• Your shopping cart is empty.

Presentation of the book „Mykolas Kleopas Oginskis: politician, diplomatist, minister and his passport collection“ (in Lithuanian)

Event date: 2014y.April0417 d.18:00 - 19:30 All events
Valdovų rūmų Didžioji renesansinė menė
Relevant until 2014-04-17
Event type:
Knygos pristatymas
Event type nr.:
11

Ramunės Šmigelskytės-Stukienės knygos „Mykolas Kleopas Oginskis: politikas, diplomatas, ministras ir jo pasų kolekcija“ sutiktuvėse dalyvaus:

dr. Vydas Dolinskas (Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai) 
prof. dr. Aivas Ragauskas (Lietuvos edukologijos universitetas)
Vytas Rutkauskas (Rietavo kunigaikščių Oginskių kultūros istorijos muziejus)
dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė (Lietuvos istorijos institutas, Lietuvos edukologijos universitetas)
Jonas Balčiūnas (Lietuvos edukologijos universiteto leidykla)

Mykolo Kleopo Oginskio polonezus atliks pianistė Šviesė Čepliauskaitė

Renginį ves doc. dr. Jolanta Karpavičienė (Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai)

Šioje monografijoje atskleidžiama Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politiko ir Abiejų Tautų Respublikos diplomato Mykolo Kleopo Oginskio (1765–1833) politinė bei diplomatinė veikla plačiame tarpvalstybinių santykių Vidurio Rytų Europoje kontekste. Remiantis gausia archyvine medžiaga nagrinėjami diplomatinės misijos Hagoje ir Londone tikslai bei rezultatai, analizuojami Lenkijos ir Lietuvos valstybės reformų projektai, aptariama tėvynės išdavystės problema Rusijos agresijos ir padalijimų akivaizdoje.

1786–1794 m. laikotarpio Mykolo Kleopo Oginskio biografiją papildo bendrame paso raidos kontekste pateikta jo kelionės dokumentų publikacija. Šios knygos dalyje „Kelionės dokumentai naujųjų laikų Europoje ir Mykolo Kleopo Oginskio pasai“ aptariama pasų įvairovė, įrašų formuliarai, registravimas, antspaudavimas, skirtingose Europos valstybėse taikyta paso išdavimo tvarka, atskleidžiama tapatybės „įdokumentinimo“ istorija.

„Dokumentų“ dalyje skelbiami 22 M. K. Oginskiui ir jo šeimos nariams išduoti Lietuvos bei užsienio valstybių pasai, chronologiškai aprėpiantys 1790–1829 m. laikotarpį. Dokumentai publikuojami originalo kalbomis (prancūzų, lotynų, vokiečių, rusų ir lenkų) su vertimu į lietuvių kalbą, pateikiamos dokumentų faksimilės.

Knygą išleido: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla
Spausdino: UAB „Petro ofsetas“ 
Knygos parengimą ir leidybą rėmė:  

        

Published:: 2014-05-05 11:48 Modified: 2014-05-05 12:04
smart foreash ccms6
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help to improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy