Savaitės eksponatas

Pradžia  |  Lankytojams  >  Savaitės eksponatas  >  Eleonoros Marijos Habsburgaitės portretas

Eleonoros Marijos Habsburgaitės portretas

Autorius nežinomas, iš leidinio Theatrum Europaeum, t. 10, Frankfurtas prie Maino, 1677, p. 282–283
Popierius, vario raižinys
Įrašas – ELEONORA MARIA, IMP. FERD. III. FILIA / IMP. LEOPOLDI SOROR MICHAELIS POLONIAE REGIS CONJVX
Inv. Nr. VR-1061
2017 m. padovanojo kunigaikštis Motiejus Radvila (Maciej Radziwiłł, Lenkija)

Grafikos darbe pavaizduota Eleonora Marija Habsburgaitė (1653–1697) – Šventosios Romos imperatoriaus Ferdinando III Habsburgo ir jo trečiosios žmonos Eleonoros Gonzagos duktė, imperatoriaus Leopoldo I sesuo. 1670 m. ji ištekėjo už Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Mykolo Kaributo Višnioveckio. Radikali opozicija Lenkijos Karalystėje nenorėjo susitaikyti su Mykolo Kaributo Višnioveckio valdymu. Kaip priežastį nušalinti karalių nuo sosto nurodė tai, kad Mykolas Kaributas Višnioveckis vedė Eleonorą Habsburgaitę, neva negavęs Abiejų Tautų Respublikos Seimo pritarimo, tačiau, nepaisant reiškiamų pretenzijų, 1670 m. Eleonora Marija Habsburgaitė buvo karūnuota. Valdovė domėjosi kultūrine veikla. Yra žinoma, kad 1671 m. įkurtos Švč. Marijos Vardo (archi) brolijos steigėjų knygoje pirmieji pasirašė būtent Mykolas Kaributas Višnioveckis ir Eleonora Marija Habsburgaitė. 1674 m. po vyro mirties Eleonora Marija grįžo į Austriją. 1678 m. ištekėjo už kunigaikščio Karolio Lotaringiečio, ryšių su Lenkijos ir Lietuvos valstybe nepalaikė.

Grafikos darbe Eleonora Marija Habsburgaitė vaizduojama pasisukusi į dešinę pusę, su prabangia suknele ir masyviu perlų vėriniu. Portretas ovalo formos. Įrašas po portretu: ELEONORA MARIA, IMP. FERD. III. FILIA / IMP. LEOPOLDI SOROR MICHAELIS POLONIAE REGIS CONJVX.

Medžiagą parengė Toma Zarankaitė-Margienė
Fotografas Mindaugas Kaminskas

Panaudota literatūra
Eksponatai. 2009–2015 m. dovanotos ir įsigytos vertybės. Parodos katalogas / Exhibits. Treasures Donated and Acquired in 2009–2015. Exhibition catalog, sudarė D. Avižinis, R. Lelekauskaitė, Vilnius, 2016, p. 112–113.
Piwarski K. „Eleonora Maria Józefa“, in: Polski słownik biograficzny, t. 6/3, Kraków, 1947, s. 223–226.
Sliesoriūnas G. Lietuvos istorija, t. 6: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija XVI a. pabaigoje – XVIII a. pradžioje (1588–1733 metais), Vilnius, 2015.