsės“ bus atidaryta paskaitos „Lenkijos mokslų ir menų akademija bei jos rinkiniai“ išvakarėse. Vieną seniausių Lenkijos mokslo institucijų ir jos kolekcijas pristatys žymus lenkų dailės istorikas, Lenkijos mokslų ir menų akademijos prezidentas, buvęs ilgametis Krokuvos Vavelio karališkosios pilies direktorius, Valdovų rūmų muziejaus tarybos garbės narys, akademikas, profesorius, habilituotas mokslų daktaras Janas Ostrovskis (Jan Ostrowski).

Plačiau

Publikuota: 2017-03-24 14:25 Atnaujinta: 2017-03-27 17:16
smart foreash ccms6
Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“). Jie gali identifikuoti lankytojus, rinkti statistikos duomenis ir padėti pagerinti naršymo patirtį kiekvienam lankytojui atskirai.
Susipažinkite su mūsų Privatumo ir slapukų politika