Europos valstybių valdovų rūmų pristatymo programa

Pradžia  |  Muziejus  >  Tarptautiniai ryšiai  >  Europos valstybių valdovų rūmų pristatymo programa

Programos samprata

Europos valstybių valdovų rūmų pristatymo programa – tai mokslinių diskusijų bei edukacinių susitikimų su istorinėse Europos valdovų rezidencijose įsikūrusių kultūros paveldo puoselėjimo institucijų vadovais, tyrėjais ir ekspertais projektas. Jis skirtas tiek Lietuvos specialistams, tiek ir plačiajai kultūrinei visuomenei.

Programa skirta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimui, šio projekto pristatymui ir suvokimui europinių procesų kontekste, panašių ar analogiškų istorinių rezidencijų istorinės ir meninės raidos, ryšių su Lietuva klausimų aptarimui. Renginių metu taip pat pristatomi Europos valstybių valdovų ir didikų rūmų atkūrimo, interjerų restauravimo, erdvių pritaikymo ekspozicijoms, parodoms, kitoms kultūros paveldo aktualinimo reikmėms, turizmo informacijos ir kiti aktualūs aspektai. Programa leidžia susipažinti su šiandiene europine istorinių rezidencijų atkūrimo ir pritaikymo modernioms funkcijoms teorija, metodika bei patikrinta praktine patirtimi. Tokia forma ir europiniais pavyzdžiais taip pat siekiama sklaidyti abejones dėl Valdovų rūmų atkūrimo prasmingumo.

Organizatoriai

Programa pradėta įgyvendinti 2003 m. Iki 2008 m. ją vykdė Lietuvos dailės muziejus kartu su Lietuvos ir užsienio partneriais: Lenkijos kultūros institutu, Danijos kultūros institutu, Italų kultūros institutu, Austrijos Respublikos ambasada, Šiaurės ministrų tarybos biuru Lietuvoje, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir kt. (programos koordinatorius – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų interjerų ir ekspozicijų skyriaus vedėjas dr. Vydas Dolinskas). Nuo 2009 m. programą tęsia Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai (programos koordinatorė – Užsienio ryšių ir parodų skyriaus vedėja Daiva Mitrulevičiūtė, tel. (8 5)  212 7466, el. paštas d.mitruleviciute@valdovurumai.lt).

Įvykę renginiai

2003–2011 m. surengti šios programos renginiai: 23 vieša paskaita bei seminarai specialistams ir dar 10 seminarų tipo susitikimų. Renginių metu pristatytos istorinės Lenkijos, Ukrainos, Vokietijos, Austrijos, Slovakijos, Danijos, Švedijos, Italijos, Ispanijos, Rusijos ir Baltarusijos rezidencijos. Prelegentai skaitė paskaitas apie atstovaujamas institucijas (jų genezę, misiją, vykdomas programas) bei atsakė į renginių dalyvių klausimus. Buvo surengti prelegentų pokalbiai su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo projekto rengėjais, tyrinėtojais, interjerų ir ekspozicijų programos kūrėjais.

Programa pradėta realizuoti 2003 m., surengiant Berlyno karališkųjų rūmų atstatymo tarptautinės ekspertų komisijos nario, Vienos universiteto architektūros istorijos profesoriaus Hellmuto Lorenzo seminarą bei paskaitą apie Berlyno rezidencijos atstatymo problemas.

2004 m. surengtos paskaitos bei diskusijos su Lenkijos ir Danijos valdovų rezidencijų vadovais ir atstovais – Krokuvos Vavelio ir Varšuvos karališkųjų pilių muziejų direktoriais prof. Janu K. Ostrowskiu ir prof. Andrzejumi Rottermundu, Marienburgo (Malborko) Vokiečių ordino ir Lenkijos karalių pilies vadovu dr. Mariuszu Mierzwińskiu bei Rosenborgo karališkosios pilies (Danija) direktoriumi dr. Nielsu-Knudu Liebgottu.

2005 m. Lietuvos dailės muziejaus kvietimu Lietuvoje lankėsi Švedijos paminklosaugininkė, restauratorė ir architektė Kerstin Westerlund. Susitikimo metu Švedijos ekspertė perskaitė pranešimą „Drottningholmo rezidencija. Ilgalaikė kultūros paveldo ansamblio apsauga“. Su Lenkijos mokslų akademijos Meno instituto atstovu habil. dr. Piotru Jaceku Jamskiu ir lenkų istorike Eva Manikowsa įvyko diskusija „Vazų dinastijos valdovai ir Lietuvos Valdovų rūmų atkūrimas“.

2005 m. Vilniuje buvo pristatytas Zalcburgo Naujosios rezidencijos rekonstrukcijos bei pritaikymo muziejinėms funkcijoms projektas (prelegentas – Zalcburgo Carolino Augusteum muziejaus direktorius dr. Erichas Marxas), Lvovo dailės galerijos vykdomi Zločevo ir Podhorcų pilių atkūrimo darbai (pranešėjas – Lvovo dailės galerijos direktorius prof. Borisas G. Voznickis), Bratislavos pilies numatomo pertvarkymo vizija (prelegentas – Bratislavos karališkosios pilies direktorius dr. Pavolas Komora), taip pat įvyko susitikimas su Krokuvos Vavelio karališkosios pilies – Valstybinių meno rinkinių muziejaus darbuotoju dr. Krzystof J. Czyżevskiu, Stanisława Link-Lenczowska ir Krokuvos Jogailos universiteto Judaistikos katedros darbuotoju Andrzej K. Link-Lenczowski, dalintasi Valdovų rūmų atkūrimui aktualia kaimyninės šalies patirtimi.

2006 m. susitikimo su Lietuvos kultūrine visuomene metu ilgametis Milano Sforcų pilies direktorius prof. Ermanno A. Arslan ir Milano Taikomosios dailės muziejaus direktorius dr. Claudio Salsi skaitė pranešimus „Milano Sforcų pilis“ ir „Valdovų muziejaus projektas Milano karališkuose rūmuose“.

2009 m. Krokuvos Vavelio karališkosios pilies – Valstybinių meno rinkinių direktoriaus pirmasis pavaduotojas muziejininkystei ir vyriausiasis fondų saugotojas, paveldosaugininkas Jerzy T. Petrus Vilniuje skaitė pranešimą „Vavelio karališkoji pilis. Tradicijos ir dabartis: grėsmė ir galimybės“.

2010 m.gegužės mėn. surengtas Berlyno karališkųjų rūmų atkūrimo projekto vadovų – Prūsijos kultūros paveldo fondo prezidento prof. dr. Hermanno Parzingerio ir Berlyno rūmų – Humboldtų forumo fondo direktoriaus dipl. inž. Manfredo Rettigo –vizitas Vilniuje. Jo metu buvo surengtas kultūros vakaras „Berlyno rūmų atstatymas ir Humboldtų forumo sukūrimas“bei aptartos tolesnės šios institucijos bendradarbiavimo su Valdovų rūmų muziejumi galimybės.

2010 m. gruodžio mėn. 7−10 d. surengtas Venecijos Dožų rūmų (Palazzo Ducale)ir miesto muziejų asociacijos direktoriaus prof. Giandomenico Romanelli vizitas Lietuvoje. Gruodžio 9 d. prof. G. Romanelli Venecijos dožų rūmams skirtame kultūros vakare skaitė pranešimą apie Palazzo Ducale istoriją, restauravimą, pritaikymą modernioms funkcijoms ir muziejinę įstaigos veiklą.

2011 m. gegužės 11 d. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų Renesansinėje audiencijų menėje prof. dr. Dirkas Syndramas – Dresdeno valstybinių meno rinkinių generalinio direktoriaus pavaduotojas, Dresdeno rezidencinės pilies bei Žaliųjų skliautų lobyno ir Šarvų bei ginklų kameros direktorius – skaitė pranešimą „Dresdeno rezidencinė pilis XXI amžiuje: muziejus architektūros paminkle“.

2011 m. birželio 6 d. Turkijos Topkapi rūmų muziejaus direktorius prof. dr. Ilber Ortayli skaitė iliustruotą pranešimą „Stambulas (Konstantinopolis) ir Topkapio rūmai: Metropolis Mundi transformacija“.

2011 m. rugsėjo 27 d. Varšuvos karališkosios pilies direktorius prof. habil. dr. Andžejus Rotermundas perskaitė viešą paskaitą „Varšuvos karališkoji pilis: šiuolaikinio muziejaus funkcijos istorinėje rezidencijoje“.

2012 m. sausio 20 d. Palermo Normanų rūmų atstovas dr. Ciro di Vuolo perskaitė pranešimą apie Normanų rūmus, jų istoriją ir dabartį.

2012 m. birželio 5 d. Celės krašto muziejaus istorikai Rolanda Fugger Germadnik bei Damir Žerič pristatė Celės senąją pilį ir kunigaikščių rūmus Slovėnijoje.

2013 m. kovo 14 d. ispanų mokslininkas, Kantabrijos universiteto (Universidad de Cantabria) Santandere docentas, meno istorijos daktaras Fernando Villaseñor-Sebastian perskaitė pranešimą „Protokolas, papročiai ir ceremonialas Ispanijos monarchijos karališkuosiuose rūmuose XV–XVI a.“.

2013 m. balandžio 25 d. žymus italų paveldosaugininkas, architektas restauratorius, muziejininkas dr. Marco Borella perskaitė pranešimą „Italijos medžioklės pilys: dvarų papročiai ir kraštovaizdis“.

2013 m. lapkričio 9 d. italų profesorius Giovanni Ricci perskaitė viešą paskaitą „Valdovo mirtis ir laidotuvės Europos dvaruose Renesanso epochoje“, 2014 m. vasario mėn. pristatė dviejų paskaitų ciklą „Puikybė ir pokštai Europos valdovų dvaruose“: pirmojoje ciklo paskaitoje „Švenčių menas Renesanso laikais“ vasario 26 d. prof. G. Ricci aptarė Renesanso epochoje rengtas prašmatnias šventes, kurios baigėsi įvairiausiais liūdnais nutikimais, o antroje ciklo paskaitoje „Karališkos šunybės“ vasario 27 d. analizavo Renesanso epochos valdovų humoro jausmo subtilybes. 2014 gegužės 17 d. prof. G. Ricci pristatė dar vieną paskaitą - „Vaiduokliai Europos dvaruose Renesanso laikais“.

2014 m. sausio 25 d. susipažinti su viena didžiausių ir geriausiai išlikusių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pilių Myre supažindino žinoma baltarusių istorikė, Muziejaus – Myro pilies ansamblio direktorė dr. Olgos Popko paskaitą „Myro pilis – UNESCO kultūros paveldo paminklas: muziejaus tapsmas“. Paskaitos metu buvo pasirašyta Muziejaus – Myro pilies ansamblio ir Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų bendradarbiavimo sutartis.

2014 m. kovo 21 d. vienas žymiausių Rusijos Federacijos Kaliningrado srities kultūrininkų, Rusijos rašytojų sąjungos Kaliningrado srities organizacijos pirmininkas, Imanuelio Kanto draugijos prezidentas, Kaliningrado regioninio visuomeninio kultūros fondo valdybos narys Morisas Bartfeldas pristatė paskaitą „Karaliaučiaus centro istorinės aplinkos fragmentų atkūrimas kaip miesto ekonominės plėtros paskata“.

Renginių vieta

Iki 2010 m. visi Europos valstybių valdovų rūmų pristatymo programos vyko Nacionalinio Lietuvos dailės muziejaus padalinyje − Taikomosios dailės muziejuje, Gobelenų salėje. Nuo 2010 m. susitikimai pradėti rengti šiuo metu atkuriamų, bet dar iki galo neįrengtų, Valdovų rūmų Renesansinėje audiencijų menėje, o nuo 2013 m. jau lankytojams atidarytuose Valdovų rūmuose (Katedros a. 4, Vilnius).

Programos pristatymas žiniasklaidoje

Informacija apie programos renginius skelbiama nacionalinėje žiniasklaidoje (radijuje, televizijoje, spaudoje), išsamesnė medžiaga publikuojama specialiojoje spaudoje: savaitraštyje „Literatūra ir menas“ (www.culture.lt), įvykiai fiksuojami Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų tinklapyje (www.valdovurumai.lt).

Tarptautinė mokslinė konferencija

2006 m. spalio 11–12 d. Nacionaliniame Lietuvos dailės muziejuje buvo surengta tarptautinė mokslinė konferencija „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai ir jų atkūrimas europinės patirties kontekste“. Savo šalių istorines valdovų rezidencijas pristatė, pranešimus apie jų restauravimo, atstatymo bei panaudojimo šiuolaikiniams kultūriniams poreikiams problemas bei aktualijas skaitė Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos, Italijos, Rusijos ir JAV muziejinių institucijų vadovai bei specialistai.

Planuojami renginiai

Europos valstybių valdovų rūmų pristatymo programa tęsiama. Planuojama pristatyti Čekijos, Baltarusijos, Ukrainos bei kitų Europos šalių valdovų rezidencijas.