Leidiniai

Pradžia  |  Muziejus  >  Leidiniai  >  Kryžiai yra dorybės ženklas, o Strėlė – pergalės... Sapiegos – valstybininkai, meno mecenatai ir kolekcininkai

Kryžiai yra dorybės ženklas, o Strėlė – pergalės... Sapiegos – valstybininkai, meno mecenatai ir kolekcininkai

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų parodų katalogai, VI tomas

Tarptautinės parodos „Kryžiai yra dorybės ženklas, o Strėlė – pergalės... Sapiegos –valstybininkai, meno mecenatai ir kolekcininkai“ katalogas, skirtas Sapiegų giminės istorijai. Akcentuojama Sapiegų valstybinė, teisinė, karinė veikla, mecenatystė ir kolekcionavimo tradicijos, išskirtiniai nuopelnai kultūrai ir menui. Leidinyje skelbiami išsamūs teminiai įvadiniai straipsniai bei eksponatų apibūdinimai.

Katalogas išleistas lietuvių kalba. Taip pat leidinyje anglų ir lenkų kalbomis pateikiami katalogo įvadiniai tekstai, mokslinių straipsnių santraukos, iliustracijų aprašymai bei pagrindiniai duomenys apie eksponatus.

Sudarytojai dr. Vydas Dolinskas, Birutė Verbiejūtė

Leidybos koordinatoriai Birutė Verbiejūtė, Marijus Uzorka
Redaktoriai Gintarė Petuchovaitė-Majauskė, Laima Kunickytė, Gražina Smalinskienė, dr. Ilona Čiužauskaitė, Beata Piasecka, Albina Strunga
Vertimas į lietuvių kalbą Miroslava Dvilevič
Vertimas į lenkų kalbą Beata Piasecka
Vertimas į anglų kalbą Albina Strunga, David French
Katalogo dizainas ir maketavimas Gediminas Akelaitis

Išleido Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Vilnius, 2012
541, [3] p., iliustruota
Spausdino UAB „Standartų spaustuvė“, tiražas 500 egz. ISBN 978-609-8061-12-3


KVIEČIAME APSILANKYTI MUZIEJAUS E-KNYGYNE IR ĮSIGYTI KITŲ LEIDINIŲ!

Tiražas parduotas