TAIP NUTINKA KARTĄ PER ŠIMTMETĮ. Dr. Prano Kiznio paveikslų galerijos viešas pristatymas Valdovų rūmuose

2021 m. liepos 14 d., trečiadienį, 17 val. Valdovų rūmų muziejus maloniai kviečia į dr. Prano Kiznio paveikslų galerijos – dovanos Valdovų rūmų muziejui – viešą pristatymą. Renginyje dalyvaus ir apie dovanos reikšmę, prasmę, intencijas, kolekcijos turinį ir išskirtinę vertę kalbės Jo Ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda (dalyvauja su pirmąja ponia Diana Nausėdiene), Lietuvos Respublikos kultūros ministras Simonas Kairys, pramonininkas ir mecenatas dr. Pranas Kiznis, senosios dailės tyrinėtoja Dalia Tarandaitė, Valdovų rūmų muziejaus užsienio ryšių vadovė Daiva Mitrulevičiūtė ir muziejaus direktorius dr. Vydas Dolinskas. Vakaro metu garsi lietuvių operos solistė Viktorija Miškūnaitė ir džiazo pianistas Artūras Anusauskas atliks žymių italų kompozitorių Džakomo Pučinio (Giacomo Puccini, 1858–1924), Pjetro Maskanjo (Pietro Mascagni, 1863–1945), Enijaus Morikonės (Ennio Morricone, 1928–2020) ir kt. gražiausius romantizmo bei vėlesnių laikų kūrinius.

Renginys nemokamas, tačiau būtina išankstinė registracija.Registruotis čia.


Pandemijos ir karantino metu, 2020 m. pabaigoje – 2021 m. pradžioje, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai ir VšĮ PK Fondas, vadovaujamas žinomo pramonininko bei kultūros mecenato dr. Prano Kiznio, po beveik dvejų metų tyrimų, atrankos ir derybų pasiekė susitarimą, pagal kurį mecenatas įsigijo ir muziejui neatlygintinai perdavė saugoti bei eksponuoti ypač vertingą 23 paveikslų galeriją. Ją sudaro garsių XIV–XVII a. Italijos bei Italijoje dirbusių dailininkų tapybos darbų rinkinys. Šia galerija lankytojai nuo pat muziejaus atvėrimo kovo mėnesį gali gėrėtis antro maršruto „Atkurti istoriniai interjerai“ ekspozicijos III manieristinėje antikameroje. Šioje menėje vyksta daug muzikinių ir kitų kamerinių kultūros, taip pat valstybės reprezentacijos renginių, tad lankytojai gali grožėtis išskirtiniais italų dailės kūriniais ne tik lankydami muziejų, bet ir per įvairius renginius.

Valdovų rūmų muziejuje eksponuojama dr. P. Kiznio paveikslų galerija suformuota iš neseniai muziejaus surengtoje tarptautinėje parodoje eksponuotų kūrinių, kuriuos nutapė įvairių Italijos regionų menininkai – venecijiečiai, lombardiečiai, romiečiai, florentiečiai, sieniečiai, kalabriečiai, taip pat flamandų, graikų ir lenkų kilmės dailininkai, mokęsi ir kūrę Italijoje. Valdovų rūmų muziejaus ir supratingo mecenato dr. Prano Kiznio sutarimu ši įspūdinga kolekcija eksponuojama tik jai skirtoje salėje, kuri ir istoriniais laikais buvo didžiausia ir itin svarbi rūmų erdvė, nes buvo greta barokinės Sosto menės. Joje vyko svarbiausios Lietuvos didžiųjų kunigaikščių iškilmės. Dalį kolekcijos paveikslų pramonininkas dr. P. Kiznis dovanojo Valdovų rūmų muziejui, tokiu būdu norėdamas praturtinti Lietuvos nacionalinius kultūros bei meno rinkinius, o kitus perdavė ilgalaikiam nuolatiniam saugojimui ir eksponavimui.

