Darbuotojų kontaktai

Pradžia  |  Kontaktai  >  Darbuotojų kontaktai

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal schemą vardas.pavarde@valdovurumai.lt nenaudojant lietuviškų raidžių
 

Vardas, pavardė

Pareigos

Telefonas, el. paštas

Administracija

dr. Vydas Dolinskas

direktorius

(8 5)  212 7476

dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė

direktoriaus pavaduotoja kultūrai ir mokslui (8 5)  219 9733

Giedrius Krasauskas

direktoriaus pavaduotojas administracijai ir infrastruktūrai (8 5)  255 9159

Ėrika Striškienė

direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų saugotoja

(8 5)  262 9988

Rinkinių skyrius

Dalius Avižinis

vedėjas

(8 5)  212 1139

dr. Irutė Kaminskaitė

vyresnioji rinkinio saugotoja (8 5)  212 7448

Aistė Kazimieraitytė

rinkinio saugotoja

(8 5)  212 7448

Mindaugas Kaminskas

rinkinio saugotojas

(8 5)  212 0026

Sigita Venckūnienė

rinkinio saugotoja

(8 5)  212 7448

Milda Samulionytė-Zikarienė

rinkinio saugotoja

(8 5)  212 7448

Sandra Vaitkevičiūtė

rinkinio saugotoja (8 5)  212 7448

Mokslinių tyrimų skyrius

Gintautas Striška

vedėjas

(8 5)  262 9988

Rasa Valatkevičienė

vyriausioji archeologė

(8 5)  212 0026

Egidijus Ožalas

vyresnysis archeologas

(8 5)  262 9988

Gediminas Gendrėnas

vyresnysis archeologas

(8 5)  262 9988

dr. Rūtilė Pukienė

dendrochronologė

(8 5)  212 0026

Dovilė Urbonavičiūtė-Jankauskienė
archeologė (8 5)  262 9988

Rasa Abramauskienė

vyriausioji architektė (8 5)  212 0026

Ričardas Račinskas

architektas (8 5)  212 0026

Vytautas Stasys Abramauskas

fotografas
(8 5)  262 9988

Rima Ašmenaitė

mokslinė archyvarė (8 5)  212 0026

Rita Manomaitienė

dailininkė  

Eimantas Gudas

vyriausiasis kultūros istorikas (8 5)  255 9151

prof. dr. Ieva Kuizinienė

vyriausioji kultūros istorikė (8 5)  255 9151

dr. Paulius Foss-Bugys

vyresnysis kultūros istorikas (8 5)  255 9151

Rita Lelekauskaitė-Karlienė

kultūros istorikė (8 5)  255 9151

Rasa Leonavičiūtė-Gecevičienė

kultūros istorikė (8 5)  255 9151

Deimantė Baubaitė

vyriausioji restauratorė (8 5)  261 9140

Jurgita Kalėjienė

vyriausioji restauratorė (8 5)  261 9140

Mantvidas Mieliauskas

vyresnysis restauratorius (8 5)  261 9140

Dainius Šavelis

vyresnysis restauratorius

(8 5)  261 9140

Andrius Salys

vyresnysis restauratorius

(8 5)  261 9140

Bernadeta Rudytė

restauratorė (8 5)  261 9140

Rimantas Jaškulis

restauratorius  

Edukacijos skyrius

Lirija Steponavičienė

vedėja (8 5)  261 7445

Vida Kaunienė

vyriausioji edukatorė (8 5)  261 7445
8 684  12 017
edukacija@valdovurumai.lt

dr. Nelija Kostinienė

edukacijos metodininkė (8 5)  255 9153
8 659 10 460

Daiva Tuinylienė

edukatorė (8 5)  261 7445

Beatričė Baltrušaitytė

edukatorė (8 5)  261 7445

Egidijus Užkurėnas

edukatorius (8 5)  261 7445

Gretė Ginaitytė

edukatorė (8 5)  261 7445

Birutė Šulinskienė

vyriausioji gidė

(8 5)  262 0007
8 684  11 980
ekskursijos@valdovurumai.lt

Laura Aldona Grybauskaitė

gidė

(8 5)  262 0007

Renginių skyrius

Arnita Petrulytė

vedėja (8 5)  262 0067

Vytautas Gailevičius

vyresnysis kultūrinių renginių koordinatorius

(8 5)  262 0067

Gintarė Rožėnaitė-Rozovienė

kultūrinių renginių koordinatorė (8 5)  262 0067

Eglė Nemeikaitė

kultūrinių renginių koordinatorė (8 5)  262 0067

Valdemar Albert Lovčik

kultūrinių renginių koordinatorius (8 5)  262 0067

Martynas Bagdonas

renginių aptarnavimo koordinatorius (8 5)  262 0067

Svajūnas Jackus

renginių aptarnavimo koordinatorius

(8 5)  262 0067

Laimonas Dirginčius

renginių aptarnavimo koordinatorius (8 5)  262 0067

Tomas Naruševičius

renginių aptarnavimo koordinatorius (8 5)  262 0067

Parodų ir leidybos skyrius

Marijus Uzorka

vedėjas

(8 5)  255 9152

dr. Živilė Mikailienė

vyresnioji koordinatorė

(8 5)  255 9164

Gintarė Džiaugytė

koordinatorė (8 5)  255 9164

Gintarė Tadarovska

koordinatorė (8 5)  255 9164

Liuda Skripkienė

vyresnioji redaktorė (8 5)  255 9164

Monika Grigūnienė

redaktorė (8 5)  255 9164

Laima Kunickytė

redaktorė (8 5)  255 9155

Saulius Marteckas

dizaineris  

Bendrųjų reikalų skyrius

Ernesta Sargūnaitė

vedėja

(8 5)  212 7476
info@valdovurumai.lt

Daiva Mitrulevičiūtė

užsienio ryšių vadovė (8 5)  212 7466

Monika Petrulienė

komunikacijos vadovė

(8 5)  262 2645,

8  687 14057

Mindaugas Puidokas

rinkodaros vadovas (8 5)  255 9156

Veronika Matuiza

teisininkė
(8 5)  260 8947

Veronika Matuiza

asmens duomenų apsaugos pareigūnė
duomenuapsauga@valdovurumai.lt

Erika Sereikienė

žmogiškųjų išteklių valdymo koordinatorė

(8 5)  255 9163

Nijolė Urbienė

archyvarė-bibliotekininkė

(8 5)  261 0023

Inga Vaitekūnaitė

bibliotekininkė (8 5)  261 0023

Finansų skyrius

Regina Ašipauskienė

vyriausioji buhalterė (8 5)  261 3041

Rita Čeikaitienė

vyresnioji buhalterė

(8 5)  255 9157

Rita Grigonienė

buhalterė (8 5)  255 9157

Nerija Perlavičiūtė

ekonominio planavimo specialistė (8 5)  255 9158

Ramunė Gudėnė

viešųjų pirkimų specialistė (8 5) 255 9154

Aušra Mikaitytė

bilietų kasos darbuotoja

(8 5)  255 9161

Sigita Gedrimaitė

bilietų kasos darbuotoja (8 5)  255 9161

Jorūnė Klanauskaitė

bilietų kasos darbuotoja (8 5)  255 9161

Ūkio tarnyba

Kęstutis Karla

vedėjas

(8 5)  261 1582

Tomas Valatkevičius

vyriausiasis administratorius (8 5)  261 1582

Gediminas Dubinskas

vyriausiasis administratorius (8 5)  261 1582

Aurimas Ramelis

vyriausiasis inžinierius

(8 5)  261 1582

Tomas Kubiliūnas

vyresnysis inžinierius

(8 5)  261 1582

Rimvydas Mockus

vyriausiasis sistemų inžinierius (8 5)  261 7131

Vitalij Aleksandrov

vyresnysis sistemų inžinierius  

Giedrius Narbuntas

sistemų inžinierius  

Vaidas Voitechovičius

sistemų techninis darbuotojas (8 5)  261 7131

Tigran Ovejan

sistemų techninis darbuotojas  

Vydmantas Valantavičius

vyriausiasis techninis darbuotojas (8 5)  261 1582

Gintaras Šėmys

vyresnysis techninis darbuotojas (8 5)  261 1582

Tadeuš Baran

techninis darbuotojas  

Lygaudas Beganskas

techninis darbuotojas  

Jonas Gaidelis

techninis darbuotojas  

Eugenijus Iliška

techninis darbuotojas

(8 5)  261 1582

Apsaugos tarnyba

Stasys Avižinis

vedėjas

(8 5)  255 9160

Valentinas Butrimas

vyriausiasis administratorius

(8 5)  255 9160

Gitana Ričkuvienė

vyresnioji administratorė