Savaitės eksponatas

Pradžia  |  Lankytojams  >  Savaitės eksponatas  >  Šv. Kazimiero apoteozė

Šv. Kazimiero apoteozė

Nežinomas dailininkas, XVIII a.
Drobė, aliejus; 84 x 61 cm
Įrašas viršuje – Sanctus Casimirus Polonia Princeps
Įrašas apačioje – Atlas senectutis vita immaculata Sap. 4
Inv. Nr. VR-973
2015 m. įsigyta iš Živilės Ramašauskienės

Šv. Kazimieras (1458–1484) buvo Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio (1440/1447–1492) Kazimiero Jogailaičio bei Lenkijos karalienės ir Lietuvos didžiosios kunigaikštienės (1454–1492) Elžbietos Habsburgaitės sūnus. Dar šv. Kazimierui esant gyvam buvo plačiai pasklidusi žinia apie jo išmintį ir gabumus. Išlikusiuose pasakojimuose teigiama, kad karalaitis buvo labai pamaldus, žiemą klūpėdavo prie bažnyčių durų ir laukdavo, kada jos bus atvertos, laikydavosi griežto pasninko ir t. t. Amžininkai itin palankiai vertino jo labdaringą veiklą.

Paveikslo centre vaizduojamas šv. Kazimiero biustas, iškeltas ant pagalvėlės ir laikomas sarmatiškais apdarais pasidabinusių didikų. Jiems prie kojų guli karūnos. Pats karalaitis taip pat dėvi sarmatiškais drabužiais. Atvaizdas gerokai skiriasi nuo Baroko epochoje klestėjusios šventojo vaizdavimo tradicijos, kai būdavo pabrėžiama jo karališkoji kilmė, nes šiame paveiksle šv. Kazimieras vaizduojamas kaip jaunas XVIII a. bajoras. Šventajam virš galvos angelas laiko vainiką, kitoje angelo rankoje – ritinėlis su įrašu „Omni / die / dic / Mariae“. Giesmės tekstas rodo stiprų šv. Kazimiero tikėjimą Švč. Mergele Marija, apie kurį užsiminė Zacharijas Fereris (Zacharias Ferreri, 1479–1524) pirmojoje šventojo biografijoje. Be to, jis teigė, kad karalaitis yra šios giesmės autorius.

Paveikslas publikuotas
Eksponatai. 2009–2015 m. dovanotos ir įsigytos vertybės. Parodos katalogas / Exhibits. Treasures Donated and Acquired in 2009–2015. Exhibition catalogue, sudarytojai / compilers D. Avižinis, R. Lelekauskaitė, Vilnius, 2016, p. 38–39, poz. II. 3.

Medžiagą parengė Rita Lelekauskaitė
Fotografas Vytautas Abramauskas

Panaudota literatūra
Duczmal M. Jogailaičiai, iš lenkų kalbos vertė B. Mikalonienė, V. Jarutis, Vilnius, 2012, p. 302–310.
Maslauskaitė S. Šventojo Kazimiero atvaizdo istorija XVI–XVIII a., Vilnius, 2010, p. 21, 36–37, 206–209, 236, 238.