Tokį dosnų mecenato dr. Prano Kiznio gestą galima prilyginti nebent Mykolo Žilinsko dovanai, skirtai Kaunui. Pats pramonininkas teigė, kad šiuo mecenatiniu žingsniu jis siekia ne tik praturtinti išgrobstytus nacionalinius Lietuvos paveldo rinkinius, bet ir paskatinti kitus turtingus Lietuvos žmones remti kultūrą ir meną. 2021 m. liepos 6 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda už aktyvią bendruomeninę, socialinę veiklą, kultūrinių ir pilietiškumo projektų rėmimą bei puoselėjimą, taip pat kultūros mecenavimą apdovanojo dr. Praną Kiznį itin aukštu valstybės apdovanojimu – ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi.

Valdovų rūmų muziejaus tarptautinių ryšių vadovė Daiva Mitrulevičiūtė, inicijavusi ir kuravusi tarptautinę parodą, iš kurios kūriniai buvo atrinkti mecenatui įsigyti, neabejoja, kad naujoji muziejaus paveikslų galerija taikliai įvaizdina Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijos erdves, nes, kaip mini rašytiniai šaltiniai, XVI–XVII a. Vilniaus rūmų vienoje ar keliose salėse tikrai buvo Jogailaičių ir Vazų dinastijų valdovų kaupta paveikslų galerija. Kartu dr. P. Kiznio galerija tampa įspūdingu estetiniu objektu Gotikos, Renesanso ir Baroko meno mylėtojams ir puikia edukacine erdve europiniam menui ir Lietuvos istorinių kolekcijų likimui pažinti.

Seniausias dr. Prano Kiznio paveikslų galerijos Valdovų rūmų muziejuje kūrinys buvo nutapytas XIV a. septintajame dešimtmetyje, t. y. jis mena Gotikos epochą – Lietuvos valdovų Kęstučio ir Vytauto gyvenimo metus. Svarbius Lietuvos istorijos kontekstus primena Jakopino del Kontės (Jacopino del Conte, 1515–1598) sukurtas popiežiaus Leono X portretas, kūrybingai atkartojantis Rafaelio (Raffaello Sanzio, 1483–1520) renesansinį kūrinį. Būtent šis popiežius, asmeniškai bendravęs su Vilniaus vyskupu Albertu Radvila, pradėjo karalaičio Kazimiero Jogailaičio paskelbimo šventuoju procesą. Kiti į Lietuvą sugrįžę paveikslai sukurti XV–XVII amžiuje. Verta paminėti Venecijos tapybos mokyklos pradininko genealiojo Džovanio Belinio (Giovanni Bellini) mokinio Nikolo Rondinelio (Nicoló Rondinelli, dok. nuo 1495 iki 1502) itin subtilų darbą – turbūt įspūdingiausią Renesanso epochos tapybos kūrinį šiandieninėje Lietuvoje. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į garsaus Florencijos XVI a. antros pusės tapytojo Sančio di Tito (Santi di Tito, 1536–1603), kitų puikių šio miesto XVII a. meistrų Domeniko Puljanio (Domenico Pugliani, 1589–1658) ir Jakopo Vinjalio (Jacopo Vignali, 1592–1664) drobes, pirmojo Karavadžo (Caravaggio) mokytojo Romoje – Džuzepės Čezario (Giuseppe Cezari, 1568–1640), praminto Arpino Kavalieriumi (Cavalier d’Arpino), kūrinį. Galerijoje yra tokių garsių italų dailininkų kaip Federiko Dzukario (Federico Zuccari), Pjetro da Kortonos (Pietro da Cortona) ir jo mokinių (šių dirbtuvių kūrinių yra buvę Vazų rinkiniuose), Lorenco Lipio (Lorenzo Lippi), Frančesko Kairo (Francesco Cairo, 1607–1665) ar Matijos Prečio (Mattia Preti) bei kitų darbų. Net šeši į Vilnių atkeliavę paveikslai nutapyti XVI a., kiti penkiolika – XVII amžiuje. Būtent tuo metu Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencija Vilniuje buvo europinio lygio kultūros ir meno centras, o valdovai Žygimantas Vaza ir Vladislovas Vaza per tarpininkus meno kūrinių įsigydavo Romoje, Florencijoje, Venecijoje, Neapolyje, kituose Italijos miestuose. Būtent šias svarbiausias italų dailės mokyklas ir reprezentuoja dr. P. Kiznio paveikslų galerija.

