• Your shopping cart is empty.

Exhibits. Treasures Donated and Acquired in 2016–2017

Year of release:
2017
Code:
ISBN 978-609-8061-52-9
Price:
10.00
Type:
Katalogai

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų parodų katalogai, XVI tomas
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų rinkinių katalogai, IV tomas

Tai 2017 m. spalio 17 – 2018 m. sausio 14 d. Valdovų rūmuose vykstančios parodos, skirtos įspūdingiausioms ir įdomiausioms 2016–2017 m. Valdovų rūmų muziejui padovanotoms, paties muziejaus įsigytoms bei Lietuvos kolekcininkų deponuotoms vertybėms pristatyti, katalogas. Leidinį sudaro dvi dalys. Pirmoje, didžiausioje, dalyje išsamiau pristatomi šios parodos eksponatai: XVIII a. tapybos darbai, gausi XVII–XIX a. grafikos darbų kolekcija, skulptūros, senieji spaudiniai, medalių ir monetų kolekcijos. Antroje dalyje pateikiamas visas parodoje ir muziejaus saugyklose esančių 2016–2017 m. Valdovų rūmų muziejui padovanotų ir įsigytų vertybių sąrašas pagal vertybių patekimo į Kultūros, meno ir istorijos rinkinį datą.

Katalogas išleistas lietuvių kalba. Anglų kalba pateikiami įvadiniai tekstai ir visų 2016–2017 m. muziejui padovanotų bei jo paties įsigytų vertybių sąrašas.

Sudarytojai Dalius Avižinis, Toma Zarankaitė-Margienė
Tekstų autoriai Dalius Avižinis, Rita Lelekauskaitė, Toma Zarankaitė-Margienė
Vertėja į anglų kalbą Albina Strunga
Kalbos redaktorė Laima Kunickytė
Dizaineris ir maketuotojas Saulius Marteckas
Leidybos koordinatorės Živilė Mikailienė, Laima Kunickytė

Išleido Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Vilnius 2017
351 p., iliustruota
Spausdino Standartų spaustuvė, tiražas 300 egz.

Published:: 2019-11-26 16:06 Modified: 2020-05-02 22:02
smart foreash ccms6
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help to improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy