Savaitės eksponatas

Pradžia  |  Lankytojams  >  Savaitės eksponatas  >  Trinamųjų girnų apatinė dalis

Trinamųjų girnų apatinė dalis

Akmuo (granitas)
I tūkst.
Striška G. Vilniaus Žemutinės pilies Valdovų rūmų teritorija. Vidinio kiemo archeologinių tyrimų 2005 m. ataskaita, radinio inv. Nr. 8347.

Iki atsirandant sukamosioms girnoms grūdams trinti buvo naudojamos trinamosios girnos. Jas sudarė du akmenys – apatinis akmuo ir trintuvas. Ant apatinio trinamųjų girnų akmens pilti grūdai, o apvaliu ar ovaliu trintuvu jie būdavo trinami. Apatiniai trinamųjų girnų akmenys yra su didesniu ar mažesniu įdubimu, atsiradusiu dėl ilgalaikio grūdų trynimo.

Tokių trinamųjų girnų bei trintuvų Lietuvos teritorijoje rasta jau vėlyvojo neolito gyvenvietėse. Tačiau vis labiau šios girnos ėmė plisti senojo geležies amžiaus pradžioje. Naudojamasi jomis buvo visą I tūkstantmetį, kol palaipsniui pakeitė sukamosios girnos. 

Ankstyvosios gyvenvietės kultūriniame sluoksnyje taip pat rasta apatinė trinamųjų girnų dalis. Ji yra netaisyklingos formos, 30 x 29,5 cm dydžio, 7,5–11 cm aukščio. Trinamasis paviršius įdubęs apie 0,7–1,5 cm.

Medžiagą parengė Augustina Kurilienė
Fotografas Vytautas Abramauskas

Panaudota literatūra:
Grigalavičienė E. Žalvario ir ankstyvasis geležies amžius Lietuvoje, Vilnius, 1995, p. 101.
Kulikauskas P., Kulikauskienė R., Tautavičius A. Lietuvos archeologijos bruožai, Vilnius, 1961, p. 187–188, 309.
Michelbertas M. Senasis geležies amžius Lietuvoje, IIV amžius, Vilnius, 1986, p. 169.
Rimantienė R. Akmens amžius Lietuvoje, Vilnius, 1996, p. 281.