Dr. P. Kiznio galerija Valdovų rūmų muziejuje eksponuojama taip, kaip tokios senosios galerijos buvo kuriamos prieš kelis šimtus metų – kūriniai beveik ištisai dengia visas sienas, jie sugrupuoti keliais aukštais. Tokių istorinių galerijų dar galima pamatyti senųjų aristokratų rūmuose Romoje ar Florencijoje, pvz., Dorijos Pamfili (Doria-Pamphilij), Kolonų (Colonna), Spados (Spada), Korsinių (Corsini), Pičių (Pitti) ir kt. Nuo šiol tokia istorine įspūdingų paveikslų galerija bus galima gėrėtis ir Vilniuje, atkurtuose Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmuose.

Tai ne pirma VšĮ PK Fondo vadovo, pramonininko bei kultūros rėmėjo dr. Prano Kiznio dovana Valdovų rūmų muziejui. Supratingas mecenatas yra parėmęs muziejų rengiant antrosios dalies atidarymą 2018 m. ir įgyvendinant ekspozicijų projektus, taip pat pernai, minint Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto 500-ąsias gimimo metines, dovanojęs šio valdovo bronzinį biustą su pjedestalu. Dr. Pranas Kiznis, kaip mecenatas, rėmė ir kitus svarbius Lietuvos kultūros projektus, visada dėmesį atkreipdamas ir į regionų iniciatyvas.

Daugiau informacijos tel. (8 5) 262 0007, www.valdovurumai.lt

Susiję įrašai

Daugiau straipsnių

Dr. Tomos Zarankaitės-Margienės ir kolegų archeologų knyga – „Top 30“ knygų sąraše!

20240614

15min.lt vyr. redaktoriaus pavaduotojas Audrius Ožalas parengė 30-ies geriausių negrožinės literatūros knygų sąrašą. Labai džiaugiamės, kad Valdovų rūmų muziejaus kultūros istorikė dr. Toma Zarankaitė-Margienė, kartu su kitais autoriais – dr. Giedre Piličiauskiene ir dr. Povilu Blaževičiumi, išrinkta kaip vieno geriausių leidinių autorė. Kolektyvinė monografija „Šunys Lietuvoje XIII–XVIII amžiuje“ (Vilniaus universiteto leidykla) buvo pristatyta šiais metais per knygų mugę.

Plačiau

Pažintis su turtingas meno kolekcijas saugančia Lenkijos mokslų ir menų akademija – paskaitą skaitys akademikas hab. dr. Janas Ostrovskis

20240617

Birželio 28 d., penktadienį, 18 val. Valdovų rūmų muziejuje bus skaitoma paskaita apie išskirtinius fondus turinčią Lenkijos menų ir mokslų akademiją. Iš šių fondų į muziejų atvežta tarptautinė graviūrų paroda „Nuo pasaulio sukūrimo iki apokalipsės“ bus atidaryta paskaitos „Lenkijos mokslų ir menų akademija bei jos rinkiniai“ išvakarėse. Vieną seniausių Lenkijos mokslo institucijų ir jos kolekcijas pristatys žymus lenkų dailės istorikas, Lenkijos mokslų ir menų akademijos prezidentas, buvęs ilgametis Krokuvos Vavelio karališkosios pilies direktorius, Valdovų rūmų muziejaus tarybos garbės narys, akademikas, profesorius, habilituotas mokslų daktaras Janas Ostrovskis (Jan Ostrowski).

Plačiau

Publikuota: 2021-07-12 11:43 Atnaujinta: 2021-07-12 13:11
smart foreash ccms6
Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“). Jie gali identifikuoti lankytojus, rinkti statistikos duomenis ir padėti pagerinti naršymo patirtį kiekvienam lankytojui atskirai.
Susipažinkite su mūsų Privatumo ir slapukų politika