Komisijos ir darbo grupės

Pradžia  |  Kontaktai  >  Komisijos ir darbo grupės

Komisijos, komitetai, darbo grupės, tarybos

Vardas, pavardė

Pareigos / pareigybė /

restauratoriaus kvalifikacinė kategorija

 

Teisinis pagrindas

Veikimo laikotarpis

Veiklos nuostatai

MUZIEJAUS TARYBA

 

info@valdovurumai.lt

 

 

doc. dr. Vydas Dolinskas

direktorius, tarybos narys

2020-02-10 ĮV-86

nuo 2020-02-10

iki 2025-02-10

2020 V-53

Rasa Gliebutė

Archeologijos ir architektūros tyrimų skyriaus vyriausioji archeologė, tarybos narė

akad. dr. (hp) Rūta Janonienė

Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto vyriausioji mokslo darbuotoja, tarybos narė

Giedrius Krasauskas

direktoriaus pavaduotojas administracijai ir infrastruktūrai, tarybos narys

akad. prof. dr. Albinas Kuncevičius

Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedros vedėjas, tarybos narys

Rimantas Mikaitis

kultūros viceministras, tarybos narys

Laimis Mikelevičius

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Atminties institucijų politikos grupės vyriausiasis specialistas, tarybos narys

akad. prof. dr. Rimvydas Petrauskas

Vilniaus universiteto rektorius, tarybos narys

Ernesta Sargūnaitė

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja, tarybos narė ir sekretorė

prof. dr. Jūratė Senvaitienė

Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centro vadovė, tarybos narė

Lirija Steponavičienė

Edukacijos skyriaus vedėja, tarybos narė

Ėrika Striškienė

direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų saugotoja, tarybos narė

doc. dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė

direktoriaus pavaduotoja kultūrai ir mokslui, tarybos pirmininkė

Laura Unikauskienė

Finansų skyriaus finansų vadovė, tarybos narė

Marijus Uzorka

Parodų ir leidybos skyriaus vedėjas, tarybos narys

 

DARBO TARYBA

 

darbotaryba@valdovurumai.lt

dr. Nijolė Nelija Kostinienė

tarybos pirmininkė

 

nuo 2020-07-08

iki 2023-07-08

 

Eimantas Gudas

tarybos narys

dr. Živilė Mikailienė

tarybos narė ir sekretorė

Daiva Mitrulevičiūtė

tarybos narė

Nijolė Urbienė

tarybos narė

 

RESTAURAVIMO TARYBA

 

restauravimas@valdovurumai.lt

 

doc. dr. Vydas Dolinskas

direktorius, tarybos pirmininkas

2020 V-164

 

neterminuotai

2012 V-165

 

Ėrika Striškienė

direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų saugotoja, tarybos pirmininko pavaduotoja

doc. dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė

direktoriaus pavaduotoja kultūrai ir mokslui, tarybos narė

Gintautas Striška

Archeologijos ir architektūros tyrimų skyriaus vedėjas, tarybos narys

Deimantė Baubaitė

Restauravimo skyriaus vyriausioji restauratorė (archeologinių medienos radinių restauravimo ekspertė, keramikos dirbinių aukščiausioji kategorija), tarybos narė

Jurgita Kalėjienė

Restauravimo skyriaus vyriausioji restauratorė (archeologinių odos radinių restauravimo ekspertė iki 2026-12-31, archeologinių metalo radinių restauravimo ekspertė iki 2026-12-31), tarybos narė

Mantvidas Mieliauskas

Restauravimo skyriaus vedėjas (pirmos kategorijos archeologinių metalo radinių restauratorius iki 2024-07-01), tarybos narys ir sekretorius

Bronislava Kunkulienė

keramikos dirbinių restauravimo ekspertė, aukščiausios kategorijos gintaro dirbinių restauratorė, tarybos narė

Rimvydas Derkintis

istorinio metalo dirbinių restauravimo ekspertas, tarybos narys

prof. dr. Jūratė Senvaitienė

restauravimo technologė (chemikė) ekspertė, tarybos narė

Laima Janina Vedrickienė

archeologinių radinių restauravimo ekspertė, tarybos narė

Janina Lukšėnienė

restauravimo technologijų ekspertė, tarybos narė

 

 

 

STRATEGINIO PLANAVIMO KOMITETAS

 

info@valdovurumai.lt

 

 

direktorius, komiteto pirmininkas

2022 V-115

 

2012 V-106

 

direktoriaus pavaduotojas-vyriausiasis fondų saugotojas, komiteto narys

direktoriaus pavaduotojas administracijai ir infrastruktūrai, komiteto narys

direktoriaus pavaduotojas kultūrai ir mokslui, komiteto narys

Apsaugos tarnybos vedėjas, komiteto narys

Archeologijos ir architektūros tyrimų skyriaus vedėjas, komiteto narys

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas, komiteto narys ir sekretorius

