Valdovų rūmų muziejus dėkoja savo bičiuliams, partneriams ir rėmėjams!

2014 m. vasario 19-osios vakarą, kviesdamas pasiklausyti Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato, žinomo pianisto Petro Geniušo skambinamų gražiausių kompozitorių Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Frederiko Šopeno (Fryderyk Chopin), Ferenco Listo (Ferenc Liszt) ir Manuelio de Faljos (Manuel de Falla) kūrinių, Nacionalinis muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai pratęsė Valdovų rūmų paramos fondo pradėtą tradiciją kartą per metus pabūti kartu ir padėkoti visiems geradariams už tai, kad visus metus buvome ir dirbome kartu.

Dar kartą tariame nuoširdžiausią AČIŪ 2013 m. Valdovų rūmų muziejaus bičiuliams, partneriams ir rėmėjams.

Už tai, kad praėjusių metų liepą Valdovų rūmų muziejus atvėrė vartus lankytojams, dėkojame Valdovų rūmų statybos užsakovei VĮ Vilniaus pilių direkcijai, statytojui AB Panevėžio statybos trestui, projektuotojui UAB Projektavimo ir restauravimo institutui

Už kultūros ir paveldo vertinimą, sąmoningą indėlį į visuomenės švietimą ir istorinės atminties ugdymą dėkojame 2013 m. generalinei muziejaus rėmėjai AB „Lietuvos dujos“ ir jos vadovams Viktorui VALENTUKEVIČIUI bei Giedrei GLINSKIENEI, kitiems vadovams ir valdybos nariams

Už nuolatinę paramą ir buvimą kartu dėkojame „BTA Insurance Company“ SE ir jos direktoriui Tadeušui PODVORSKIUI, ilgiausią istoriją turinčiam konditerijos fabrikui Lietuvoje UAB „Rūta“ ir jo direktoriui Algirdui GLUODUI, Valdovų rūmų paramos fondui, jo valdybos pirmininkui Algirdui VAPŠIUI ir direktoriams Edmundui KULIKAUSKUI bei Valentinai KAZĖNAITEI, Valdovų rūmų paramos komitetui JAV ir jo vadovei Reginai NARUŠIENEI

Už muziejaus iniciatyvų palaikymą dėkojame Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai ir ministrui Šarūnui BIRUČIUI, viceministrams dr. Romui JAROCKIUI ir Dariui MAŽINTUI, kanclerei Nomedai ZIENKIENEI, Kultūros rėmimo fondui bei naujajai Kultūros tarybai ir jos vadovei Dainai URBANAVIČIENEI

Už plačią mūsų muziejaus veiklos informacinę sklaidą, bičiulystę ir kolegišką bendradarbiavimą dėkojame Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai bei jo generaliniam direktoriui Audriui SIAURUSEVIČIUI ir visam kolektyvui, ypač visų mylimai Bernadetai LUKOŠIŪTEI-Tetai Betai, Janinai MATEIKIENEI, Viktoriui SNARSKIUI, Astai EINIKYTEI, Ugnei GALADAUSKAITEI, Justei NAVICKAITEI, Audriui MATONIUI, Algirdui ŪSUI, Svetlanai PREMUDAROVAI ir kt.

Už ypatingą palaikymą, nuoširdų darbą ir svarų indėlį skleidžiant žinias apie šalies kultūrą ir paveldą, istoriją ir muziejaus veiklą dėkojame didžiausiam šalies dienraščiui „Lietuvos rytas“ bei vienam populiariausių interneto žinių tinklalapių lrytas.lt ir šios žiniasklaidos grupės vadovui, vyr. redaktoriui Gedvydui VAINAUSKUI, taip pat Nijolei STEIBLIENEI, Ričardui BALTADUONIUI, Rūtai MIKŠIONIENEI, Ramūnui DANISEVIČIUI, Mildai AUGULYTEI ir kt.

