Tarptautinė mokslinė konferencija „LIETUVA–ITALIJA: šimtmečių ryšiai“

Renginio data: 2014 m.Gegužės0514 d. - 2014 m.Gegužės0516 d.00:00 Visi renginiai
Valdovų rūmų Didžioji renesansinė menė
Aktualu iki 2014-05-16
Renginio tipas:
Konferencija
Renginio tipo nr.:
29

Tikėtina lietuvius iš italų kilus...
Augustinas Rotundas (1520–1582)

Lietuvos ir Italijos ryšiai atsispindi įspūdinguose materialiuosiuose paminkluose bei gausiuose rašytiniuose šaltiniuose, jie minimi ir aptariami daugelyje Lietuvos politinės, taip pat kultūros ir meno istorijos sintezių, studijų, straipsnių, katalogų, populiarių publikacijų. Tačiau iki šiol nebuvo bandoma plačiau apibendrinti šių glaudžių bei įvairiapusių istorinių ryšių tarp Italijos, kaip Renesanso ir Baroko epochų Europos politinio centro ir kultūros bei meno tradicijų gimtinės, ir Lietuvos, susikūrusios lotyniškosios ir bizantiškosios civilizacijų paribyje. Konferencijos tema aktuali ir tuo aspektu, kad Lietuva laikyta ir laikoma ryčiausiu bei šiauriausiu katalikiškosios kultūrinės ir meninės tradicijos, Viduriniais amžiais ir ankstyvaisiais Naujaisiais laikais sklidusios ir siejamos pirmiausia su Italija, forpostu.
 
Todėl konferencija siekiama pateikti mokslines įžvalgas, apibendrinimus apie įvairiapusius Lietuvos ir Italijos ryšius nuo seniausių laikų iki šių dienų: nuo Gintaro kelio iki Eimunto Nekrošiaus ir nuo lietuvių kilmės iš romėnų legendos iki popiežiaus Jono Pauliaus II vizito. Pagrindiniai temų laukai – tai politiniai, diplomatiniai, bažnytiniai, kultūriniai, meniniai saitai, konfesinių ryšių svarba meniniams procesams. Svarbiausi dėmesio objektai – archeologiniai duomenys, istoriniai faktai, procesai, asmenybės bei kultūrinio ir meninio paveldo paminklai, sukurti Lietuvoje italų meistrų arba importuoti į Lietuvą, taip pat lituanistiniai objektai Italijoje. Pagrindinis chronologinis konferencijos tematikos akcentas – tai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyvavimo laikai.
 
PROGRAMA
 
Gegužės 14 d., trečiadienis
KONFERENCIJOS ĮŽANGA: KODĖL LIETUVA IR ITALIJA
Moderuoja habil. dr. Rūta Janonienė (Vilniaus dailės akademija, Lietuva)

8.30–9.00 Dalyvių registracija
 
9.00–9.30 Konferencijos atidarymas, sveikinimo kalbos
J. E. Lietuvos Respublikos kultūros ministras Šarūnas Birutis
J. E. Italijos kultūros, kultūros paveldo ir turizmo ministras Dario Franceschini
 
9.30–10.00 J. E. Ambasadorė dr. Irena Vaišvilaitė (Lietuvos Respublikos ambasada prie Šventojo Sosto ir Maltos Ordinui)
ITALIJA IR LIETUVA – TOLIMOS, BET...
 
10.00–10.20 Prof. dr. Rimvydas Petrauskas (Vilniaus universitetas, Lietuva)
KODĖL ITALIJA? LIETUVIŲ KILMĖS IŠ ROMĖNŲ TEORIJA VĖLYVŲJŲ VIDURAMŽIŲ KILMĖS TEORIJŲ KONTEKSTE
 
10.20–10.40 Dr. Vydas Dolinskas (Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Lietuva)
LIETUVOS DIDŽIŲJŲ KUNIGAIKŠČIŲ REZIDENCIJA VILNIUJE – RYŠIŲ SU ITALIJA CENTRAS RENESANSO IR ANKSTYVOJO BAROKO LAIKAIS
 
10.40–11.00 Kavos pertrauka
 
NUO BALTIJOS IKI ADRIJOS: RYŠIŲ PRADŽIA
Moderuoja prof. dr. Adomas Butrimas (Vilniaus dailės akademija, Lietuva)
 
11.00–11.20 Prof. dr. Paolo Bellintani, dr. Ursula Thun Hohenstein (Trento autonominės provincijos archeologijos paveldo tarnyba, Feraros universitetas, Italija)
BALTIJOS GINTARAS VĖLYVAJAME BRONZOS AMŽIUJE ŠIAURĖS RYTŲ ITALIJOJE. APDIRBIMO CENTRAI IR PREKYBINIAI TINKLAI
 
