Leidiniai

Pradžia  |  Muziejus  >  Leidiniai  >  Seniausieji Lietuvos žaislai

Povilas Blaževičius
Seniausieji Lietuvos žaislai

ĮSIGYTI LEIDINĮ

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos, XI tomas

Ši knyga yra pirmasis mėginimas pažinti istorikų užmirštus ir archeologų atrastus, nuo pat vaikystės tokius svarbius lavinimosi ir lavinimo draugus – žaislus ir žaidimus. Priešistorės laikų pramogų tyrimai, iš pirmo žvilgsnio atrodantys nesudėtingi ir žaismingi, iš tiesų yra svarbūs ir reikšmingi. Tiriant XIII–XVII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žaidimus ieškoma atsakymų į esminius klausimus, susijusius su jų chronologija, geografiniu ir socialiniu paplitimu, kilme, raida bei ryšiais su artima ir tolimesne geografine aplinka. Knygoje keliami klausimai dėl socialinių kultūrinių pramogų aspektų, galimų kultūrinių, ekonominių ir politinių priežasčių žaislų ar žaidimų populiarumui, legalumui ir jų vietai tuometinėje visuomenėje. Ši knyga turėtų būti įdomi ir naudinga ne tik specialistams, bet ir plačiajai visuomenei, besidominčiai Lietuvos žaislų ir kasdienybės istorija.

Recenzavo prof. habil. dr. Albinas Kuncevičius, prof. dr. Libertas Klimka, dr. Gintautas Zabiela
Lietuvių kalbos redaktorė Jurga Dzikaitė
Vertėja į anglų kalbą Inga Baranauskienė
Viršelio dailininkės Alicija Širvinskienė, Sigutė Mikšaitė
Maketavimas Virgaudas Minialga

Knygoje tekstai skelbiami lietuvių kalba, taip pat pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis parengti iliustracijų aprašymai, publikuojama angliška santrauka.

Išleido Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Vilnius, 2011
240 p., iliustruota
Spausdino UAB „Baltoprint“, tiražas 700 egz. ISBN 978-609-8061-10-9


ĮSIGYTI LEIDINĮ

Kaina – 7.00 €