2007 metais atkuriamiems LDK Valdovų rūmams įsigyti eksponatai

DALIUS AVIŽINIS 
 
 
2007 m. toliau buvo įsigyjamos vertybės atkuriamiems Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmams (LDK VR). Įsimintina, kad pirmasis eksponatas, įsigytas 2007 m., buvo dr. Meinolfo Siemmerio (Miunchenas, Vokietija) dovana – medalio, kuris skirtas Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Zigmanto Vazos pergalei, pasiektai ties Smolensku 1611 m., pažymėti, kopija. Yra pagrindas manyti, kad šis eksponatas sukurtas tik XIX a., tačiau jis labai vertingas. Padovanotoje plaketėje vaizduojamas Zigmantas Vaza su šarvais bei laurų vainiku, o aplinkui – įrašas: SIGISMVNDVS III. D: G: REX. POL: MAG: DVX. LITV: RVSS: PRVSS: MASSOV: SAMOGIT. LIVONIAÆQ. NEC. NON. SVECOR. VANDALORQ. HÆREDITARIVS. REX. Originalus medalis yra auksinis. Šiuo metu toks saugomas Vienoje, Meno ir istorijos muziejuje (Kunsthistorisches Museum) [1]. M. Siemmeris dirba Vokietijoje – Miuncheno rezidencijoje (Residenz München). 2006 m. jis buvo atvykęs į Vilnių ir skaitė pranešimą LDK VR atkūrimui skirtoje konferencijoje, lankėsi atkuriamuose LDK VR bei matė įsigytas jiems vertybes, kurios eksponuojamos LDM Taikomosios dailės muziejuje. Daugiau sužinojęs apie Lietuvoje vykdomą projektą, jis nutarė vieną medalį iš savo kolekcijos padovanoti atkuriamiems LDK VR.
 
2007 m. JAV buvo įsigyta puiki lituanistinių žemėlapių, planų, graviūrų, knygų kolekcija, skirta LDK VR. Jos pagrindą sudaro skirtingais laikotarpiais sukurti LDK ar atskiros jos miestų panoramos, grafikos kūriniai. Kolekcijoje taip pat yra kelios labai vertingos knygos, iš kurių bene įspūdingiausia – 1650 m. Gdanske išleista Alberto Vijūko-Kojelavičiaus „Historiae Litvanae“. Minint kitus reikšmingesnius kolekcijos eksponatus, reikėtų išskirti net kelis Vilniaus vaizdus iš Georgijaus Brauno veikalo „Cititates Orbis Terrarum“. Sunku konkrečiai pasakyti, iš kurių metų leidimo paimti šie Vilniaus vaizdai. Žinoma, kad grafikos kūrinių autorius yra flamandas Francas Hohenbergas. Abu Vilniaus vaizdai nėra visiškai vienodi. Viename Vilniaus aprašas yra lotynų kalba, kitame – vokiečių.
 
Ypač retas bei savo reikšme neabejotinai labai vertingas yra atkuriamiems LDK VR įsigytas Mykolo Kazimiero Radvilos užsakymu 1613 m. sukurto LDK žemėlapio variantas.
 
Greta miestų ir vietovių panoramų, kolekcijoje jau turime ir mūšių scenas vaizduojančių grafikos darbų. Įdomus yra 2007 įsigytas artilerijos kapitono Kristupo Eigirdo sudarytas mūšio ties Lojevu planas (1652–1663) bei Eriko Jansono Dahlbergo raižinys, vaizduojantis Sandomyro mūšį.
 
Jau antrą dovaną LDK VR gavo iš Lilės ir Val Ramonių. 2007 m. jų dėka rinkinys buvo papildytas Kvedlinburgo miesto panorama. Šis, greičiausiai, XVII a. sukurtas darbas puikiai iliustruoja Lietuvos vardo paminėjimo vietą.
 
Miunchene (Vokietijoje) nupirktos keturios vertingos stiklinės taurės su Vetinų dinastijos atstovo Augusto Stipriojo inicialais bei herbais. Nors taurės sukurtos 1698, 1703, 1720–1730 m., kai LDK VR Vilniuje jau nebeatlikdavo valdovo rezidencijos funkcijų, jos yra itin vertingos, kaip eksponatai, liudijantys svarbų Lietuvos istorijos tarpsnį. Panašu, kad šių taurių Lietuvoje nėra buvę, bet jas puošia jungtiniai Lenkijos, Lietuvos bei Saksonijos herbai ir valdovo monogramos F. A. R. P. (Friedrich August Rex Poloniae). Panašu, kad taurės anksčiau saugotos Moritzburgo pilyje bei Drezdeno karališkuosiuose rūmuose. Panašių taurių galima pamatyti kai kuriuose Lenkijos bei Vokietijos muziejuose. Antai net kelias tokio tipo taures turi Čartoriskių muziejus (Muzeum Czartoryskich) Krokuvoje, Karališkoji Varšuvos pilis (Zamek Królewski w Warszawie) [2], Vilanovo rūmų muziejus (Museum Pałac w Wilanowie) [3], Taikomosios dailės muziejus (Kunstgewerbemuseum) Drezdene [4].
 
