Savaitės eksponatas

Pradžia  |  Lankytojams  >  Savaitės eksponatas  >  Keturragės avies kaukolės dalis

Keturragės avies kaukolės dalis

XV a.
Tautavičius A., Urbanavičius V. Vilniaus Žemutinės pilies rūmų teritorijos 1995 m. archeologinių tyrimų ataskaita, Vilnius, 1996, kaukolės inv. Nr. 43699.

Per 1995 m. archeologinius tyrinėjimus Vilniaus Žemutinės pilies teritorijoje, XV a. datuojamame sluoksnyje, aptiktas unikalus radinys – keturragės avies kaukolės dalis. Tai buvo jauna, tikėtina, kad ne vyresnė negu dvejų metų patelė. Tokio tipo avys – itin retos Lietuvoje. Iki tol buvo žinomas tik vienas keturragis individas, taip pat rastas Vilniuje (datuojamas XVI–XVIII a.).

Nedidelės keturragės avys šiais laikais daugiausia paplitusios Škotijoje, Meno saloje, o Islandijoje – tai primityvių Jokūbo, Meno Lochtano (Manx Loaghtan), Hebridų salų ir Islandijos veislių avys. Pavienės daugiaragės avys žinomos nuo akmens amžiaus Turkijoje, Lenkijoje, tačiau plačiau paplito tik ankstyvaisiais Viduramžiais. Daugiausia jų randama Šiaurės, Šiaurės Vakarų bei Vidurio Europoje. Tokių avių plitimas siejamas su žmonių migracija. Avys paplitusios vikingų lankytose vietovėse. Tačiau manoma, kad ten jos gyveno dar prieš pasirodant šiems kariams. Arčiausiai Lietuvos keletas keturragių Viduramžiais–Naujaisiais laikais datuojamų avių aptikta Estijoje ir Šiaurės Lenkijoje. Galima daryti prielaidą, kad mūsų rastas egzotiškai atrodęs gyvūnas yra ne vietinės kilmės ir buvo specialiai atvežtas į Vilnių. Kita vertus, tai gali būti ir atsitiktinė mutacija.

Medžiagą parengė Povilas Blaževičius
Fotografas Vytautas Abramauskas

Panaudoti šaltiniai ir literatūra
Piličiauskienė G. Zooarcheologinės medžiagos, surastos Vilniaus pilių komplekse, pirminio identifikavimo sąvadas, Vilnius, 2018, LDKVR mokslinis archyvas, b. GTA-45.
Bartosiewicz L., Gal E. Shuffling Nags, Lame Ducks. The Archaeology of Animal Disease, Oxford, 2013.
Blaževičius P., Dambrauskaitė N., Luik H., Piličiauskienė G., Rumbutis S., Zarankaitė-Margienė T. Vilniaus pilių fauna: nuo kepsnio iki draugo. Monografija, Vilnius, 2018.
Putelat O. „Le bestiaire polycère“, in: Revue de Paléobiologie, 2005, vol. 10, p. 293301.
Peterio Mazellio (1761–1797, Londonas) raižinys, in: wellcomelibrary.org, No 40784i, http://catalogue.wellcomelibrary.org/record=b1198604 [žiūrėta 2018-11-06].