Leidiniai

Pradžia  |  Muziejus  >  Leidiniai  >  Kazys Napaleonas Kitkauskas. Bibliografija 1968–2011 m.

Kazys Napaleonas Kitkauskas. Bibliografija 1968–2011 m.

Leidinyje suregistruoti Lietuvos architektūros tyrinėtojo ir istoriko, architektūrinio paveldo objektų restauravimo ir atkūrimo specialisto, paminklosaugininko, kultūrininko ir visuomenininko dr. Kazio Napaleono Kitkausko per keturiasdešimt ketverius metus paskelbti darbai: knygos, straipsniai enciklopedijose, periodinėje spaudoje, interneto tinklalapiuose. Pateikiama literatūra apie K. N. Kitkauską ir jo mokslinius darbus. Bibliografijos rodyklę papildo iliustruotas K. N. Kitkausko biografijos bei svarbiausių mokslinių tyrinėjimų aprašas, taip pat bibliografijos sudarytojos žodis.

Kazys Napaleonas Kitkauskas. Bibliografija 1968–2011 m.

Parengė Inga Vaitekūnaitė
Redagavo Gintarė Petuchovaitė
Maketavo Giedrė Ringelevičienė

Tekstai skelbiami lietuvių kalba.

Išleido Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Vilnius, 2010
63, [1] p., iliustruota
Spausdino „Petro ofsetas“, tiražas 300 egz. ISBN 978-609-8061-00-0


KVIEČIAME APSILANKYTI MUZIEJAUS E-KNYGYNE IR ĮSIGYTI KITŲ LEIDINIŲ!

Tiražas parduotas