Dar vieną stiklinę taurę, kurioje išraižytas jungtinis Lenkijos, Lietuvos ir Saksonijos herbas, pavyko nupirkti viename Vienos antikvariate. Buvęs savininkas teigė, kad jam taurę pardavė Vienoje gyvenęs lenkas. Taurė papuošta Baltojo Erelio Ordino grandine bei valdovo inicialais A R (Augustus Rex). Analogiška taurė šiuo metu yra saugoma Varšuvos karališkojoje pilyje. Manoma, kad ji buvo sukurta Baltojo Erelio Ordino įteikimo Mykolui Kazimierui Radvilai „Žuvelei“ 1727 m. proga [5].
 
Formuojant LDK VR rinkinį, pirmenybė teikiama lituanistinėms vertybėms. Su Lietuvos istorija susiję, didelę išliekamąją vertę turintys daiktai pastaraisiais metais labai retai pasirodo rinkoje. Didžioji dalis eksponatų, kurie mums bent kiek primena Lietuvos praeitį, jau seniau yra nupirkta įvairių pasaulio muziejų.
 
Kaip ir ankstesniais metais, taip ir 2007-aisiais įsigyta nemažai taikomosios dailės kūrinių, tarp jų ir penki gobelenai. Vienas iš jų gali būti susijęs su Lietuva. Briuselyje XVI a. sukurtas gobelenas vaizduoja Danielių ir Babilono karalių Nabukadnecarą. Gobelenas kadaise buvo serijos, pasakojančios Nabukadnecaro istoriją, dalis. Iš šaltinių yra žinoma, kad pirmoji Žygimanto Augusto žmona Elžbieta Habsburgaitė, atvykdama į Krokuvą, 1543 m. atsivežė dvi figūrinių audinių serijas. Viena vienuolikos audinių serija vaizdavo romėnų mito personažų Romulo ir Remo istoriją, antroji (ją sudarė dvylika vienetų) – minėtąją Nabukadnecaro istoriją [6]. Nėra kol kas jokių tikslių duomenų, kurie leistų teigti, kad šis gobelenas kažkada priklausė Elžbietai Habsburgaitei. Galime tik daryti tokias prielaidais. Jei šis gobelenas ir nėra anksčiau priklausęs E. Habsburgaitei, jis galėjo būti sukurtas pagal tuos pačius kartonus. Kol kas šis eksponatas dar kelia daug klausimų. Žinome, kad E. Habsburgaitė daugiau laiko praleido Vilniuje (čia ji ir palaidota), negu Krokuvoje. Tas faktas dar labiau sustiprina spėjimą, kad šis gobelenas renesanso laikais puošė LDK VR.
 
Iš naujai įsigytų baldų visų pirma reikėtų išskirti gotikinius baldus, kokių iki šiol dar nebuvo LDK VR rinkinyje. Gotikinių baldų antikvarinių vertybių rinkoje yra labai mažai. Viena gotikinė kasonė, kuri, kaip manoma, sukurta Italijoje XV a. pab., atkuriamiems LDK VR 2007 m. buvo įsigyta Florencijos antikvariate. Kaip būdinga ir kitiems to laikotarpio itališkiems baldams, ji saikingai dekoruota intarsijomis. Du kiti įsigyti gotikos epochai priskiriami eksponatai labiau primena Prancūzijoje kurtus baldus. Tai XV a. skrynia bei kredensas. Jų dekorui panaudotos tokios formos, kaip masverkai bei žuvies pūslės motyvas.
 
2007 m. įsigyti du labai puošnūs kabinetai. Nedideli baldai reprezentuoja visiškai skirtingas mokyklas. Pirmasis kabinetas sukurtas XVII a., greičiausiai Flandrijoje. Jo puošnus dekoras padarytas naudojant tokias medžiagas, kaip juodmedis bei dramblio kaulas. Puošni ne tik baldo išorė, bet ir vidus, kuriame aptinkame daugiau, negu dešimt nedidelių stalčiukų. Kitas kabinetas atstovauja pietinės Vokietijos mokyklai. Konstrukcija panaši į prieš tai minėto kabineto, tačiau panaudotos medžiagos bei puošimo technika jau kitokia. Čia vyrauja intarsijos, atliktos naudojant įvairią medieną, kartais jai net suteikiant tam tikrą spalvą. Panašų kabinetą 2004 m. įsigijo Vavelio karališkoji pilis (Zamek Królewski na Wawelu) [7].
 