Už informacinį palaikymą ir buvimą kartu dėkojame žurnalui „Veidas“ ir jo vadovams dr. Algimantui ŠINDEIKIUI bei Gintarui SARAPINUI, taip pat Renatai BALTRUŠAITYTEI, Rasai LUKŠIENEI ir kt., dienraščiui „Lietuvos žinios“ ir jo generaliniam direktoriui Ramūnui TERLECKUI bei Jūratei MIČIULIENEI, žurnalui „Valstybė“ ir jo vadovams Almantui GLIOŽERIUI bei Eduardui EIGIRDUI

Už buvimą muziejaus veiklos rėmėjais 2013 m. dėkojame UAB Klaipėdos jūros krovinių kompanijai „Bega“ ir jos valdybos pirmininkui, generaliniam direktoriui Aloyzui KUZMARSKIUI, AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir jos vadovui dr. Stasiui DAILYDKAI, AB DNB bankui, jo valdybai ir jos nariui dr. Šarūnui NEDZINSKUI, AB „ORLEN Lietuva“ ir jos vadovui Ireneuszui FĄFARAI, UAB „Taurakalnis“ ir jos vadovėms Irenai ČEREŠKIENEI bei Monikai ČEREŠKAITEI

Už Valdovų rūmų muziejaus, tai yra visos Lietuvos, nacionalinių paveldo rinkinių papildymą reikšmingomis vertybėmis dėkojame Pilių tyrimo centrui „Lietuvos pilys“ ir jo vadovams habil. dr. Vytautui URBANAVIČIUI bei Eduardui KAUKLIUI, Valdovų rūmų paramos fondui, Lietuvos bankui, kan. Algimantui Vincui KAJACKUI, Šv. Kazimiero ordinui ir jo magistrui Henrikui ARMOŠKAI-EISMONTUI, taip pat prof. Kęstučiui Pauliui ŽYGUI (JAV), prof. dr. Jonui BRUVERIUI, Algimantui URBONUI, Rolandui MAZURKEVIČIUI, Antanui PAULAUSKUI, dr. Juozapui BLAŽIŪNUI ir dr. Ramūnui KONDRATUI, VšĮ „Mūsų vėliavos“

Už itin vertingą gotikinį gobeleną Aleksandras Didysis ir Kleito nužudymas (Prancūzija, apie 1520 m.?): lankytojams, atėjusiems į muziejų, jo renginius, įsigijusiems leidinių, parėmusiems ir kitaip sudariusiems galimybes šią vertybę įsigyti

Už 2013 m. paskolintus eksponatus muziejaus nuolatinėms ekspozicijoms įrengti ar parodoms organizuoti, taip pat už pagalbą įrengiant ekspozicijas dėkojame Lietuvos dailės muziejui ir jo direktoriui dr. h. c. Romualdui BUDRIUI, šio muziejaus Prano Gudyno restauravimo centrui ir jo vadovei prof. dr. Jūratei SENVAITIENEI bei daugeliui kitų muziejaus darbuotojų, Krokuvos Vavelio karališkajai piliai-Valstybiniams meno rinkiniams (Lenkija) ir jos vadovams prof. Janui OSTROWSKIUI ir Jerziui PETRUSUI, Varšuvos karališkajai piliai-Nacionalinės istorijos ir kultūros paminklui (Lenkija) ir jos vadovams prof. Andrzejui ROTTERMUNDUI ir dr. Przemysławui MROZOWSKIUI, Sankt Peterburgo Valstybiniam Ermitažui (Rusija) ir jo vadovui prof. Michailui PIOTROVSKIUI, VĮ Lietuvos prabavimo rūmams ir Lietuvos nacionaliniam muziejui, kolekcininkams Edmundui ARMOŠKAI, Edmondui KELMICKUI, Viliui KAVALIAUSKUI, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai ir jos kancleriui Giedriui KRASAUSKUI

Už pagalbą ir iliustracines medžiagas Lietuvos bei užsienio šalių kultūros paveldo institucijoms dėkojame Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekai ir asmeniškai dr. Sigitui NARBUTUI, dr. Rimai CICĖNIENEI, dr. Daivai NARBUTIENEI, Erikai KULIEŠIENEI ir kt., Lietuvos dailės muziejui ir asmeniškai Romualdui BUDRIUI, Vytautui BALČIŪNUI, Loretai MEŠKELEVIČIENEI ir kt., Vilniaus universiteto bibliotekai ir asmeniškai Irenai KRIVIENEI, Virginijai GALVANAUSKAITEI ir kt., Vilniaus universiteto muziejui ir asmeniškai dr. Ramūnui KONDRATUI, Lietuvos valstybės istorijos archyvui ir asmeniškai Virginijai ČIJUNSKIENEI, Alfonsui TAMULYNUI, Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai ir asmeniškai prof. Renaldui GUDAUSKUI, Jolitai STEPONAITIENEI, Virgilijai BEGANSKAITEI ir kt., Pilių tyrimo centrui „Lietuvos pilys“ ir asmeniškai habil. dr. Vytautui URBANAVIČIUI bei Eduardui KAUKLIUI, UAB „Metalo forma“ ir dar apie 90 institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų ir kt.) iš 15 pasaulio šalių

