Konkursai

Pradžia  |  Muziejus  >  Konkursai

Valdovų rūmų patalpų (restorano ir kavinės) ilgalaikės nuomos sąlygų trumpas aprašymas(PDF)

 • Nuomos laikotarpis – 10 metų.
 • Bendras patalpų plotas – 797,29 m2
 • Restorano ir jam priklausančių patalpų bendras plotas – 253,69 m2. Jį sudaro 3 patalpos, skirtos lankytojams aptarnauti: 77,16 m2, 74,30 m2 ir 92,25 m2.
 • Kavinės plotas – 276,68 m2. Jį sudaro 1 patalpa lankytojams aptarnauti – 163,74 m2.
 • Virtuvės ir pagalbinių patalpų bendras plotas – 266,92 m2.
 • Valstybės patvirtintas kvadratinio metro nuomos mokestis per mėn.:

1 m2 = 6,05 Eur (ilgalaikio turto nuomai PVM neskaičiuojamas).

 • Nuomininkas visam nuomos laikotarpiui įsipareigoja apdrausti savo civilinę atsakomybę ne mažiau nei 10 000 Eur.
 • Virtuvės ir barų technologinę įrangą bei baldus pagal paslaugai teikti būtinus poreikius įsigyja ir sumontuoja restorano ir kavinės nuomininkas savo lėšomis. Atsižvelgiant į Nuomininko pageidavimus veiklai vykdyti, suformuojama techninė užduotis, susijusi su Patalpų įrengimo techninio projekto parengimu.
 • Virtuvės, kavinės ir restorano patalpose esančioms autentiškoms luboms, skliautams, sienoms, grindims ir kt. negali būti daromi jokie pakeitimai (pvz., montuojami šviestuvai, kabinami paveikslai).
 • Patalpose yra visi inžineriniai tinklai, ryšio komunikacijos. Papildomi nuomininko veiklai pritaikyti poreikiai dengiami iš jo lėšų. Patalpos šildomos nuo bendrų Nuomotojo šilumos tinklų. Yra įrengti atskiri elektros energijos, karšto ir šalto vandens apskaitos prietaisai.
 • Nuomojamose patalpose yra įrengta centralizuotos vaizdo stebėjimo, apsauginė ir priešgaisrinė signalizacijos sistemos, kurioms netaikomas atskiras apmokėjimas.
 • Restoranas ir kavinė turės autonominį įėjimą ir galės veikti po muziejaus darbo laiko.
 • Restorano ir kavinės Nuomininkas pagal atskirą susitarimą su Valdovų rūmų muziejumi vasarą gali papildomai nuomoti kiemuose ir sode esančias erdves lauko kavinėms įrengti:
 1. Didžiajame kieme;
 2. Mažajame kieme;
 3. erdvėse prie Renesansinio sodo.
 • Restorano ir kavinės Nuomininkui suteikiamas prioritetas aptarnauti renginius Valdovų rūmuose, tačiau Nuomotojas neįsipareigoja užtikrinti monopolio, t. y. kitais atvejais Nuomininkas turės sudaryti sąlygas kitam renginio operatoriui pasinaudoti tam tikromis erdvėmis (liftais, koridoriais, pagalbinėmis patalpomis) renginiui aptarnauti.
 • Apie savo renginius Nuomininkas turės informuoti Nuomotoją ir nenaudoti Nuomotojo pavadinimo ir logotipo rinkodaros ar kitais tikslais, iš anksto to nesuderinęs su Nuomotoju.
 • Restorano ir kavinės Nuomininko teikiamų paslaugų dalis turi būti susijusi ir atspindėti istorinę (istorizuotą) Lietuvos Didžiosios Kunigaikštytės ir europinės tradicijos virtuvę (pvz., Renesanso epochą), o koncepcija – suderinta su Valdovų rūmų muziejaus administracija.

* Išsamios sąlygos išdėstytos Patalpų nuomos konkurso sąlygose.

Nacionalinio muziejaus LDK VR restorano nuomos konkurso sąlygos

Nacionalinio muziejaus LDK VR restorano nuomos konkurso sąlygų 3 priedas

Paraiška dalyvauti konkurse (Konkurso sąlygų 7 priedas)  (WORD)

Išnuomojamų patalpų planas priedas 1

Išnuomojamų lauko erdvių planas priedas 1