Valdovų rūmų muziejus dėkoja savo bičiuliams, partneriams ir rėmėjams!

2015 m. vasario 4-ąją, dieną, kai lygiai prieš 500 metų gimė vienas žymiausių Lietuvos istorijoje valstybininkų ir mecenatų, valstybės kancleris ir Vilniaus vaivada kunigaikštis Mikalojus Radvila Juodasis, į Valdovų rūmus rinkosi garbūs svečiai. Neatsitiktinai – kviesdamas pasiklausyti žinomų Lietuvos operos solisčių Joanos Gedmintaitės ir Ievos Prudnikovaitės bei pianistės profesorės Nijolės Ralytės atliekamų kompozitorių Volfgango Amadėjaus Mocarto (Wolfgang Amadeus Mozart), Žoržo Bizė (Georges Bizet), Džakomo Pučinio (Giacomo Puccini) ir kt. kūrinių, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai pratęsė tradiciją kartą per metus pabūti kartu ir padėkoti visiems geradariams už tai, kad visus metus buvome ir dirbome kartu.

Dar kartą nuoširdžiausiai tariame AČIŪ 2014 m. Valdovų rūmų muziejaus bičiuliams, partneriams ir rėmėjams.

Už nuolatinę paramą ir buvimą kartu dėkojame ilgiausią istoriją turinčiam konditerijos fabrikui Lietuvoje UAB „Rūta“ ir jo direktoriui Algirdui GLUODUI, Valdovų rūmų paramos fondui, jo valdybos pirmininkui Algirdui VAPŠIUI ir direktoriams Edmundui KULIKAUSKUI bei Valentinai KAZĖNAITEI, Valdovų rūmų paramos komitetui JAV ir jo vadovei Reginai NARUŠIENEI, įmonei „Taurakalnis“ bei jos vadovėms Irenai ČEREŠKIENEI ir Monikai ČEREŠKAITEI, viešbučiui „Kempinski“ bei jo savininkams ir vadovams Mariui JAKULIUI-JASON, Liisai LEITZINGER, Keesui HEUVELINGUI, IVECO S. P. A. atstovybei Lietuvoje ir jos vadovui Ernestui JAKUBONIUI, asociacijai „Chambre de Commerce Franco-Lithuanienne“ (Prancūzijos ir Lietuvos prekybos rūmai) ir jos vadovei Otilijai SNIEŠKAITEI, Lietuvos Rotary klubams ir, žinoma, svarbiausiam mūsų 2014 m. rėmėjui – draudimo bendrovei „BTA Insurance Company“ SE filialui Lietuvoje ir jo direktoriui Tadeušui PODVORSKIUI, direktoriaus pavaduotojui Vaidui LABANAUSKUI, taip pat Vitalijui PALIONIUI ir Olgai DAINYTEI.

Už muziejaus iniciatyvų palaikymą dėkojame Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai ir ministrui Šarūnui BIRUČIUI, viceministrui dr. Romui JAROCKIUI, Jolantai KAZNAUSKAITEI, Onai ŠALTYTEI, Gintarui DŽIOVĖNUI, Vaivai LANKELIENEI, dr. Vytautui KANČIUI bei daugeliui kitų ministerijos darbuotojų, Kultūros rėmimo fondui bei Kultūros tarybai ir jos vadovei Dainai URBANAVIČIENEI, Lietuvos mokslo tarybai ir jos vadovui profesoriui Dainiui Haroldui PAUŽAI, profesorei Rūtai PETRAUSKAITEI, tarybos ir komitetų nariams bei ekspertams, rėmusiems mūsų projektus.

Už plačią mūsų muziejaus veiklos informacinę sklaidą, bičiulystę ir kolegišką bendradarbiavimą dėkojame mūsų ilgamečiams nuolatiniams informaciniams rėmėjams – Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai bei jo generaliniam direktoriui Audriui SIAURUSEVIČIUI ir visam kolektyvui, o ypač visų mylimai Bernadetai LUKOŠIŪTEI, Janinai MATEIKIENEI, Viktorui SNARSKIUI, Astai EINIKYTEI, Ugnei GALADAUSKAITEI, Justei NAVICKAITEI, Audriui MATONIUI, Jurui JANKEVIČIUI, Svetlanai PREMUDAROVAI, Zitai KELMICKAITEI, Editai MILDAŽYTEI ir daugeliui kitų, „Lietuvos ryto“ grupei – dienraščiui „Lietuvos rytas“ ir tinklalapiui Lrytas.lt bei vyriausiajam redaktoriui Gedvydui VAINAUSKUI, taip pat Nijolei STEIBLIENEI, Ričardui BALTADUONIUI, Rūtai MIKŠIONIENEI, Ramūnui DANISEVIČIUI ir daugeliui kitų, žurnalui „Veidas“ bei jo leidėjui dr. Algimantui ŠINDEIKIUI, taip pat Rasai LUKŠIENEI.