Tarp naujai įsigytų eksponatų išsiskiria ir pulpitas, sukurtas XVI a. pab. – XVII a. pr., kuris buvo naudojamas skaitymui ir yra pirmas tokio tipo baldas, įsigytas LDK Valdovų rūmams. Įspūdingas yra ir 2007 m. nupirktas prancūziškas kredensas, puoštas marmuro inkrustacijomis. Pirmą kartą įsigyti keturi XVI–XVII a. bra šviestuvai.
 
Iš viso per 2007 m. LDK valdovų rūmams buvo įsigyta 140 vertybių. Rinkinys ženkliai papildytas lituanistinėmis vertybėmis bei naujais eksponatais, kurie Lietuvos muziejuose labai reti arba jų iš viso iki šiol nebuvo.
 
2007 m. LDK valdovų rūmų rinkinį papildžiusių vertybių sąrašas
 
 • Plaketė su Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Zigmanto Vazos atvaizdu (XVII a. medalio XIX a. kopija). Vario lydinys, sidabravimas, d – 13,2 cm. VR-131;
 • Alebarda, Prancūzija, XVII a. Geležis, medis. VR-132;
 • Kasonė, Italija, XVI a. Riešutmedis, geležis, drožyba, lakavimas, 169 x 53,5 x 57,5 cm. VR-133;
 • Krėslas, Italija, XVI a. Riešutmedis, drožyba, lakavimas, 61 x 52 x 134 cm. VR-134;
 • Krėslas, Italija, XVI a. Riešutmedis, drožyba, lakavimas, 61 x 52 x 134 cm. VR-135;
 • Kredensas, Italija, XVII a. pr. Riešutmedis, geležis, lakavimas, 175 x 70 x 216 cm. VR-136;
 • Kėdė (sgabello), Italija, XVI a. Riešutmedis, profiliavimas, lakavimas, 45 x 101 x 54 cm. VR-137;
 • Kėdė (sgabello), Italija, XVI a. Riešutmedis, profiliavimas, lakavimas, 45 x 101 x 54 cm. VR-138;
 • Krėslas, Italija, XVI a. Riešutmedis, drožyba, lakavimas, 62 x 54 x 140 cm. VR-139;
 • Krėslas, Italija, XVI a. Riešutmedis, drožyba, lakavimas, 62 x 54 x 140 cm. VR-140;
 • Žvakidė, Italija, XVI a. Vario lydinys, h – 34 cm. VR-141;
 • Žvakidė, Italija, XVI a. Vario lydinys, h – 34 cm. VR-142;
 • Kasonė, Italija, XVI a. Riešutmedis, geležis, drožyba, lakavimas, 183 x 55 x 65 cm. VR-143;
 • Stalas, Italija, XVII a. Riešutmedis, geležis, lakavimas, 128 x 128 x 89 cm. VR-144;
 • Kasonė, Italija, XVI a. pr. Riešutmedis, geležis, drožyba, lakavimas, 184 x 58 x 58 cm. VR-145;
 • Lėkštė, Vokietija, XVI a. Vario lydinys, kalinėjimas, d – 45 cm. VR-146;
 • Lėkštė, Vokietija, XVI a. Vario lydinys, kalinėjimas, d – 44 cm. VR-147;
 • Lėkštė, Vokietija, XVI a. Vario lydinys, kalinėjimas, d – 48 cm. VR-148;
 • Kasonė, Italija, XVI a. Riešutmedis, geležis, drožyba, auksavimas, 167 x 58 x 66 cm. VR-149;
 • Suolas su atlošu, Italija, XVII a. Riešutmedis, geležis, drožyba, tekinimas, vaškavimas, 202 x 40 x 137 cm. VR-150;
 • Žvakidė, Italija, XVI a. pab.–XVII a. pr. Riešutmedis, drožyba, sidabravimas, h – 155 cm. VR-151;
 • Kasonė, Italija, XV a. pab. Riešutmedis, geležis, drožyba, intarsijos, vaškavimas, 201 x 59 x 75 cm. VR-152;
 • Kredensas, Italija, XVI a. pab. Riešutmedis, geležis, drožyba, vaškavimas, 144 x 112 x 65 cm. VR-153;
 • Kredensas, Italija, XVI a. pab. Riešutmedis, geležis, drožyba, vaškavimas, 144 x 112 x 65 cm. VR-154;
 • Medinis rėmas su veidrodžiu, Italija, XVI a. Medis, geležis, stiklas, drožyba, polichromija, auksavimas, 73 x 52 cm. VR-155;
 • Kasonė, Italija, XVI a. pab.–XVII a. pr. Riešutmedis, geležis, drožyba, vaškavimas, 180 x 60 x 65 cm. VR-156;
 • Spinta, Italija, XVII a. Riešutmedis, geležis, drožyba, vaškavimas, 163 x 62 x 214 cm.
 • VR-157;
 • Kredensas, Italija, XVI a. pab.–XVII a. pr. Riešutmedis, geležis, vario lydinys, vaškavimas, 190 x 58 x 247 cm. VR-158;
 • Pulpitas, Italija, XVI a. pab.–XVII a. pr. Riešutmedis, geležis, drožyba, vaškavimas, 86 x 60 x 156 cm. VR-159;
 • Kasonė, Italija, XVII a. Riešutmedis, geležis, drožyba, vaškavimas, 172 x 59 x 59 cm. VR-160;
 • Kredensas, Italija, XVII a. Riešutmedis, geležis, vario lydinys, drožyba, lydymas, vaškavimas, 115 x 52 x 86 cm. VR-161;
 • Sukama kėdė, Š. Europa, XVII–XVIII a. Riešutmedis, beržas, geležis, drožyba, tekinimas, polichromija, auksavimas, 124,5 x 62 x 48 cm. VR-162;
 • Gobelenas „Achilas ir Likomedo dukros“, Briuselis, XVI a. II pusė. Vilna, šilkas, gobeleninė technika, 384 x 368 cm. VR-163;
 • Gobelenas „Odisėjas atsisveikina su žmona“, Briuselis, XVI a. II pusė. Vilna, šilkas, gobeleninė technika, 359 x 381 cm. VR-164;
 • Figūrinė žvakidė, Italija, XVII a. Liepos mediena (?), geležis, drožyba, polichromija, auksavimas, h – 70 cm. VR-165;
 • Figūrinė žvakidė, Italija, XVII a. Liepos mediena (?), geležis, drožyba, polichromija, auksavimas, h – 70 cm. VR-166;
 • Gobelenas „Danielius ir Nabukadnecaras“, Briuselis, apie 1550–1560 m. Vilna, šilkas, gobeleninė technika, 315 x 400 cm. VR-167;
 • Bartolus de Sassoferato „Bartoli comentaria in primam dignesti novi partem...“, Lionas, 1552 m. Popierius, odinis viršelis. VR-168;
 • Matthäus Seutter, „Magni Ducatus Lithuaniae“, 1730 m. Popierius, vario raižinys, 54,4 x 62,9 cm. VR-169;
 • Gilles Robert de Vaugondy, „Grand Duché de Lithuanie Divisé Par Palatinats“, 1750 m. Popierius, vario raižinys, 20,6 x 28 cm. VR-170;
 • Joannes Janssonius / Gerardus Mercator, „Lithuania“, 1636 m. Popierius, vario raižinys, 17,1 x 21,3 cm. VR-171;
 • Girolamo Ruscelli / Claudius Ptolemaeus, „Tavola Nuova di Prussia et di Livonia“, 1550–1560 m. Popierius, vario raižinys, 23,8 x 31,7 cm. VR-172;
 • Girolamo Ruscelli / Claudius Ptolemaeus, „Polonia et Hungaria Nuova Tavola“, 1550–1560 m. Popierius, vario raižinys, 23,8 x 31,5 cm. VR-173;
 • Joannes Janssonius / Joan Blaeu, „Magni Ducatus Lithuanie“, apie 1650 m. Popierius, vario raižinys, 48,6 x 58 cm. VR-174;
 • Jean Janvier, „L’Europe“, 1762 m. Popierius, vario raižinys, 39,2 x 52,7 cm. VR-175;
 • Tobias Conrad Lotter, „Magnus Ducatus Lithuania“, 1740 m. Popierius, vario raižinys, 60 x 50,9 cm. VR-176;
 • Gerhardus Mercator, „Lithuania“, 1595 m. Popierius, medžio raižinys, 51,5 x 40,7 cm. VR-177;
 • Sebastian Münster, „Landtafel des Ungerlends / Polands / Reussen / Littaw / Walachen und Bulgaren“, 1544–1572 m. Popierius, medžio raižinys, 41 x 36,7 cm. VR-178;
 • Sebastian Münster, „Von dem Königreich Polandt...“, 1544–1572 m. Popierius, medžio raižinys, 30,3 x 20,4 cm. VR-179;
 • Sebastian Münster, „Von dem Polandt...“, 1544–1572 m. Popierius, medžio raižinys, 30,6 x 20,4 cm. VR-180;
 • Sebastian Münster, „Littaw“, 1544–1572 m. Popierius, medžio raižinys, 30,1 x 19,2 cm. VR-181;
 • Sebastian Münster, „De Quibusdam Lithuanie Civitatibus“, 1550–1572 m. Popierius, medžio raižinys, 27 x 20,4 cm. VR-182;
 • Franz Johann Joseph Reilly, „Des Großherzogtums Litauen ostsüdlicher Teil“, 1790 m. Popierius, vario raižinys, 24,2 x 30,5 cm. VR-183a;
 • Franz Johann Joseph Reilly, „Des Großherzogtums Litauen nodröstlicher Teil“, 1790 m. Popierius, vario raižinys, 24,4 x 30,7 cm. VR-183b;
 • Franz Johann Joseph Reilly, „Des Großherzogtums Litauen nordwestlicher Teil“, 1790 m. Popierius, vario raižinys, 24,6 x 30,6 cm. VR-183c;
 • Franz Johann Joseph Reilly, „Des Großherzogtums Litauen westsüdlicher Teil“, 1790 m. Popierius, vario raižinys, 28,2 x 38,7 cm. VR-183d;
 • Girolamo Ruscelli / Claudius Ptolemaeus, „Europa Tabula VIII“, 1550–1560 m. Popierius, medžio raižinys, 23,8 x 31,2 cm. VR-184;
 • Girolamo Porro / Claudius Ptolemaeus, „Tavola Ottava Del L’Europa“, 1550–1560 m. Popierius, medžio raižinys, 19,9 x 28,5 cm. VR-185;
 • Nicolas Sanson d’Abbéville, „La Curlande Duché et Semigalle Autrefois de la Livonie / La Samogitie Duché en Lituanie“, 1664–1667 m. Popierius, vario raižinys, 45,5 x 59,7 cm. VR-186;
 • Nicolas Sanson d’Abbéville, „Partie de Lithuanie… Nowogrodek Litawski, Bressici, Polesie, Minsk“, 1664–1667 m. Popierius, vario raižinys, 43,1 x 58,4 cm. VR-187;
 • Nicolas Sanson d’Abbéville, „Partie de Lthuanie… Palatinats Wilna et Troki“, 1664–1667 m. Popierius, vario raižinys, 44,5 x 58,3 cm. VR-188;
 • Jodocus Hondius, „The Dukedom of Lithuania“, 1620–1630 m. Popierius, medžio raižinys, 18,7 x 28,8 cm. VR-189a, VR-189b, VR-189c;
 • Jodomus Hondius, „Borussia or Prussia“, 1620–1630 m. Popierius, medžio raižinys, 18,7 x 28,9 cm. VR-190a, VR-190b, VR-190c;
 • Gilles Robert de Vaugondy, „Grand Duché de Lithuanie Divisé en 9 Palatinats“, 1749 m. Popierius, vario raižinys, 23,8 x 34,2 cm. VR-191;
 • Sebastian Münster, „Landtafel des Ungerlands, Polands, Rüssen, Littaw, Walachei und Bulgarei“, 1550 m. Popierius, medžio raižinys, 30 x 39,9 cm. VR-192;
 • Héredes Homann, „Carte de la Lithuanie Russienne...“, 1775–1776 m. Popierius, vario raižinys, 74,6 x 52,4 cm. VR-193;
 • Tobias Mayer / Jean Neprecki, „Magnus Ducatus Lithuaniae“, 1749 m. Popierius, vario raižinys, 55,1 x 64,3 cm. VR-194;
 • Guillaume De L’Isle, „La Pologne“, 1765 m. Popierius, vario raižinys, 50,2 x 61 cm. VR-195;
 • Joan Blaeu, „Magni Ducatus Lithuaniae“, 1630 m. Popierius, vario raižinys, 52,2 x 61,7 cm. VR-196;
 • Willem Janszoon Blaeu, „Magnus Ducatus Lithuanie“, 1631 m. Popierius, vario raižinys (kartu su Dniepro žemėlapiu), 76,5 x 109 cm. VR-197a, VR-197b;
 • Conrad Malte-Brun, „L’Europe avant l’invasion des Huns vers l’an 370“, 1812 m. Popierius, vario raižinys, 25,2 x 35,6 cm. VR-198;
 • Conrad Malte-Brun, „Europe en 900“ ir ,,Europe en 1100“, 1812 m. Popierius, vario raižinys, 26,5 x 35,4 cm. VR-199;
 • Kristupas Eigirdas, „Delineatio Memorabilis Conflictus et Victoriae Lituanorum Duce Radivilio“, 1652–1663 m. Popierius, vario raižinys, 31,8 x 42 cm. VR-200;
 • Gabriel Bodenehr, „Grodno im Großherzogthum Litthauen“, 1730 m. Popierius, vario raižinys, 19,8 x 31,5 cm. VR-201;
 • „Enteé de Gedymin a Kieew (1321)“. Popierius, mezotinta, 21 x 26,2 cm. VR-202; (Iš: Leonard Chodźko, La Pologne Historique, Litteraire, Monumentale et Pittoresque, Paris, 1835–1847);
 • Erik Jönson Dahlberg, „Conflictus inter Svecos et Lithvanos dimidio ab Urbe Sandomiria...“. Popierius, ofortas, 36 x 64,9 cm. VR-203; (Iš: Samuel Pufendorf, De Rebus a Carolo Gustavo…, Nürnberg, 1696 m.);
 • Georg Braun / Frans Hogenberg, „Vilna Litvaniae Metropolis“, 1581 m. Popierius, vario raižinys, 39,5 x 53,3 cm. VR-204;
 • Georg Braun / Frans Hogenberg, „Vilna Litvaniae Metropolis“, 1576 m. Popierius, vario raižinys, 42,7 x 56,6 cm. VR-205;
 • Georg Braun / Frans Hogenberg, „Grodna“, 1575 m. Popierius, vario raižinys, 39,9 x 52,7 cm. VR-206;
 • Aleksander Lesser, Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jono Kazimiero Vazos portretas, XIX a. vidurys. Popierius, litografija, 25 x 37 cm. VR-207;
 • Aleksander Lesser, Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro Jogailaičio portretas, XIX a. vidurys. Popierius, litografija, 25 x 37 cm. VR-208;
 • James Thomson, Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jono Sobieskio portretas, 1834 m. Popierius, mezotina, 17,9 x 26,8. VR-209;
 • Pieter van der Aa, Prancūzijos ir Lenkijos karaliaus Henriko Valua portretas, 1720 m. Popierius, ofortas, 24,5 x 38,8 cm. VR-210;
 • Pieter van der Aa, Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto III Vazos portretas, 1720 m. Popierius, ofortas, 25 x 38,9 cm. VR-211;
 • Pieter van der Aa, Lenkijos karalienės ir Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Konstancijos Habsburgaitės portretas, 1720 m. Popierius, ofortas, 24,6 x 38,1 cm. VR-212;
 • Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Frydricho Augusto proklamacija, 1705 m. Popierius, 34,3 x 39,7 cm. VR-213;
 • Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Frydricho Augusto proklamacija, 1705 m. Popierius, 33,1 x 41,6 cm. VR-214;
 • Motiejus Dominykas Dogelis, „Limites Regni Poloniae & Magni Ducatus Litvaniae“, Vilnae 1758 m. Popierius, oda, 20,3 x 24,4 cm. VR-215;
 • Albertas Vijūkas-Kojelavičius, „Historiae Litvanae“, Dantisci, 1650 m. Popierius, oda, 16,5 x 20,9 cm. VR-216;
 • Adrianus Regenvolscius, „Systema Historico-Chronologicum...“, 1652 m. Popierius, oda, 14,4 x 19,5 cm. VR-217;
 • Georgio Petro Schultz, „Commentarius de Mareschalci Regni Poloniae Cum Duplici Mantissa de Mareschalcis & Cancellariis M. Ducatus Lithvaniae...“, Dantisci, 1743 m. Popierius, 17,2 x 21,4 cm. VR-218;
 • Joannes Janssonius, „Qvedelinburga“, 1650 m. Popierius, vario raižinys, 224,4 x 59,9 cm. VR-219;
 • Kasonė, Italija, XVI a. Riešutmedis, geležis, drožyba, lakavimas, 68 x 160 x 55 cm. VR-220;
 • Kasonė, Italija, XVI a. Riešutmedis, geležis, drožyba, lakavimas, 60 x 160 x 55 cm. VR-221;
 • Spinta, Italija, XVI–XVII a. Riešutmedis, geležis, vario lydinys, drožyba, lakavimas, 155 x 37 x 185 cm. VR-222;
