Savaitės eksponatas

Pradžia  |  Lankytojams  >  Savaitės eksponatas  >  Žiedas su raidėmis IHS

Žiedas su raidėmis IHS

XVI–XVII a.
Žalvaris
Skersmuo 2,3 cm

Ožalas E. Vilniaus Žemutinės pilies Valdovų rūmų teritorija. Pietinio korpuso prieigų 2003 m. archeologiniai tyrimai, radinio inv. Nr. M 189
Konservavo Rima Niunkienė, rest. prot. Nr. 34/4900 (Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“)
Metalo lydinio tyrimus atliko dr. Laima Grabauskaitė (Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centras)

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų teritorijoje atliekant archeologinius tyrimus rastas juostinis žalvarinis žiedas. Jo priekinė dalis truputį paplatinta ir puošta raidėmis IHS bei augaliniu ornamentu (iš abiejų pusių – po lapelį).

Žieduose pasitaikanti monograma IHS – tai graikų kalba rašomo Jėzaus Kristaus vardo santrumpa, paplitusi vėlyvaisiais Viduramžiais. IHS šifruojama įvairiai: J(esus) H(ominum) S(alvator) – „Jėzus žmonių Išganytojas“; I(n) H(oc) S(igno) – „tuo ženklu nugalėsi“; J(esum) H(amebus) S(ocium) – „Jėzus mūsų sąjungininkas“.

Tokie žiedai masiškai gaminti ir nešioti XVI–XVII amžiuje. Kai kurie jų puošti tik raidėmis IHS, kiti – augaliniais ar kitokiais ornamentais abipus įrašo. Rasta ir nepreciziškai apdailintų žiedų su nekokybiškai įspaustomis raidėmis.

Tokių žiedų žinoma ne tik iš Vilniaus, bet ir iš kitų miestų bei senkapių tyrinėjimų. Jų daugiausia randama moterų ir vaikų kapuose.

Medžiagą parengė Rasa Valatkevičienė
Fotografas Vytautas Abramauskas

Panaudota literatūra
Valatkevičienė R. „XIV–XVII a. žiedai Vilniaus Žemutinėje pilyje“, in: Lietuvos pilys, t. 1, Vilnius, 2005, p. 38–45.

Krikščioniškosios ikonografijos žodynas, sud. D. Ramonienė, Vilnius, 1997.