Už Valdovų rūmų muziejaus, tai yra visos Lietuvos, nacionalinių paveldo rinkinių papildymą reikšmingomis vertybėmis dėkojame Pilių tyrimo centrui „Lietuvos pilys“ ir jo vadovui Eduardui KAUKLIUI, Valdovų rūmų paramos fondui, Lietuvos bankui ir asmeniškai jo valdybos pirmininkui Vitui VASILIAUSKUI, Giedriui SIMONAVIČIUI, Miglei MOCKUTEI-ZALECKIENEI, Vidmantui LAURINAVIČIUI, taip pat – Šv. Kazimiero ordinui ir jo didžiajam magistrui Henrikui ARMOŠKAI-EISMONTUI, Lietuvos monetų kalyklai, profesoriui Svenui Erikui EKDAHLIUI iš Vokietijos, profesoriui Kęstučiui Pauliui ŽYGUI iš JAV, profesoriui Vytautui BRUVERIUI, profesoriui Arūnui SVERDIOLUI, dr. Juozapui BLAŽIŪNUI, Romualdui BUDRIUI, Viliui KAVALIAUSKUI, dr. Ramūnui KONDRATUI, Algimantui URBONUI, Vidmantui STANIULIUI, Vaidai TUPČIAUSKAITEI, Danutei PAULAUSKIENEI, Lietuvos garbės konsului Saudo Arabijoje princui Mahfouzui Marei Mubarakui bin MAHFOUZUI, profesoriui Antanui TYLAI, dr. Gražinai Marijai MARTINAITIENEI ir kt.

Už vertingą XVI a. pradžios miniatiūrų rinkinį, vaizduojantį XIII–XV a. Europos valdovų poras, o tarp jų – Vytautą Didįjį su žmona Ona, dėkojame lankytojams, atėjusiems į muziejų, jo renginius, įsigijusiems leidinių, parėmusiems ir kitaip sudariusiems galimybę šią vertybę įsigyti.

Už 2014 m. paskolintus eksponatus muziejaus nuolatinėms ekspozicijoms įrengti arba parodoms organizuoti, taip pat už pagalbą įrengiant ekspozicijas dėkojame Lietuvos dailės muziejui ir jo direktoriui dr. h. c. Romualdui BUDRIUI, Daliai TARANDAITEI bei kitiems šio muziejaus darbuotojams, Varšuvos karališkajai piliai-Nacionalinės istorijos ir kultūros paminklui (Lenkija) bei jos vadovams prof. Andrzejui ROTTERMUNDUI ir dr. Przemysławui MROZOWSKIUI, Londono FRANSES gobelenų archyvui (Jungtinė Karalystė) ir Simonui FRANSESUI bei Nathanui LEVIUI (Italija), Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai ir jos kancleriui Giedriui KRASAUSKUI, Lietuvos nacionaliniam muziejui, kolekcininkams Edmundui ARMOŠKAI, Edmondui KELMICKUI, Viliui KAVALIAUSKUI, įmonei „Typoart“, taip pat žinomam Lietuvos teisininkui, advokatų kontoros „Lawin“ vadovui Rolandui VALIŪNUI.

Už pagalbą ir iliustracines medžiagas Lietuvos bei užsienio šalių kultūros paveldo institucijoms dėkojame Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekai ir asmeniškai dr. Sigitui NARBUTUI, dr. Rimai CICĖNIENEI, dr. Daivai NARBUTIENEI, Erikai KULIEŠIENEI ir kt., Lietuvos dailės muziejui ir asmeniškai Romualdui BUDRIUI, Loretai MEŠKELEVIČIENEI ir kt., Vilniaus universiteto bibliotekai ir asmeniškai Irenai KRIVIENEI, dr. Marijai PROKOPČIK, Virginijai GALVANAUSKAITEI, dr. Ingai LIEPAITEI, Nijolei ŠULGIENEI ir kt., Lietuvos valstybės istorijos archyvui ir asmeniškai Virginijai ČIJUNSKIENEI, Alfonsui TAMULYNUI, Rūtai ŠRUBĖNIENEI, Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai ir asmeniškai prof. Renaldui GUDAUSKUI, Jolitai STEPONAITIENEI, Virgilijai BEGANSKAITEI, Saulei ČUŽIENEI, Ainei MARKEVIČIŪTEI, Teresai MACKEVIČ ir kt., Kultūros paveldo centro archyvui, keramikos studijai „Interios“ ir daugeliui užsienio muziejų, bibliotekų, archyvų iš 10 pasaulio šalių.

