Projektai

Pradžia  |  Muziejus  >  Projektai

Projektas „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra“

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai kartu su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka ir dar 23 partneriais (atminties, kultūros ir švietimo įstaigomis) dalyvauja kultūros paveldo objektų skaitmeninimo projekte.

Projekto tikslas

Vartų į skaitmeninį kultūros paveldą plėtra. 

Projekto trukmė

2018 m. birželio 18 d. – 2021 m. birželio 30 d.

Projekto vykdytojas

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.

Projekto partneris

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai.

Projekto finansavimo šaltinis, vertė (Eur)

ES Europos regioninės plėtros fondas. Projekto vertė – 9 911 532 Eur.

Partneriui (Nacionaliniam muziejui Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmams) tenkanti finansavimo dalis – 158 410,00 Eur.

Projekto pristatymas

Projekto metu planuojama modernizuoti VEPIS, sukurti 9 naujas el. paslaugas, parengti naują skaitmeninį turinį, aktualizuoti skaitmeninį turinį, sukuriant 3 edukacines elektronines priemones.

Įgyvendinus projektą epaveldas.lt turėtų tapti pagrindiniais Lietuvos kultūros paveldo elektroniniais vartais.

Numatomi projekto rezultatai

Projekto rezultatas – sukurtos 9 naujos el. paslaugos, palengvinančios skaitmeninto kultūrinio turinio paiešką, kaupimą, tvarkymą ir naudojimą švietimo, mokslinių tyrimų ir kitais portalo epaveldas.lt paslaugų gavėjams aktualiais tikslais:

Skaitmeninio turinio susiejimo su geografine vieta paslauga;

Skaitmeninio turinio valdymo paslauga;

„Vieno langelio“ paslauga;

Skaitmeninio turinio analizės ir tyrimų vykdymo paslauga;

Personalizuotų virtualių parodų paslauga;

Kūrinio statuso ir licencijavimo sąlygų pateikimo paslauga;

Muzikos iš natų grojimo paslauga;

Žemėlapių pateikimo paslauga;

Virtualiosios ir papildytosios realybės ekspozicijų paslauga.

Kiti įgyvendinant projektą siekiami rezultatai: efektyvesnė ir tikslesnė kultūros objektų paieška; interaktyvesnis informacijos apie kultūros turinį pateikimas; didesnė kultūrinio turinio sklaida; gausesnis skaitmenintų kultūros paveldo objektų fondas.

Projekto partnerio (Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų) rezultatas – suskaitmeninti 8 000 muziejaus fonduose bei Mokslinių tyrimų centro archyve saugomų kultūros paveldo objektų, pristatančių Vilniaus Žemutinės pilies Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų tyrimus, svarbiausius Valdovų rezidencijos raidos etapus ir įvairias atskirų istorinių laikotarpių kasdieninio gyvenimo temas.

Daugiau informacijos

https://www.lnb.lt/naujienos/3381-modernizuoti-saugoti-skleisti

https://www.lnb.lt/apie-biblioteka/programos-ir-projektai/infrastrukturiniai-projektai/visuomenes-poreikius-atitinkancios-virtualios-kulturines-erdves-pletra

https://www.15min.lt/verslas/naujiena/galimybes/vartai-i-lietuvos-ir-europos-kulturos-paveldo-lobyna-jau-internete-991-1033358

https://www.delfi.lt/projektai/suprasti-interneta/atsiras-galimybe-patiems-sudaryti-savo-genealogini-medi.d?id=79008717