Edukacijos skyriaus vedėjas, komiteto narys

Finansų skyriaus finansų vadovas, komiteto narys

Kultūros istorijos tyrimų skyriaus vedėjas, komiteto narys

Parodų ir leidybos skyriaus vedėjas, komiteto narys

Renginių skyriaus vedėjas, komiteto narys

Restauravimo skyriaus vedėjas, komiteto narys

Rinkinių skyriaus vedėjas, komiteto narys

Ūkio tarnybos vedėjas, komiteto narys

ekonominio planavimo specialistas, komiteto narys

komunikacijos vadovas, komiteto narys

rinkodaros vadovas, komiteto narys

teisininkas, komiteto narys

užsienio ryšių vadovas, komiteto narys

viešųjų pirkimų specialistas, komiteto narys

vyriausiasis sistemų inžinierius, komiteto narys

 

 

 

RINKINIŲ KOMPLEKTAVIMO KOMISIJA

 

rinkiniai@valdovurumai.lt

 

Ėrika Striškienė

direktoriaus pavaduotoja – vyriausioji fondų saugotoja, archeologė – komisijos pirmininkė

2022 V-46

 

nuo 2022-03-29

iki 2025-03-29

2021 V-141

dr. Irena Kaminskaitė

Rinkinių skyriaus vyresnioji rinkinio saugotoja, humanitarinių mokslų daktarė, istorikė – komisijos narė ir sekretorė

doc. dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė

direktoriaus pavaduotoja kultūrai ir mokslui, humanitarinių mokslų daktarė, istorikė – komisijos narė

Dalius Avižinis

Rinkinių skyriaus vedėjas, istorikas – komisijos narys

Rita Lelekauskaitė-Karlienė

Kultūros istorijos tyrimų skyriaus kultūros istorikė – komisijos narė

dr. Paulius Foss-Bugys

Kultūros istorijos tyrimų skyriaus vyresnysis kultūros istorikas, humanitarinių mokslų daktaras – komisijos narys

Laimis Mikelevičius

LRKM Atminties institucijų politikos grupės vyriausiasis specialistas – komisijos narys

akad. dr. (hp) Rūta Janonienė

VDA Dailėtyros instituto senosios dailės parodų organizatorė ir kuratorė, humanitarinių mokslų habilituota daktarė, dailės istorikė – komisijos narė

 

 

AUTORIAUS KŪRINIO IR ATLIKĖJO INTELEKTINIŲ PASLAUGŲ PRIĖMIMO KOMISIJA

doc. dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė

komisijos pirmininkė

2020 V-112

 

 

 

Laura Unikauskienė

komisijos narė

Vytautas Gailevičius

komisijos narys

Lirija Steponavičienė

komisijos narė

Marijus Uzorka

komisijos narys

 

NUOLATINĖ PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Giedrius Krasauskas

direktoriaus pavaduotojas administracijai ir infrastruktūrai, komisijos pirmininkas

2022 V-112

 

2020 V-62

Ramunė Gudėnė

viešųjų pirkimų specialistė, komisijos narė, komisijos pirmininko pavaduotoja

Laura Unikauskienė

finansų vadovė, komisijos narė

Veronika Matuiza

teisininkė, komisijos narė

Nerija Perlavičiūtė

ekonominio planavimo specialistė, komisijos narė ir sekretorė

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMŲ METODINĖ TARYBA

doc. dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė

direktoriaus pavaduotoja kultūrai ir mokslui, tarybos pirmininkė

2022 V-162

 

2020 V-161

Giedrius Krasauskas

direktoriaus pavaduotojas administracijai ir infrastruktūrai, tarybos narys

Lirija Steponavičienė

Edukacijos skyriaus vedėja, tarybos narė

dr. Nijolė Nelija Kostinienė

Edukacijos skyriaus edukacijos metodininkė, tarybos narė, sekretorė

dr. Živilė Mikailienė

Parodų ir leidybos skyriaus vyriausioji koordinatorė, tarybos narė

 

GALIMŲ SMURTO IR PRIEKABIAVIMO DARBE ATVEJŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJA

smurtuine@valdovurumai.lt

Veronika Matuiza

teisininkė, komisijos pirmininkė

2023 V-9

 

2023 V-9

Erika Sereikienė

žmogiškųjų išteklių valdymo koordinatorė, komisijos sekretorė

dr. Irena Kaminskaitė

Rinkinių skyriaus vyriausioji rinkinio saugotoja

 

ETIKOS PRIEŽIŪROS KOMISIJA

Egidijus Ožalas

Archeologijos ir architektūros tyrimų skyriaus vyresnysis archeologas, komisijos pirmininkas

2023 MT-1

 

 

Lirija Steponavičienė

Edukacijos skyriaus vedėja, komisijos narė

Valdemar Albert Lovčik

Renginių skyriaus kultūrinių renginių koordinatorius, komisijos narys

Milda Samulionytė-Zikarienė

Rinkinių skyriaus rinkinio saugotoja, komisijos narė

Liuda Skripkienė

Parodų ir leidybos skyriaus vyresnioji redaktorė, komisijos narė