11.20–11.40 Prof. habil. dr. Mykolas Michelbertas (Vilniaus universitetas, Lietuva)
ROMĖNIŠKOJO IMPORTO DAIKTŲ CHRONOLOGIJA IR KARTOGRAFIJA
 
11.40–12.00 Prof. dr. Adomas Butrimas, prof. dr. Eugenijus Jovaiša (Vilniaus dailės akademija, Lietuva; Lietuvos edukologijos universitetas, Vilnius)
GINTARO PREKYBOS POVEIKIS BALTŲ VISUOMENEI IR KULTŪRAI (I–V a.)
 
12.00–12.20 Dr. Rasa Banytė-Rowell (Lietuvos istorijos institutas, Vilnius)
ANTIKINĖS ROMĖNIŠKOSIOS KULTŪROS ATŠVAITAI LIETUVOS ARCHEOLOGIJOJE
 
12.20–14.00 Pietų pertrauka
 
14.00–14.20 Mgr. Sigita Bagužaitė-Talačkienė (Klaipėdos universitetas, Lietuva; Lietuvos dailės muziejaus Palangos gintaro muziejus)
GINTARO TRADICIJOS KAITA PIETRYTINIAME BALTIJOS JŪROS REGIONE ROMĖNIŠKUOJU LAIKOTARPIU
 
14.20–14.40 Prof. dr. Nuccia Negroni Catacchio, dr. Veronica Gallo (Milano universitetas, Milano Priešistorės ir archeologijos tyrimų centras, Italija) 
GINTARO KELIAI NUO BALTIJOS IKI ADRIJOS JŪROS IR DAR TOLIAU PRIEŠISTORĖS IR PROTOISTORIJOS EPOCHOSE
 
14.40–15.00 Dr. Simona Rafanelli (Vetulonijos miesto archeologijos muziejus „Izidoro Falchi“, Vetulonija, Italija)
GINTARO FIGŪROS IŠ VENTULONIJOS: TARP IKONOGRAFIJOS IR SIMBOLIO
 
15.00–15.20 Diskusija „Nuo Baltijos iki Adrijos: ryšių pradžia“ 
 
15.20–15.40 Kavos pertrauka
 
ITALIJOJE APIE LIETUVĄ: POLITIKA IR KULTŪRA
Moderuoja doc. dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė (Lietuvos istorijos institutas, Vilnius)
 
15.40–16.00 Prof. dr. dr. h. c. Pietro U. Dini (Pizos universitetas, Italija)
LIETUVIŲ KALBA ITALIJOJE RENESANSO PALEOKOMPARATYVIZMO IR LYGINAMOSIOS KALBOTYROS ASPEKTAIS
 
16.00–16.20 Dr. Moreno Bonda (Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, Lietuva)
XVI–XVII a. ITALIJOS ISTORIOGRAFIJA APIE LIETUVĄ: RAŠYTI, APRAŠYTI IR SKAITYTI VIDURAMŽIŲ IR RENESANSO SANDŪROJE
 
16.20–16.40 Prof. habil. dr. Marceli Kosman (Adomo Mickevičiaus universitetas, Poznanė, Lenkija)
LIETUVA APAŠTALŲ SOSTO NUNCIJŲ PRANEŠIMUOSE XVI–XVIII a.
 
16.40–17.00 Dr. Adriano Amendola (Salerno universitetas, Italija)
KARDINOLAS STANISLOVAS HOZIJUS – KULTŪRŲ TARPININKAS TARP LIETUVOS IR ITALIJOS KATALIKŲ
 
17.00–17.20 Prof. dr. Giovanni Ricci (Feraros universitetas, Italija)
LENKIJOS IR LIETUVOS VALSTYBĖ VERONIEČIO ALEKSANDRO GVANJINIO VEIKALE „SARMATIAE EUROPEAE DESCRIPTIO“ (1578): ETNOGRAFIJA, EGZOTIKA, KULTŪRINIS NEVIENALYTIŠKUMAS
 
17.20–17.40 Dr. Paolo Cozzo (Turino universitetas, Italija)
SAVOJOS VALSTYBĖ IR LIETUVOS DIDŽIOJI KUNIGAIKŠTYSTĖ: POLITINIAI IR KULTŪRINIAI RYŠIAI NAUJAISIAIS LAIKAIS
 
17.40–18.00 Diskusija „Italijoje apie Lietuvą: politika ir kultūra“
 
Gegužės 15 d., ketvirtadienis
LIETUVOJE APIE ITALIJĄ: TEKSTAI IR KONTEKSTAI
Moderuoja prof. dr. Rimvydas Petrauskas (Vilniaus universitetas, Lietuva)
 
9.00–9.20 Mgr. Kęstutis Gudmantas (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilnius, Lietuva)
HAGIOGRAFINĖ ŠV. PARASKOVIJOS-PRAKSEDOS ISTORIJA LIETUVOS METRAŠČIUOSE
 
9.20–9.40 Dr. Rūta Čapaitė (Lietuvos istorijos institutas, Vilnius)
ITALIJOS KALIGRAFŲ DARBŲ TENDENCIJOS LIETUVOS DIDIKŲ RAŠTINĖSE
 
9.40–10.00 Dr. Darius Baronas (Lietuvos istorijos institutas, Vilnius)
ITALŲ PĖDSAKAI LIETUVOJE XVI a. ANTROJE PUSĖJE: INTEGRACIJOS BŪDAI, EIGA IR GALIMAS BALANSAS
 
10.00–10.20 Doc. dr. Mintautas Čiurinskas (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilnius)
ITALIJA IR ITALAI KAI KURIUOSE XVI–XVII a. LIETUVOS RAŠTIJOS TEKSTUOSE
 
10.20–10.40 Dr. Živilė Nedzinskaitė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilnius)
ITALAI IR ITALIJA MOTIEJAUS KAZIMIERO SARBIEVIJAUS KŪRYBOJE: ASMENYBĖS, RYŠIAI, KONTEKSTAI
 
10.40–11.00 Kavos pertrauka
 
11.00–11.20 Prof. habil. dr. Kazimierz K. Puchowski (Gdansko universitetas, Lenkija)
ŽINIOS APIE ITALIJĄ IR JOS GYVENTOJUS VILNIAUS JĖZUITŲ COLLEGIUM NOBILIUM
 
11.20–11.40 Dr. Jolita Sarcevičienė (Lietuvos istorijos institutas, Vilnius)
ITALIJA TEOFILIJOS KONSTANCIJOS RADVILAITĖS-MORAVSKOS 1773–1774 m. KELIONIŲ DIENORAŠTYJE
 
11.40–12.00 Dr. Asta Vaškelienė (Lietuvos istorijos institutas, Vilnius)
VILNIUS IR ROMA XVIII a. LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS LITERATŪROJE
 
12.00–12.20 Doc. dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė (Lietuvos istorijos institutas, Vilnius)
ITALIJA MYKOLO KLEOPO OGINSKIO (1765–1833) GYVENIME
 
12.20–12.40 Mgr. Monika Ramonaitė (Vilniaus universitetas, Lietuva)
MEDICINOS IR FILOSOFIJOS DAKTARO STEPONO BIZIJAUS MĮSLĖS: ASMENYBĖ IR KARJERA LIETUVOS DIDŽIOJOJE KUNIGAIKŠTYSTĖJE
 
12.40–13.00 Diskusija „Lietuvoje apie Italiją: tekstai ir kontekstai“ 
 
13.00–14.20 Pietų pertrauka
 
MENINIAI SAITAI: DAILĖ IR ARCHITEKTŪRA
Moderuoja dr. Jolita Liškevičienė (Vilniaus dailės akademija, Lietuva)
 
14.20–14.40 Habil. dr. Rūta Janonienė (Vilniaus dailės akademija, Lietuva)
ŠV. ANTANO PADUVIEČIO KULTAS LIETUVOS DIDŽIOJOJE KUNIGAIKŠTYSTĖJE
 
14.40–15.00 Dr. Vincenzo Russo (Lietuvos Respublikos garbės konsulas Neapolyje, Italija)
ŠVENTOJO KAZIMIERO KULTAS ITALIJOJE
 
15.00–15.20 Dr. Rūstis Kamuntavičius (Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, Lietuva)
KOMASKAI – EŽERŲ KRAŠTO AR LUGANO EŽERO PAKRANČIŲ MENININKAI? ITALAKALBIAI ŠIAURĖS ITALIJOS IR PIETŲ ŠVEICARIJOS ARCHITEKTAI, SKULPTORIAI IR STIUKO LIPDYTOJAI LIETUVOS DIDŽIOJOJE KUNIGAIKŠTYSTĖJE XVI–XVIII a.
 
15.20–15.40 Prof. dr. Kęstutis Paulius Žygas (Arizonos valstijos universitetas, Tempi, Arizona, JAV)
MEDIČIŲ KOPLYČIŲ IR PIETRE DURE DIRBTUVIŲ ATGARSIAI ŠV. KAZIMIERO KOPLYČIOJE
 
15.40–16.00 Kavos pertrauka
 
16.00–16.20 Dr. Tojana Račiūnaitė (Vilniaus dailės akademija, Lietuva)
ROMOS SANTA MARIA MAGGIORE IKONOS SEKINIAI LIETUVOJE
 
16.20–16.40 Dr. Giovanni Matteo Guidetti (Sacred Art School, Florencija, Italija)
KULTŪRINIAI IR MENINIAI RYŠIAI TARP LIETUVOS IR TOSKANOS XVII a. ANTROJE PUSĖJE: PACŲ GIMINĖ IR DIDYSIS KUNIGAIKŠTIS KOZIMAS III DE MEDIČIS
 
16.40–17.00 Prof. dr. Gianluca Belli (Florencijos universitetas, Italija)
KAMALDULIŲ MONTE KORONOS KONGREGACIJOS VIENUOLYNŲ LIETUVOJE ARCHITEKTŪRA
 
17.00–17.20 Doc. dr. Virgilijus Pugačiauskas (Lietuvos istorijos institutas, Vilnius)
JONAS BORETIS XIX a. PRADŽIOJE VILNIUJE: PROFESINĖ RAIŠKA IR ASMENINIO GYVENIMO ISTORIJA
 
17.20–17.40 Diskusija „Meniniai saitai: dailė ir architektūra“ 
 
Gegužės 16 d., penktadienis
KULTŪRINIAI RYŠIAI: MUZIKA IR TEATRAS
Moderuoja dr. Vydas Dolinskas (Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Vilnius; Vilniaus universitetas, Lietuva)
 
9.00–9.20 Habil. dr. Jūratė Trilupaitienė (Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Vilnius)
ITALŲ MUZIKOS RECEPCIJA LIETUVOJE XVI–XVII a.
 
9.20–9.40 Prof. dr. Claudio Barna (Milano universitetas, Italija)
ITALŲ MUZIKAI IR LIETUVOS DIDŽIOJI KUNIGAIKŠTYSTĖ
 
9.40–10.00 Prof. dr. Cristina Miatello (Venecijos Benedeto Marčelo konservatorija, Italija)
ITALŲ DAINININKAI LENKIJOS IR LIETUVOS VALDOVŲ DVARE PAGAL SEBASTIANO ČAMPIO UŽRAŠUS
 
10.00–10.20 Prof. dr. Alberto Pellegrino (Mačeratos universitetas, Italija)
VIRDŽILIJUS PUČITELIS IR DRAMMA PER MUSICA LIETUVOJE BEI LENKIJOJE
 
10.20–10.40 Kavos pertrauka 
 
10.40–11.00 Prof. dr. Marco Bizzarini (Paduvos universitetas, Italija)
NUO ROMOS IKI BALTIJOS JŪROS: ĮMANTRIOJO STILIAUS MUZIKINIAI MARŠRUTAI
 
11.00–11.20 Dr. Aleksandra Pister (Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Vilnius)
MARKO SKAKIO DEDIKACIJOS LIETUVOS IR LENKIJOS VALDOVUI JONUI KAZIMIERUI VAZAI: RINKINIO „CANONES NONNULLI“ MUZIKINIAI YPATUMAI
 
11.20–11.40 Prof. dr. Giorgio Felini, dr. Gabriele Campioni (Marko Skakio muziejus ir kultūros centras, Galėzė, Italija)
MARKO SKAKIO ASMENYBĖS VERTINIMAS JAM SKIRTAME MUZIEJUJE GALĖZĖS MIESTE
 
11.40–12.00 Diskusija „Kultūriniai ryšiai: muzika ir teatras“
 
12.00–13.40 Pietų pertrauka
 
LIETUVA IR LIETUVIAI XIX–XXI A. ITALIJOJE 
Moderuoja J. E. Ambasadorė dr. Irena Vaišvilaitė (Lietuvos Respublikos ambasada, Vatikanas)
 
13.40–14.00 Dr. Fiammetta Terlizzi (Biblioteka „Angelica“, Roma, Italija)
LIETUVOS POLITINĖ KULTŪRINĖ ISTORIJA BIBLIOTEKOS „ANGELICA“ SENŲJŲ SPAUDINIŲ FONDE (XVI–XIX a.)
 
