Savaitės eksponatas

Pradžia  |  Lankytojams  >  Savaitės eksponatas  >  Medalis, skirtas 1410 m. Žalgirio mūšiui

Medalis, skirtas 1410 m. Žalgirio mūšiui

Autorius Vytautas Korskis (Witold Korski, 1918–2003), Lenkija, 1986
Išleido Lenkijos archeologų ir numizmatų draugija
Bronza, sidabras, liejyba
Skersmuo 70 mm
Įrašas averse – WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO / GRUNWALD 1410, apačioje – įrašas PTAiN* 1986
Inv. Nr. VR N-336
2017 m. padovanojo Edmundas Kulikauskas

Medalis skirtas Žalgirio mūšio pergalei atminti. Medalio averse vaizduojamas Vladislovas Jogaila – Lietuvos didysis kunigaikštis (1377–1381, 1382–1434) ir Lenkijos karalius (1386–1434), vyriausiasis Algirdo ir jo antrosios žmonos Julijonos, Tverės kunigaikščio dukters, sūnus. 1385 m. jis su Lenkijos atstovais sudarė Krėvos sutartį, kuria pažadėjo kartu su visais Lietuvos gyventojais priimti katalikų tikėjimą, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemes prišlieti prie Lenkijos Karalystės. 1386 m. Jogaila buvo pakrikštytas (gavo Vladislovo vardą), vedė Lenkijos karalienę Jadvygą Anžujietę ir buvo karūnuotas Lenkijos karaliumi. 1387 m. pradėjo Lietuvos krikštą, įkūrė Vilniaus vyskupiją ir pastatė katedrą, steigė pirmąsias parapijas, Vilniaus miestui suteikė Magdeburgo teises bei privilegijų Lietuvos bajorams katalikams. 1392 m. Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę pavedė valdyti pusbroliui Vytautui, sau pasilikdamas Lietuvos aukščiausiojo kunigaikščio titulą. 1410 m. liepos 15 d. įvykusiame Žalgirio mūšyje buvo vyriausiasis sąjungininkų kariuomenės, sutriuškinusios Vokiečių ordiną, vadas. 1413 m. Horodlės susitarimu pripažino Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei teisę turėti atskirą didįjį kunigaikštį, išrinktą su Lenkijos karaliaus žinia. Tais pačiais metais kartu su Vytautu pradėjo Žemaitijos krikštą. Lenkijos ponų veikiamas, prieštaravo Vytauto Didžiojo planams vainikuotis Lietuvos karaliaus karūna 1430 metais. Dosnus mecenatas, sumanus politikas ir diplomatas, vadintas „teisinguoju karaliumi“, Jogailaičių dinastijos, valdžiusios Lietuvą, Lenkiją, Čekiją, Vengriją, Kroatiją ir kitas Vidurio bei Rytų Europos šalis, pradininkas. Pastatė Vilniaus katedrą, pirmajam Vilniaus vyskupui Andriui padovanojo savo mūrinius rūmus Vilniaus Žemutinėje pilyje, dažnai lankydavosi Lietuvoje ir reziduodavo Vilniaus pilyse, Trakuose. Mėgo bizantinę tapybą, kvietė meistrų iš Lietuvos į Lenkiją ir pavedė jiems dekoruoti Krokuvos Vavelio katedros bei karališkosios pilies interjerą, Liublino pilies koplyčią. Buvo vedęs keturis kartus. Su paskutine žmona Sofija, kilusia iš lietuvių kunigaikščių Alšėniškių, turėjo du sūnus – Vladislovą ir Kazimierą, tapusius Lietuvos, Lenkijos ir Vengrijos valdovais. Palaidotas Krokuvos Vavelio katedroje, čia jam XV–XVI a. pastatytas monumentalus gotikinis paminklas su renesansiniu baldakimu.

Medalio averso kairėje pusėje matyti valdovas Vladislovas Jogaila, pavaizduotas profiliu, su puošnia karūna, o dešinėje – Lenkijos Karalystės herbas Erelis ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės herbas Vytis. Medalio reverse – simbolinė siužetinė kompozicija. Medalio centre pavaizduotas šarvuotas riteris, sėdintis ant žirgo, dešinėje rankoje laikantis vėliavą su Lenkijos Karalystės Ereliu. Prie kairiojo riterio šono kabo kalavijas. Žirgas apgobtas gūnia. Antrame plane po riterio kojomis matyti nugalėti Vokiečių ordino kariai, išmėtyti priešų skydai. Kompoziciją užbaigia tolumoje pavaizduotas miškas.

Kūrinio gamybą inicijavo Lenkijos archeologų ir numizmatų draugija – mokslinė kultūrinė asociacija, vienijanti Lenkijos numizmatikos, medalistikos ir filatelijos kolekcininkus.

* PTAiN – Lenkijos archeologų ir numizmatų draugija (lenk. Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatychne).

Medžiagą parengė Toma Zarankaitė-Margienė
Fotografas Mindaugas Kaminskas

Naudota literatūra
Eksponatai. 2016–2017 m. dovanotos ir įsigytos vertybės. Parodos katalogas / Exhibits. Treasures Donated and Acquired in 2016–2017. Exhibition catalogue, sudarytojai / compilers D. Avižinis, T. Zarankaitė-Margienė, Vilnius, 2017, p. 112–113.
„Kaip tai atsitiko Didžiajame mūšyje... Žalgirio atodangos / Jak to było podczas Wielkiej Bitwy... Odsłony Grunwaldu / How this happened in the Great Battle… Exposé of Grunwald, sudarytojai / opracowanie / compilers V. Dolinskas, B. Verbiejūtė, Vilnius, 2010, p. 241.
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų ir didikų portretai iš Ukrainos muziejų / Portraits of the Rulers and Magnates of the Grand Duchy of Lithuania from Museums in Ukraine / Портрети Великих князів і вельмoж Великого Князівства Литовського із українських музеїв, sudarytojai / compilers / упорядники V. Dolinskas, B. Verbiejūtė, Vilnius, 2012, p. 101.