Asmens duomenų apsauga

Pradžia  |  Muziejus  >  Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
(2020 m. gegužės 6 d. Nr. V-46)

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės
(2018 m. rugsėjo 6 d. Nr. V-159)