Už pagalbą restauruojant ir tyrinėjant Valdovų rūmų muziejaus eksponatus nuoširdžiai dėkojame Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centrui ir jo vadovei profesorei dr. Jūratei SEVAITIENEI, Daliai VALUJEVIČIENEI, Janinai LUKŠĖNIENEI, Laimai VEDRICKIENEI, Bronislavai KUNKULIENEI, Rimvydui DERKINČIUI ir daugeliui kitų restauratorių, konsultantams dr. Pauliui BUGIUI, dr. Giedrei PILIČIAUSKIENEI, doc. dr. Giedrei KMITIENEI, Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus specialistams Sauliui RUMBUČIUI ir Alvyrai PATAPAVIČIENEI, Lietuvos prabavimo rūmų specialistėms Ingridai ŽŪKIENEI, Reginai SAKALAUSKIENEI, Irenai SMALIUKIENEI, Violetai KISIELIENEI, Redai MATULIENEI, Jūratei VEIKŠIENEI, Nomedai KARBOČIENEI, Vilniaus universiteto studentėms savanorėms Erikai BUITKUTEI ir Ilonai VILIŪNAITEI, ypač dėkojame Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedros vedėjui profesoriui dr. Albinui KUNCEVIČIUI už vadovavimą archeologiniams tyrimams ir muziejaus kronikos leidinio recenzavimą.

Už pagalbą kultūriniams, edukaciniams ir reprezentaciniams renginiams Valdovų rūmuose esame dėkingi Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai ir buvusiam kancleriui Jonui MILERIUI, Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kanceliarijai ir kancleriams Alminui MAČIULIUI, Remigijui MOTUZUI, taip pat Džiuljetai ŽIUGŽDIENEI, dr. Linui VINGELIUI, Faustui LATĖNUI, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai ir ministrui Linui LINKEVIČIUI, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir ministrui Rimantui ŠADŽIUI bei viceministrui Edmundui ŽILEVIČIUI, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai ir Lietuvos kariuomenei bei jų vadovams Juozui OLEKUI ir generolui Jonui Vytautui ŽUKUI, taip pat Salvinai TAUKINAITIENEI, Garbės sargybos kuopos vadui kapitonui Tomui VIEVERSIUI, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai ir Lietuvos policijai bei asmeniškai jų vadovams Sauliui SKVERNELIUI ir Linui PERNAVUI, taip pat Kęstučiui LANČINSKUI, Viktorui ČEDOVIČIUI, Gintarui ALIKSANDRAVIČIUI, Vilniaus universitetui ir jo rektoriui profesoriui Jūrui BANIUI, Lietuvos istorijos institutui ir jo direktoriui dr. Rimantui MIKNIUI, Vilniaus dailės akademijai ir jos rektoriui profesoriui Audriui KLIMUI, Lietuvos muzikos ir teatro akademijai ir jos rektoriui profesoriui Zbignevui IBELHAUPTUI, Vilniaus miesto savivaldybei ir merui Artūrui ZUOKUI, Violetai KOLONAITIENEI, Daivai SAVICKIENEI, Italijos Respublikos ambasadai Lietuvoje ir ambasadoriui Stefano Maria TALIANI DE MARCHIO bei Italų kultūros institutui ir jo direktorei Paolai CIONI, Lietuvos Respublikos ambasadai Italijoje ir buvusiam ambasadoriui Petrui ZAPOLSKUI bei kultūros atašė Irmai ŠIMANSKYTEI, Lietuvos ambasadorei prie Šventojo Sosto profesorei Irenai VAIŠVILAITEI, Lenkijos institutui Vilniuje ir dr. Małgorzatai KASNER bei Andriui KIERULIUI, Prancūzijos kultūros atašė Lysianne CARON ir Prancūzų instituto Lietuvoje direktoriui Fredericui BELLIDO, UAB „Ad rem“ ir asmeniškai Žanai ŠIMKIENEI bei Aurelijai BALČIŪNIENEI, Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir asmeniškai Jonui MIŠKINIUI bei Vilniaus teritorinei muitinei ir asmeniškai Veslavai FEDASIUKIENEI, įmonei „Clear Channel Lithuania“, bendrovėms „Merkadus“ ir „Petro ofsetas“, aktoriui Rimantui BAGDZEVIČIUI, senosios muzikos ir šokių ansambliui „Banchetto Musicale“ ir Jūratei VIČIENEI, senosios muzikos ansambliui „Festa Cortese“ ir Giedrei STRIKULIENEI.