Už sėkmingas Valdovų rūmų muziejaus atidarymo iškilmes, kurios tapo svarbiausiu Valstybės dienos minėjimo akcentu, dėkojame Lietuvos nacionaliniam operos ir baleto teatrui bei Gintautui KĖVIŠUI, Laimai VILIMIENEI, Robertui ŠERVENIKUI ir kt., Šv. Kristoforo kameriniam orkestrui ir prof. Donatui KATKUI, chorui „Jauna muzika“ ir prof. Vaclovui AUGUSTINUI, taip pat asmeniškai prof. Gyčiui PADEGIMUI, Veronikai POVILIONIENEI, Petrui VYŠNIAUSKUI, UAB „TV manija“, UAB „Prezentacijų spektras“, UAB „Stage Lite“, UAB „Baltic Stages“, UAB „MEX Pro“, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkui Kęstučiui LANČINSKUI ir šio komisariato Patrulių rinktinės Raitajam būriui bei jo vadui Viktorui ČEDOVIČIUI, Lietuvos policijai ir generaliniam komisarui Sauliui SKVERNELIUI, Lietuvos kelių policijos tarnybai ir viršininkui Gintarui ALIKSANDRAVIČIUI, Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopai, Vytauto Didžiojo karo muziejui ir Lietuvos karo istorijos mylėtojų klubui bei Kęstučiui KURŠELIUI ir Gerdai DRUČKUVIENEI

Už finansinę paramą Valdovų rūmų muziejaus atidarymo iškilmėms dėkojame Vilniaus klubui, Mildai SKUČAITEI-NAPJUS, Daliai ir Gintarui GRUODŽIAMS, Danguolei PRANCKĖNIENEI, Ingai ir Andriui RUDZIKAMS, Romai ir Vidmantui KUDARAUSKAMS, Irenai ir Rimgaudui BALAIŠIAMS, Redai ir Alvydui ŽABOLIAMS, audito įmonei „Moore Stephens Vilnius“ ir viešbučiui „Rinno“

Už pagalbą rengiant kultūrinius, edukacinius ir reprezentacinius valstybės renginius dėkojame Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai ir jos kancleriui Jonui MILERIUI, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai ir jos kancleriams Alminui MAČIULIUI, Remigijui MOTUZUI bei Džiuljetai ŽIUGŽDIENEI, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, ministrui Rimantui ŠADŽIUI bei viceministrui Edmundui ŽILEVIČIUI, Ispanijos Karalystės ambasadai Lietuvoje ir ambasadoriui Migueliui ARIASUI ESTÉVEZUI, Italijos Respublikos ambasadai Lietuvoje ir ambasadoriui Stefano Maria TALIANI DE MARCHIO bei Italų kultūros institutui, Lenkijos institutui Vilniuje ir jo direktorei dr. Malgorzatai KASNER bei projektų koordinatoriui Andriui KIERULIUI, Baltarusijos ambasadai Lietuvoje, buvusiam ambasadoriui Vladimirui DRAŽINUI bei jo patarėjai Irinai ZUBKO, Lietuvos Respublikos ambasadai Estijoje ir ambasadoriui Neilui TANKEVIČIUI, Lietuvos generaliniam konsulatui Sankt Peterburge ir generalinei konsulei Aušrai SEMAŠKIENEI, Lietuvos generaliniam konsulatui Kaliningrade ir kultūros atašė Romanui SENAPĖDŽIUI, Sauliaus Karoso labdaros ir paramos fondui bei jo valdybos pirmininkei Birutei KAROSIENEI

Už muziejaus leidybinių projektų rėmimą dėkojame Vidai ir Egidijui RADVENIAMS, Stefai ALŠĖNAITEI-URBAN, Valdovų rūmų paramos komitetui JAV, Pjeve d’Alpago miesto savivaldybei (Italija), režisieriui Eimuntui NEKROŠIUI, Lietuvos dailės muziejui ir jo vadovui dr. h. c. Romualdui BUDRIUI, Bažnytinio paveldo muziejui ir jo vadovei dr. Sigitai MASLAUSKAITEI