 • Kredensas, Italija, XVII a. Riešutmedis, geležis, drožyba, lakavimas, 118 x 45 x 105 cm.
 • VR-223;
 • Kredensas, Italija, XVII a. Riešutmedis, geležis, drožyba, lakavimas, 80 x 33 x 90 cm. VR-224;
 • Krėslas, Italija, XVI–XVII a. Riešutmedis, vilna, vario lydinys, gobeleninė technika, drožyba, vaškavimas, 125 x 56 x 64 cm. VR-225;
 • Krėslas, Italija, XVI–XVII a. Riešutmedis, vilna, vario lydinys, gobeleninė technika, drožyba, vaškavimas, 125 x 56 x 64 cm. VR-226;
 • Sofa, Italija, XVI–XVII a. Riešutmedis, vilna, vario lydinys, gobeleninė technika, drožyba, vaškavimas, 125 x 56 x 124 cm. VR-227;
 • Keturi bra švietuvai, Italija, XVI–XVII a. Geležis, medis, kalstymas, auksavimas, polichromija, 62 x 25 cm. VR-228, VR-229, VR-230, VR-231;
 • Žvakidė, Italija, XVI a. Medis, drožyba, auksavimas, h – 168 cm. VR-232;
 • Žvakidė, Italija, XVI a. Medis, drožyba, auksavimas, h – 168 cm. VR-233;
 • Krėslas, Italija, XVI a. Riešutmedis, oda, vario lydinys, drožyba, tekinimas, lakavimas, auksavimas, 138 x 65 x 55 cm. VR-234;
 • Kėdė, Italija, XVI a. Riešutmedis, oda, vario lydinys, drožyba, tekinimas, auksavimas, lakavimas, 115 x 56 x 44 cm. VR-235;
 • Kėdė, Italija, XVI a. Riešutmedis, oda, vario lydinys, drožyba, tekinimas, auksavimas, lakavimas, 115 x 56 x 44 cm. VR-236;
 • Indas, Italija, XVI a. pab. Vario lydinys, kalstymas, d – 30 cm. VR-237;
 • Gobelenas ,,Priamas priešais Trojos miestą“, Briuselis, XVII a. pradžia, Frans van den Hecke dirbtuvės. Vilna, šilkas, gobeleninė technika, 347 x 320 cm. VR-238;
 • Gobelenas ,,Agamemnonas priešais Apolono altorių“, Briuselis, XVII a. pradžia, Frans van den Hecke dirbtuvės. Vilna, šilka, gobeleninė technika, 342 x 320 cm. VR-239;
 • Kabinetas, Flandrija, XVII a. Juodmedis, ąžuolas, dramblio kaulas, geležis, drožyba, intarsijos, 54 x 33 x 61 cm. VR-240;
 • Kasonė su atlošu, Italija, XVI a. Riešutmedis, geležis, vaškavimas, 190 x 180 x 50 cm. VR-241;
 • Kredensas, Prancūzija, XVI a. pab.–XVII a. pr. Riešutmedis, geležis, drožyba, profiliavimas, vaškavimas, 200 x 130 x 57 cm. VR-242;
 • Stalas, Italija, XVII a. Riešutmedis, drožyba, profiliavimas, vaškavimas, 84 x 82 x 142 cm.
 • VR-243;
 • Kasonė, Italija, XVI a. pab. Įvairi mediena, intarsijos, dožyba, lakavimas, 180 x 50 x 60 cm.
 • VR-244;
 • Gotikinis kredensas, Prancūzija (?), XV a. Medis, geležis, drožyba, vaškavimas, 100 x 126 x 61 cm. VR-245;
 • Šarviniai marškiniai, Italija (?),XV–XVI a. Geležis, h – 116 cm. VR-246;
 • Gotikinė skrynia, Prancūzija (?), XV a. Riešutmedis, geležis, drožyba, lakavimas, 66 x 139 x 59 cm. VR-247;
 • Šalmas, Italija, XVII a. Geležis, h – 30 cm. VR-248;
 • Sietynas, Nyderlandai (?), XVII a. Vario lydinys, liejimas, tekinimas, d – 83 cm., h – 104 cm.
 • VR-249;
 • Varinis indas, Italija, XVII a. Vario lydinys, kalstymas, d – 36 cm., h – 20 cm. VR-250;
 • Šalmas, XVII–XVIII a. Geležis, oda, h – 40 cm. VR-251;
 • Polidoro da Lanciano (?), „Šventoji šeimyna su šv. Kotryna ir šv. Jonu Krikštytoju“, Italija, XVI a. Drobė, aliejus, 70 x 85 cm, su rėmu 110 x 84 cm. VR-252;
