Leidiniai

Pradžia  |  Muziejus  >  Leidiniai  >  Chronicon Palatii Magnorum Ducum Lithuaniae, vol. 1 (MMIX–MMX)

Chronicon Palatii Magnorum Ducum Lithuaniae, vol. 1 (MMIX–MMX)

ĮSIGYTI LEIDINĮ

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų kronika, t. 1 (2009–2010) [LT]

Turinys

Tęstinis periodinis leidinys, leidžiamas nuo 2011 metų. Jame spausdinami lietuvių kalba parašyti apžvalginiai straipsniai, išsamiai atspindintys Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų tam tikro laikotarpio veiklą (nuo mokslinių tyrimų iki plačių visuomenės sluoksnių švietimo). Taip pat leidinyje skelbiami Valdovų rūmų muziejaus darbuotojų ir mokslininkų, kultūrininkų iš Lietuvos bei kitų šalių parengti moksliniai straipsniai aktualiomis temomis (penki iš jų lietuvių kalba, vienas – vokiečių kalba). Be to, knygoje lietuvių ir anglų kalbomis pateikiami mokslinių straipsnių iliustracijų aprašymai bei santraukos.

Leidinio rengimo grupė Gintautas Striška (pirmininkas), Laima Kunickytė, Birutė Verbiejūtė

Sudarytojas Gintautas Striška
Redaktorė Laima Kunickytė
Vertėjas į anglų kalbą Ramūnas Kondratas
Fotografai Vytautas Abramauskas, Aloyzas Bertašius, Mindaugas Kaminskas, Antanas Lukšėnas, Arūnas Puškorius, Gintautas Striška, Kazimieras Vainoras
Dizainas ir maketavimas Virgaudas Minialga
Leidinį recenzavo prof. dr. Albinas Kuncevičius, doc. dr. Jolanta Karpavičienė

Išleido Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Vilnius, 2011
255, [1] p., iliustruota
Spausdino UAB „Standartų spaustuvė“, tiražas 300 egz. ISSN 2029-8943


ĮSIGYTI LEIDINĮ

Kaina – 5.00 €