Leidiniai

Pradžia  |  Muziejus  >  Leidiniai  >  Sugrąžinta praeitis

Vytautas Urbanavičius
Sugrąžinta praeitis

ĮSIGYTI LEIDINĮ

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos, XII tomas

Knygoje pateikiamos tris dešimtmečius archeologiškai tirtų kultūros paminklų – senkapių, kulto vietų, gyvenviečių, istorinių veikėjų kapaviečių – iki šiol neskelbtos tyrinėjimų ataskaitos.

Leidinyje tekstai pateikiami lietuvių kalba.

Redaktorė Eugenija Varnienė
Leidybos koordinatorė Rasa Valatkevičienė
Maketuotoja Giedrė Kulvičienė
Fotografai Kazimieras Vainoras, Vytautas Urbanavičius

Partneriai Lietuvos istorijos institutas, Lietuvos nacionalinis muziejus, Lietuvos dailės muziejus, Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“

Išleido Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Vilnius, 2011
409, [1] p., iliustruota
Spausdino UAB „Standartų spaustuvė“, tiražas 300 egz. ISBN 978-609-8061-08-6


ĮSIGYTI LEIDINĮ

Kaina – 3.00 €