Renginiai

Pradžia  |  Lankytojams  >  Renginiai  >  Habil. dr. M. WALCZAK ir K. CZYŻEWSKI paskaita „Šventojo Stanislovo kultas XVIII a. mene“

Habil. dr. M. WALCZAK ir K. CZYŻEWSKI paskaita „Šventojo Stanislovo kultas XVIII a. mene“

Tarptautinės parodos „Praemiando Incitat. Šventojo Stanislovo ordinas“ mokslinių, kultūrinių ir edukacinių renginių programa

2016 m. kovo 23 d. 18.00–19.30 val.
Valdovų rūmų III manieristinė antikamera

habil. dr. MAREK WALCZAK
(Jogailos universiteto Meno istorijos institutas, Krokuva, Lenkija)

KRZYSTOF CZYŻEWSKI
(Vavelio karališkoji pilis – Valstybiniai meno rinkiniai, Krokuva, Lenkija)

Du žymūs meno istorikai iš Krokuvos paskaitoje atskleis su šv. Stanislovo kultu susijusių meno fundacijų Abiejų Tautų Respublikos teritorijoje ir už jos ribų XVIII a. panoramą. Anuomet Krokuvoje, Piotravine, Ščepanuve, Poznanėje, Vilniuje, Romoje ir kituose miestuose buvo sukurti Lenkijos globėjui skirti įstabūs kūriniai. Smalsu sužinoti, kodėl valdant Stanislovui Augustui Poniatovskiui vėl buvo susidomėta kankinio šv. Stanislovo mirties byla ir kodėl šios temos iš naujo imtasi Apšvietos epochos istoriografijoje?

Šiuos klausimus gvildens Jogailos universiteto Meno istorijos instituto bendradarbis habil. dr. Marekas Valčakas (Marek Walczak) bei Vavelio karališkosios pilies – Valstybinių meno rinkinių Karybos rinkinio skyriaus vadovas Kšyštofas J. Čyževskis (Krzysztof J. Czyżewski). M. Valčakas yra daugelio studijų apie Viduramžių meną (architektūrą, skulptūrą, dailę) visų pirma Krokuvoje ir Mažojoje Lenkijoje autorius, nagrinėjantis ir sąsajas tarp meno bei šventųjų kulto. Antrasis pranešėjas savo tyrimuose ir publikacijose taip pat susitelkia ties sąryšio tarp liturgijos ir meno problematika, ypač atsižvelgdamas į Tridento bažnytinės reformos rezultatus. K. J. Čyževskis yra daugelio veikalų apie Krokuvos katedros istoriją autorius.

Paskaita vyks lenkų kalba, bus sinchroniškai verčiama į lietuvių kalbą.

Paskaita nemokama, maloniai kviečiame!

Daugiau apie parodą-->