 • Staliukas, Italija, XVII a. Riešutmedis, tekinimas, vaškavimas, 80,5 x 126 x 61,5 cm. VR-253;
 • Veidrodis, Italija, XVII–XVIII a. Medis, stiklas, vario lydinys, įvairūs akmenys, 50 x 45 cm. VR-254;
 • Veidrodis, Italija, XVII–XVIII a. Medis, stiklas, vario lydinys, įvairūs akmenys, 50 x 45 cm. VR-255;
 • Renesansinis rėmas, Italija, XVI–XVII a. Medis, geležis, drožyba, polichromija, auksavimas, 155 x 88 cm. VR-256;
 • Stalas, Italija, XVII a. Riešutmedis, profiliavimas, vaškavimas, 158 x 67 x 83 cm. VR-257;
 • Stalas, Italija, XVII a. Riešutmedis, profiliavimas, drožyba, vaškavimas, 136 x 70 x 81 cm. VR-258;
 • Henriko II laikotarpio Lotaringijos kryžiaus formos stalas, Prancūzija, XVI a. II pusė.
 • Riešutmedis, tekinimas, vaškavimas, 130 x 76 x 74,5 cm. VR-259;
 • Kredensas su marmuro inkrustacijomis, Prancūzija, XVI a. II pusė. Riešutmedis, geležis, marmuras, vario lydinys, drožyba, vaškavimas, auksavimas, 105 x 51 x 177 cm. VR-260;
 • Renesansinis stalas, Italija, XVI a. II pusė. Riešutmedis, drožyba, vaškavimas, 109,5 x 82 x 77 cm. VR-261;
 • Taurė su Augusto Stipriojo monograma ir Baltojo Erelio ordino grandine, apie 1720–1730 m. Šlifuotas stiklas, h – 27 cm. VR-262;
 • Kabinetas, Augsburgas, XVI a. pab. Įvairi mediena, geležis, intarsijos, vaškavimas, 42 x 47 x 33 cm. VR-263;
 • Suolas, Italija, XVII a. Riešutmedis, geležis, drožyba, tekinimas, vaškavimas, polichromija, 206 x 42 x 147 cm. VR-264;
 • Suolas, Italija, XVII a. Riešutmedis, geležis, drožyba, tekinimas, vaškavimas, polichromija, 206 x 42 x 147 cm. VR-265;
 • Kasonė, Italija, XVI a. Riešutmedis, geležis, drožyba, vaškavimas, 170 x 52 x 48 cm. VR-266;
 • Taurė su Augusto Stipriojo monograma bei Abiejų Tautų Respublikos herbu, Saksonija, 1698 m. Stiklas, polichromija. VR-267;
 • Taurė su Augusto Stipriojo monograma, Lietuvos, Lenkijos, Saksonijos herbu, Saksonija, 1703 m. Stiklas, polichromija. VR-268;
 • Taurė su Augusto Stipriojo monograma, Lietuvos, Lenkijos, Saksonijos herbu, Saksonija, 1720 / 1730 m. Stiklas, polichromija. VR-269;
 • Taurė su Augusto Stipriojo monograma, Lietuvos, Lenkijos, Saksonijos herbu, Saksonija, 1720 / 1730 m. Stiklas, polichromija. VR-270.
[1] Maria Stahr, Medale Wazów w Polsce 1587–1668, Wrocław–Warszawa–Kraków, 1990, s. 68.
[2] Sztuka niemiecka 1450–1800 w zbiorach polskich. Katalog wystawy, Kielce, 1996, s. 198.
[3] Ten pat, s. 198.
[4] Unter einer Krone. Kunst und Kultur der sächsisch-polnichen Union, Leipzig, 1997, s. 328.
[5] Za Ojczyznę i Naród. 300 lat Orderu Orła Białego, Warszawa, 2005, s. 193.
[6] Ieva Jedzinskaitė-Kuizinienė, XVI–XVIII a. gobelenai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, Vilnius, 2000, p. 23.
[7] Zbiory wawelskie. Zakupy. Depozyty. Dary 2000–2006, Kraków, 2007, s. 77.
Publikuota: 2023-02-21 15:25 Atnaujinta: 2023-02-21 15:30
smart foreash ccms6
Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“). Jie gali identifikuoti lankytojus, rinkti statistikos duomenis ir padėti pagerinti naršymo patirtį kiekvienam lankytojui atskirai.
Susipažinkite su mūsų Privatumo ir slapukų politika