Renginiai

Pradžia  |  Lankytojams  >  Renginiai  >  Paskaita „Krikščioniškieji siužetai XIV–XVII a. Italijos tapyboje“

Paskaita „Krikščioniškieji siužetai XIV–XVII a. Italijos tapyboje“

Tarptautinės parodos „NUO SACRO IKI PROFANO. Giorgio Baratti dailės kolekcija iš Milano“ renginių ciklas

2020 m. vasario 18 d. 18.00–19.30 val.
Valdovų rūmų Renginių salė

REGISTRACIJA SUSTABDYTA!

Dr. Giovanni Matteo Guidetti (Florencijos religinio meno mokykla, Italija / Sacred Art School, Firenze, Italia)

Tarptautinės parodos Nuo SACRO iki PROFANO. Giorgio Baratti dailės kolekcija iš Milano mokslinis koordinatorius bei vienas iš kuratorių Lietuvos kultūrinei visuomenei papasakos apie sakralinei dailei skirtoje parodos dalyje pristatomus populiarius krikščioniškosios Italijos tapybos siužetus nuo krikščionybės atsiradimo iki XVII amžiaus.

Krikščioniškojo tikėjimo įkvėpti dailės siužetai vaizduoja žinomas Senojo ir Naujojo Testamento istorijas, susijusias su Įsikūnijimo slėpiniu, kuriuo grįstas visas krikščionių tikėjimas. Viešpaties Apreiškimas Švč. Mergelei Marijai, Kristaus krikštas, Nukryžiavimas bei Prisikėlimas – šias Kristaus žemiškojo gyvenimo akimirkas pristato labai įvairūs parodoje eksponuojami italų sakralinės tapybos darbai, skirti tiek religinėms erdvėms, tiek garbinti ir melstis asmeninėje aplinkoje.

Ankstyvųjų amžių krikščionių bendruomenėse siekta pavaizduoti ne tik Dievo Motiną ir Jėzų, bet ir tikėjimo Kristumi liudytojus, šventuosius kankinius. Į šventuosius kankinius tikintieji kreipiasi maldomis kaip į užtarėjus Dievo akyse, o Bažnyčia juos iškėlė kaip sektinus pavyzdžius, kartu skatindama jų atvaizdų sklaidą ir kultą, ypač suklestėjusį Baroko epochoje.

Paskaita vyks italų kalba su sinchroniniu vertimu į lietuvių kalbą.