Už įvairius darbus, iniciatyvas, patarimus, gerą žodį, dalyvavimą muziejaus koleginėse institucijose ir kitokią pagalbą dėkojame habil. dr. Rūtai JANONIENEI, prof. dr. Ievai KUIZINIENEI, dr. dr. h. c. Edmundui RIMŠAI, dr. Kaziui Napaleonui KITKAUSKUI, habil. dr. Vytautui URBANAVIČIUI, dr. Almai BRAZIŪNIENEI, kun. Evaldui VITULSKIUI, prof. dr. Rimvydui PETRAUSKUI, prof. habil. dr. Aleksandrai ALEKSANDRAVIČIŪTEI, dr. Ramunei ŠMIGELSKYTEI-STUKIENEI, doc. dr. Mintautui ČIURINSKUI, prof. habil. dr. Zigmantui KIAUPAI, prof. habil. dr. Jūratei KIAUPIENEI, doc. dr. Eugenijui SAVIŠČEVUI, doc. dr. Liudui JOVAIŠAI, Romualdui NORKUI, Onai MAŽEIKIENEI, Egidijui VALIUKEVIČIUI, Daniui MALINAUSKUI ir Vilniaus pilių direkcijai, Pauliui GINTVAINIUI ir „Panevėžio statybos trestui“, Ričardui BITOVTUI ir Projektavimo ir restauravimo institutui, Vidai POVILAUSKAITEI, Audriui ANTANAIČIUI, Arvydui ir Reginai KAŽDAILIAMS, Veronikai POVILIONIENEI, prof. Petrui VYŠNIAUSKUI, Virginijai UMBRASIENEI, Daliui ABARIUI, Lirijai STEPONAVIČIENEI, Beatai PIASECKAI, Stefai ALŠĖNAITEI-URBAN, Vidai RAMOŠKIENEI.

AČIŪ visiems – paminėtiems ir nepaminėtiems – už tai, kad 2014 m. buvote su Valdovų rūmų muziejumi.

Tikimės ir toliau kartu su Jumis puoselėti Lietuvos kultūrą, paveldą bei švietimą ir kurti Lietuvos istoriją!

Susiję įrašai

Daugiau straipsnių

Dr. Tomos Zarankaitės-Margienės ir kolegų archeologų knyga – „Top 30“ knygų sąraše!

20240614

15min.lt vyr. redaktoriaus pavaduotojas Audrius Ožalas parengė 30-ies geriausių negrožinės literatūros knygų sąrašą. Labai džiaugiamės, kad Valdovų rūmų muziejaus kultūros istorikė dr. Toma Zarankaitė-Margienė, kartu su kitais autoriais – dr. Giedre Piličiauskiene ir dr. Povilu Blaževičiumi, išrinkta kaip vieno geriausių leidinių autorė. Kolektyvinė monografija „Šunys Lietuvoje XIII–XVIII amžiuje“ (Vilniaus universiteto leidykla) buvo pristatyta šiais metais per knygų mugę.

Plačiau

Pažintis su turtingas meno kolekcijas saugančia Lenkijos mokslų ir menų akademija – paskaitą skaitys akademikas hab. dr. Janas Ostrovskis

20240617

Birželio 28 d., penktadienį, 18 val. Valdovų rūmų muziejuje bus skaitoma paskaita apie išskirtinius fondus turinčią Lenkijos menų ir mokslų akademiją. Iš šių fondų į muziejų atvežta tarptautinė graviūrų paroda „Nuo pasaulio sukūrimo iki apokalipsės“ bus atidaryta paskaitos „Lenkijos mokslų ir menų akademija bei jos rinkiniai“ išvakarėse. Vieną seniausių Lenkijos mokslo institucijų ir jos kolekcijas pristatys žymus lenkų dailės istorikas, Lenkijos mokslų ir menų akademijos prezidentas, buvęs ilgametis Krokuvos Vavelio karališkosios pilies direktorius, Valdovų rūmų muziejaus tarybos garbės narys, akademikas, profesorius, habilituotas mokslų daktaras Janas Ostrovskis (Jan Ostrowski).

Plačiau

Publikuota: 2015-02-06 08:36 Atnaujinta: 2015-02-12 09:25
smart foreash ccms6
Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“). Jie gali identifikuoti lankytojus, rinkti statistikos duomenis ir padėti pagerinti naršymo patirtį kiekvienam lankytojui atskirai.
Susipažinkite su mūsų Privatumo ir slapukų politika