Savaitės eksponatas

Pradžia  |  Lankytojams  >  Savaitės eksponatas  >  Stumbro kaukolė

Stumbro kaukolė

XIV a. pab. – XV a. pr.
Blaževičius P., Bugys P. Vilniaus Žemutinės pilies teritorija. Valdovų rūmų rytinio ir šiaurinio korpusų prieigų 2006–2008 m. archeologiniai tyrimai, kaukolės inv. Nr. 3862.

Stumbro kaukolės viršutinė dalis nukirstais ragais buvo rasta netoli Valdovų rūmų, tačiau ji priklauso ne rūmų, bet ankstyvesniam, XIV a. pabaigos – XV a. pradžios, pilies etapui. Iš iki 1 000 kg svėrusių miškų galiūnų buvo gaunama apie 500 kg mėsos. Kartu radiniai liudija, kad aptariamu laikotarpiu buvo kruopščiai panaudojami visi maisto ir žaliavų šaltiniai. Kaukolės fragmento kapojimo žymės rodo, kad būdavo išimamos smegenys, išpjaunami žandikaulių raumenys ir liežuvis, o nukirsti ragai atiduodami arba parduodami kauladirbiams.

Galima priminti, kad Viduramžiais stumbrai ir jų artimi giminaičiai taurai jau buvo išnykę beveik visoje Europoje. XIII–XVII a. ir Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje šiuos žvėris buvo leidžiama medžioti tik aukščiausiems socialiniams sluoksniams. Be to, apribojimai griežtėjo ir bent nuo XVI a. juos galėjo medžioti tik valdovai arba išskirtinį jų leidimą gavę didikai.

Medžiagą parengė Povilas Blaževičius, Giedrė Piličiauskienė
Fotografas Vytautas Abramauskas

Panaudota literatūra ir šaltiniai
Blaževičius P., Dambrauskaitė N., Luik H., Piličiauskienė G., Rumbutis S., Zarankaitė-Margienė T. Vilniaus pilių fauna: nuo kepsnio iki draugo. Monografija, Vilnius, 2018.
Jonstonus J. Historiae naturalis de quadrupedibus libri cum aeneis figuris, Leszna, 1650.
Piličiauskienė G. Zooarcheologinės medžiagos, surastos Vilniaus pilių komplekse, pirminio identifikavimo sąvadas, Vilnius, 2018, LDKVR mokslinis archyvas, b. GTA-45.