Leidiniai

Pradžia  |  Muziejus  >  Leidiniai  >  Mūrinės statybos raida Lietuvoje XIII–XVI a.

Stasys Abramauskas
Mūrinės statybos raida Lietuvoje XIII–XVI a.

ĮSIGYTI LEIDINĮ

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos, XV tomas

Ši knyga išleidžiama pasitinkant žymaus lietuvių architektūros istorijos tyrinėtojo profesoriaus dr. Stasio Abramausko (1927–1996) gimimo 85-erių metų sukaktį.

Leidinyje pirmą kartą publikuojama į lietuvių kalbą išversta profesoriaus disertacija „Mūrinės statybos raida Lietuvoje XIII–XVI a.“, itin sėkmingai apginta Maskvoje 1965 m. ir nuolat cituota Lietuvoje bei užsienyje iš mašinraščio. Autoriaus pateiktas originalias mokslines įžvalgas apie ankstyvąją Lietuvos mūro architektūrą patvirtino pastarųjų dešimtmečių Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų Vilniuje, kitų svarbių mūro objektų archeologiniai, architektūriniai, dendrochronologiniai ir kiti tyrinėjimai. Tai liudija, kad prieš beveik pusę amžiaus parengta ir ideologiniais sumetimais tuo metu rankraščio pavidalu likusi fundamentali studija neprarado savo mokslinės reikšmės, tapo Lietuvos architektūros raidos istoriografijos klasikiniu veikalu.

Vertėja Elmina Burneikienė
Redaktorė Indrė Makauskaitė
Leidybos koordinatoriai Vytautas Abramauskas, Rasa Abramauskienė, Laima Kunickytė, Gintautas Striška
Dizainas ir maketavimas Saulius Marteckas

Išleido Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Knygos leidimą parėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Vilnius, 2012
190 p., iliustruota
Spausdino „Standartų spaustuvė“, tiražas 500 egz. ISBN 978-609-8061-17-8


ĮSIGYTI LEIDINĮ

Kaina – 5.00 €