14.00–14.20 Prof. dr. Silvio Berardi (Nikolo Kuzano universitetas, Roma, Italija)
LIETUVA DŽUZEPĖS MADZINIO EUROPINIAME PROJEKTE
 
14.20–14.40 Kun. prof. habil. dr. Michał Janocha (Varšuvos universitetas, Lenkija)
TRYS ILIUSTRUOTOS „BULĖS“ (LIETUVIŠKA, LENKIŠKA IR RUSĖNIŠKA) VATIKANO APAŠTALINĖJE BIBLIOTEKOJE
 
14.40–15.00 Dr. Claudio Carpini (Florencijos universitetas, Italija)
ŽINIOS APIE LIETUVĄ DIDŽIUOSIUOSE XIX–XX a. ITALIJOS ISTORIJOS IR GEOGRAFIJOS ŽODYNUOSE
 
15.00–15.20 Dr. Andrea Griffante (Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, Lietuva)
MAŽA NEŽINOMA ŠALIS? PASTABOS APIE LIETUVOS ĮVAIZDĮ ITALIJOJE XX a. PRADŽIOJE
 
15.20–15.40 Kun. dr. Don Roberto Fornaciari OSB CAM (Kamaldulių vienuolynas, Areco sritis, Italija)
ANTAKALNIO KLEBONO VINCENTO LEGUSO (1876–1963) SUSIRAŠINĖJIMAS SU ROMOS CELIJAUS KALBOS ŠV. GRIGALIAUS VIENUOLYNU 1910–1914 m.
 
15.40–16.00 Kavos pertrauka
 
16.00–16.20 Prof. dr. Alessandro Vitale (Milano universitetas, Italija)
LIETUVOS ĮVAIZDIS NIKOLO TURKIO TARPUKARIO VEIKALE „LIETUVA PRAEITYJE IR DABARTYJE“ (1933) IR LIETUVOS ISTORIJOS PAŽINIMO PROBLEMA ITALIJOJE
 
16.20–16.40 Prof. habil. dr. dr. h. c. Guido Michelini (Parmos universitetas, Italija)
LIETUVIŲ KUNIGŲ PATRIOTINĖ VEIKLA POKARINĖJE ITALIJOJE
 
16.40–17.00 Mgr. Birutė Žindžiūtė-Michelini (Parmos universitetas, Italija)
EIMANTO NEKROŠIAUS TEATRAS ITALIJOJE
 
17.00–17.20 Diskusija „Du pastarieji šimtmečiai: keli saitų aspektai“ 
 
17.20–17.40 Apibendrinamoji diskusija ir konferencijos uždarymas
 
Oficialios konferencijos kalbos –lietuvių ir italų, iš kurių ir į kurias bus verčiama sinchroniškai 

Konferencijos leidinys
2015 m. planuojama konferencijoje skaitytų pranešimų pagrindu publikuoti leidinį lietuvių, italų ir anglų kalbomis
 
Konferencijos organizatoriai
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Lietuvos istorijos institutas
Vilniaus dailės akademija
Vilniaus universitetas
 

Konferencijos organizacinė kolegija
Prof. dr. Adomas Butrimas (Vilniaus dailės akademija), adomas.butrimas@vda.lt
Dr. Vydas Dolinskas (Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai), v.dolinskas@valdovurumai.lt
Habil. dr. Rūta Janonienė (Vilniaus dailės akademija), ruta.janoniene@gmail.com
Dr. Jolita Liškevičenė (Vilniaus dailės akademija), jolita.liskeviciene@vda.lt
Daiva Mitrulevičiūtė (Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai), d.mitruleviciute@valdovurumai.lt
Prof. dr. Rimvydas Petrauskas (Vilniaus universitetas), rimvydas.petrauskas@if.vu.lt
Dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė (Lietuvos istorijos institutas), stukiene@istorija.lt

Konferencijos partneriai
Italijos kultūros institutas Vilniuje
Italijos ambasada Lietuvoje
Lietuvos ambasada Italijoje

Konferencijos organizatoriai nuoširdžiai dėkoja Lenkijos institutui Vilniuje už kolegišką bendradarbiavimą rengiant konferenciją ir kviečiant į ją prelegentus iš Lenkijos 

Konferencijos globėjai
Lietuvos Respublikos kultūros ministras ŠARŪNAS BIRUTIS
Italijos kultūros, kultūros paveldo ir turizmo ministras DARIO FRANCESCHINI

Konferencijos rėmėjai
Lietuvos kultūros taryba
Lietuvos mokslo taryba
IVECO
Taurakalnis
Lietuvos rytas
Lrytas.lt
LRT

 

Publikuota: 2014-04-25 12:59 Atnaujinta: 2014-05-05 11:43
smart foreash ccms6
Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“). Jie gali identifikuoti lankytojus, rinkti statistikos duomenis ir padėti pagerinti naršymo patirtį kiekvienam lankytojui atskirai.
Susipažinkite su mūsų Privatumo ir slapukų politika