Leidiniai

Pradžia  |  Muziejus  >  Leidiniai  >  Tapestries of the Palace of the Grand Dukes of Lithuania

Ieva Jedzinskaitė-Kuizinienė
Tapestries of the Palace of the Grand Dukes of Lithuania

ĮSIGYTI LEIDINĮ

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų rinkinių katalogai, I tomas
Leidinys anglų kalba

Dviejų dalių knygoje skelbiama Lietuvos senųjų meninių audinių tyrinėtojos, dailės istorikės, Vilniaus dailės akademijos dėstytojos, UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedros dėstytojos, docentės, humanitarinių mokslų daktarės Ievos Jedzinskaitės–Kuizinienės originali bei išsami mokslinė monografija apie istorinę Lietuvos ir Lenkijos valdovų gobelenų kolekciją ir jos likimą. Taip pat publikuojamas šios autorės parengtas katalogas, apibūdinantis iki 2011 m. suformuotą Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų gobelenų rinkinį.

Recenzentai prof. habil. dr. Aleksandra Aleksandravičiūtė, dr. Vydas Dolinskas, dr. Aistė Paliušytė
Vertėjas į anglų kalbą Albina Strunga
Fotografai Vytautas Abramauskas, Mindaugas Kaminskas, Antanas Lukšėnas
Leidybos koordinatoriai Dalius Avižinis, Vydas Dolinskas, Laima Kunickytė, Marijus Uzorka

Ši medžiaga išleista atskiromis knygomis lietuvių (2011) ir anglų (2012) kalbomis

Išleido Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Vilnius, 2012
183, [1] p., iliustruota
Spausdino UAB „Standartų spaustuvė“, tiražas 300 egz., ISBN 978-609-8061-15-4


ĮSIGYTI LEIDINĮ

Kaina – 7.00 €