Už įvairius darbus, iniciatyvas, patarimus, gerą žodį, dalyvavimą muziejaus koleginėse institucijose ir kitokią pagalbą dėkojame dr. h. c. Romualdui BUDRIUI, habil. dr. Rūtai JANONIENEI, prof. dr. Ievai KUIZINIENEI, prof. Audriui KLIMUI, dr. dr. h. c. Edmundui RIMŠAI, dr. Kaziui Napaleonui KITKAUSKUI, habil. dr. Vytautui URBANAVIČIUI, dr. Almai BRAZIŪNIENEI, prof. dr. Jūratei SENVAITIENEI, prof. habil. dr. Antanui TYLAI, kun. Evaldui VITULSKIUI, Linui VINGELIUI, Jolantai KAZNAUSKAITEI, prof. dr. Rimvydui PETRAUSKUI, dr. Ramunei ŠMIGELSKYTEI-STUKIENEI, Romualdui NORKUI, Virgilijai BEGANSKAITEI, Onai MAŽEIKIENEI, Egidijui VALIUKEVIČIUI, Janinai LUKŠĖNIENEI, Bronislavai KUNKULIENEI, Laimai VEDRICKIENEI, Rimvydui DERKINČIUI, Daliai VALUJEVIČIENEI, Daniui MALINAUSKUI, Pauliui GINTVAINIUI, Vidai POVILAUSKAITEI, Ričardui BITOVTUI, Faustui LATĖNUI ir Audriui ANTANAIČIUI

AČIŪ visiems – paminėtiems ir nepaminėtiems – už tai, kad 2013 m. buvote su Valdovų rūmų muziejumi.

Tikimės ir toliau būti kartu, darbuotis Lietuvos kultūrai, paveldui, švietimui bei kartu kurti Lietuvos istoriją!

Susiję įrašai

Daugiau straipsnių

Pažintis su turtingas meno kolekcijas saugančia Lenkijos mokslų ir menų akademija – paskaitą skaitys akademikas hab. dr. Janas Ostrovskis

20240617

Birželio 28 d., penktadienį, 18 val. Valdovų rūmų muziejuje bus skaitoma paskaita apie išskirtinius fondus turinčią Lenkijos menų ir mokslų akademiją. Iš šių fondų į muziejų atvežta tarptautinė graviūrų paroda „Nuo pasaulio sukūrimo iki apokalipsės“ bus atidaryta paskaitos „Lenkijos mokslų ir menų akademija bei jos rinkiniai“ išvakarėse. Vieną seniausių Lenkijos mokslo institucijų ir jos kolekcijas pristatys žymus lenkų dailės istorikas, Lenkijos mokslų ir menų akademijos prezidentas, buvęs ilgametis Krokuvos Vavelio karališkosios pilies direktorius, Valdovų rūmų muziejaus tarybos garbės narys, akademikas, profesorius, habilituotas mokslų daktaras Janas Ostrovskis (Jan Ostrowski).

Plačiau

Dr. Tomos Zarankaitės-Margienės ir kolegų archeologų knyga – „Top 30“ knygų sąraše!

20240614

15min.lt vyr. redaktoriaus pavaduotojas Audrius Ožalas parengė 30-ies geriausių negrožinės literatūros knygų sąrašą. Labai džiaugiamės, kad Valdovų rūmų muziejaus kultūros istorikė dr. Toma Zarankaitė-Margienė, kartu su kitais autoriais – dr. Giedre Piličiauskiene ir dr. Povilu Blaževičiumi, išrinkta kaip vieno geriausių leidinių autorė. Kolektyvinė monografija „Šunys Lietuvoje XIII–XVIII amžiuje“ (Vilniaus universiteto leidykla) buvo pristatyta šiais metais per knygų mugę.

Plačiau

Publikuota: 2014-02-21 08:48 Atnaujinta: 2014-03-04 10:21
smart foreash ccms6
Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“). Jie gali identifikuoti lankytojus, rinkti statistikos duomenis ir padėti pagerinti naršymo patirtį kiekvienam lankytojui atskirai.
Susipažinkite su mūsų Privatumo ir slapukų politika