• Your shopping cart is empty.

Baltic Silver Antiques from a Private Collection

Year of release:
2017
Code:
ISBN 978-609-8061-50-5
Price:
15.00
Type:
Katalogai
Sold out

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų parodų katalogai, XIV tomas

Tai tarptautinės parodos „Senasis Baltijos sidabras iš privačios kolekcijos“, vykstančios 2017 m. gegužės 17 – rugsėjo 3 d. Valdovų rūmuose, katalogas. Ši paroda skiriama dabartinės Latvijos teritorijoje XVII a. pradžioje – XIX a. viduryje dirbusių auksakalių kūriniams. Joje eksponuojama daugiau nei šimtas įspūdingų Gotikos, Renesanso, Baroko, Klasicizmo ir Istorizmo sidabro dirbinių, pristatančių Latvijos auksakalystės raidą bei europinį meninį lygį.

Visi katalogo tekstai (įvadiniai straipsniai ir parodos eksponatų aprašai) skelbiami trimis kalbomis: lietuvių, anglų ir vokiečių.

Katalogo sudarytojas Dalius Avižinis
Tekstų autoriai Viktor Astanin, Vydas Dolinskas, Ojārs Spārītis, Valda Vilīte
Leidybos koordinatoriai Živilė Mikailienė, Marijus Uzorka
Vertėjos į lietuvių kalbą Živilė Mikailienė, Toma Zarankaitė
Vertėjos į anglų kalbą Rasma Mozere, Albina Strunga
Vertėjos į vokiečių kalbą Justina Daunorienė, Valda Kvaskova, Inguna Kvēpa
Kalbos redaktorė Indrė Makauskaitė
Katalogo dizainas ir maketavimas Saulius Marteckas
Fotografijų autoriai Vytautas Stasys Abramauskas, Antanas Lukšėnas, Andris Tone

Išleido Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Vilnius, 2017
247 p., iliustruota
Spausdino „Standartų spaustuvė“, tiražas 300 egz. 

Published:: 2019-11-26 15:57
smart foreash ccms6
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help to improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy