Tarptautiniai ryšiai

Pradžia  |  Muziejus  >  Tarptautiniai ryšiai

Valdovų rūmų muziejaus tarptautinio bendradarbiavimo tikslas – aktualinti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūros paveldą ir rinkti medžiagą apie įvairių pasaulio šalių muziejuose esančias lituanistines vertybes.

Valdovų rūmų muziejus siekia tapti kultūros diplomatijos subjektu ir tarptautinį bendradarbiavimą vykdo keliomis kryptimis:

 • siekia plėtoti ryšius su tomis kultūros ir muziejinėmis institucijomis, kurios tiesiogiai puoselėja Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūros paveldą;
 • siekia užmegzti ir palaikyti abipusius santykius su muziejais, kurie veikia istorinėje Gediminaičių-Jogailaičių bei Vazų dinastijų erdvėje ir pristato bei aktualina su šių valdovų aplinka susijusį kultūros paveldą;
 • plėtoja tarptautinį bendradarbiavimą su tomis valdovų bei didikų rezidencijomis Lenkijoje, Italijoje ir kitose Europos bei pasaulio šalyse, kurios turėjo diplomatinių, politinių ir kultūrinių ryšių su mūsų valstybe Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijos klestėjimo (XV a.–XVII a. vid.) laikotarpiu;
 • mezga ryšius su tipologiškai giminingais užsienio istorinės rezidencijos pobūdžio muziejais, siekdamas dalytis praktine muziejininkystės patirtimi;
 • siekia plėsti bendradarbiavimą su užsienio muziejais, bibliotekomis, kultūros institucijomis, kurių rinkiniuose saugomos praeityje iš Lietuvos išgabentos arba kitais būdais į svečias šalis patekusios nacionalinės vertybės.

Valdovų rūmų muziejus sėkmingai integruojasi į kultūros paveldo institucijų tarptautinius tinklus. Profesiniai ryšiai užmegzti su daugiau kaip 100 Europos šalių valdovų ir didikų istorinių rezidencijų, istorijos bei kultūros paveldą puoselėjančių muziejų ir kitų organizacijų. Tarptautinių sutarčių pagrindu Lietuvoje yra kaupiama lituanistinių vertybių, esančių įvairiuose pasaulio muziejuose, duomenų bazė. Šiuo metu jau sukaupta vaizdinė ir tekstinė informacija apie 1 530 vertybių. Ji naudojama muziejaus ekspozicijose, parodose, leidiniuose.

Tarptautinės bendradarbiavimo sutartys pasirašytos su:

 • Krokuvos Vavelio karališkąja pilimi – Valstybiniais meno rinkiniais (Lenkija);
 • Varšuvos karališkąja pilimi – Nacionalinės istorijos ir kultūros paminklu (Lenkija);
 • Dresdeno valstybiniais meno rinkiniais – Dresdeno rezidencine pilimi (Vokietija);
 • Sicilijos regiono asamblėja, įsikūrusia Normanų rūmuose Palerme (Italija);
 • Feraros Esčių pilies muziejumi (Italija);
 • Baltarusijos Respublikos Nacionaliniu istorijos muziejumi;
 • Gardino pilyje įsikūrusia kultūros įstaiga Gardino valstybiniu istorijos ir archeologijos muziejumi (Baltarusija);
 • Baltarusijos valstybine įstaiga Nacionaliniu istorijos ir kultūros muziejumi-draustiniu „Nesvyžius“;
 • Muziejumi – Myro pilies ansambliu (Baltarusija).

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai yra Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM), Pilių ir muziejų aplink Baltijos jūrą asociacijos narys.

2014 m. rugsėjo 5 d. Valdovų rūmų muziejuje surengta Pilių ir muziejų aplink Baltijos jūrą asociacijos XXIV generalinė asamblėja ir tarptautinė konferencija „Muziejus istorinėse rezidencijose“.

Valdovų rūmų muziejus aktyviai dalyvauja kartu su partneriais rengiant tarptautines mokslines konferencijas:

Kol vyko Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo darbai, 2009 m. įsteigtas muziejus parodas ir renginius iki 2013 m. liepos mėn. organizavo Taikomosios dailės muziejuje, Vilniaus paveikslų galerijoje bei kitose Lietuvos kultūros erdvėse. Glaudžiai bendradarbiaudamas su kolegomis Lietuvoje ir su daugeliu užsienio partnerių, Valdovų rūmų muziejus surengė šias tarptautines parodas:

2013–2015 m. liepos mėn. atidarytuose Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose surengtos šios tarptautinės parodos:

Valdovų rūmų muziejus kartu su užsienio šalių partneriais įgyvendina bendrus mokslinius tiriamuosius projektus, keičiasi parodomis ir eksponatais, aktualia muziejine informacija, ikonografija, fotomedžiaga, specialistais ir patirtimi, konsultuojasi rezidencijų atkūrimo, ekspozicijų įrengimo, muziejinių vertybių restauravimo, turizmo informacijos programų rengimo klausimais.

Valdovų rūmų muziejus rengia parodas užsienyje, taip pat aktyviai dalyvauja partnerių organizuojamosiose parodose užsienyje:

 • 1997 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų kokliai buvo eksponuojami Vokietijoje;
 • 2006–2007 m. paroda „Praeitis atverta ateičiai. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai Vilniuje“ eksponuota penkiuose Lenkijos muziejuose;
 • 2010 m. vasarą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų istorija bei jų atkūrimo projektas pristatyti Vokietijoje, Miuncheno technikos universiteto Architektūros muziejuje surengtoje parodoje „Rekonstrukcijos istorija – istorijos konstrukcija“ („Geschichte der Rekonstruktion – Konstruktion der Geschichte“);
 • 2012 m. gegužės 17–rugpjūčio 26 d. Baltarusijos Respublikos nacionaliniame istorijos muziejuje buvo eksponuojama tarptautinė kilnojamoji paroda rusų k. „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai“;
 • 2012 m. liepos 7–rugsėjo 28 d. „Lietuvių namuose" Seinuose (Lenkijos Respublika) buvo eksponuojama tarptautinė kilnojamoji paroda „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai“;
 • 2012 m. spalio 7–lapkričio 9 d. Punsko lietuvių kultūros namuose (Lenkijos Respublika) buvo eksponuojama tarptautinė kilnojamoji paroda „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai“;
 • 2013 m. lapkričio 29–gruodžio 14 d. kartu su Lietuvos Respublikos generaliniu konsulatu Sankt Peterburge Petropavlovsko tvirtovėje (Rusijos Federacija) buvo atidaryta tarptautinė kilnojamoji paroda rusų k. „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai“;
 • 2013 m. gruodžio 5–2014 m. kovo 1 d. Talino technologijos universitete (Estija) buvo atidaryta tarptautinė kilnojamoji paroda anglų k. „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai“;
 • 2014 m. kovo 6–rugsėjo 15 d. Narvos pilyje (Estija) buvo eksponuojama tarptautinė kilnojamoji paroda rusų ir anglų k. „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai“;
 • 2014 m. liepos 3 d.–rugsėjo 15 d. Pernu miesto centrinėje bibliotekoje (Estija) buvo eksponuojama tarptautinė kilnojamoji paroda anglų k. „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai“;
 • 2015 m. vasario 4 d.–kovo 9 d. Armijos muziejuje Stokholme (Švedijos Karalystė) buvo atidaryta tarptautinė kilnojamoji paroda anglų k. „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai“.

Puoselėjant ryšius su istoriniais Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kraštais, tikimasi šalies valstybingumo, diplomatijos ir kultūros istoriją papildyti naujomis žiniomis, prisidėti prie visos Europos istorijos, kultūros bei meno paveldo pažinimo, istorinės atminties, savimonės, pilietiškumo ugdymo, bendros krikščioniškosios Europos lotyniškosios civilizacijos suvokimo, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, kaip Rytų ir Vakarų civilizacijų paribio paveldo, daugiakonfesiškumo ir daugiatautiškumo pažinimo.

Europos valstybių valdovų rūmų pristatymo programa >>>

Europos valstybių valdovų rūmų pristatymo programos renginiai  >>>