Renginiai

Pradžia  |  Lankytojams  >  Renginiai  >  Tarptautinė mokslinė konferencija „1514 m. Oršos mūšis: karinė pergalė ir jos ženklai“

Tarptautinė mokslinė konferencija „1514 m. Oršos mūšis: karinė pergalė ir jos ženklai“

2014 m. rugsėjo 26–27 d.
Valdovų rūmai

Skiriama Oršos mūšio 500 metų sukakčiai paminėti

1514 m. rugsėjo 8 d. įvykęs Oršos mūšis yra viena didžiausių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ginklo pergalių ankstyvųjų Naujųjų laikų epochoje. Mūšis atskleidė Lietuvos Didžiosios  Kunigaikštystės karinį potencialą, išryškino karinio bendradarbiavimo su Lenkijos Karalyste perspektyvas, buvo reikšmingas karo meno istorijai: jo metu šiame regione pirmą kartą panaudota skirtingų kariuomenės rūšių – kavalerijos, pėstininkų ir artilerijos – integruota veikla, leidusi pasiekti pergalę.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės pergalė prie Oršos sulaukė didelio tarptautinio rezonanso. Po jos žlugo Maskvos pastangos sudaryti prieš Lenkijos Karalystę ir Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę nukreiptą sąjungą su Habsburgais. Pergalė buvo puiki proga karinės šlovės spindesy nuskambėti Lietuvos ir Lenkijos vardams, kartu – perteikti Europai daugiau informacijos apie šį katalikybės avanpostą šiaurėje. Oršos mūšiui skirti propagandinės raštijos tekstai formavo savitą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės humanistinio tipo raštijos aplinką, tekstyną, literatūrines temas, artimai susijusias su visuomenės aktualijomis.

Pasitinkant Oršos mūšio 500 metų jubiliejų rengiama tarptautinė mokslinė konferencija, skiriama šio istorinio įvykio paminėjimui, moksliniam įvertinimui bei istorinės atminties apie Lietuvos valstybės politinius, diplomatinius ir karinius laimėjimus puoselėjimui. Konferencijos metu, bendrai diskusijai sutelkus Lietuvos ir užsienio mokslininkus, bus siekiama aptarti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politiką plačiame pokyčių Europoje XVI a. pirmojoje pusėje kontekste, išanalizuoti Oršos mūšio reikšmę karo istorijos ir karo meno aspektais, įvertinti politinę ir ideologinę mūšio reikšmę, ypatingą dėmesį skiriant Oršos mūšiui skirtos propagandinės raštijos tekstų ir paveldo analizei.

PROGRAMA

Rugsėjo 26 d., penktadienis

8.30–9.00 Dalyvių registracija 

9.00–9.30 Konferencijos atidarymas, sveikinimo kalbos 
J. E. Lietuvos Respublikos kultūros ministras Šarūnas Birutis 
J. E. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras Juozas Olekas 
Lietuvos istorijos instituto direktorius dr. Rimantas Miknys 
Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dekanas prof. dr. Rimvydas Petrauskas 
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininkas plk. Eugenijus Vosylius
Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai direktorius dr. Vydas Dolinskas 

LIETUVOS DIDŽIOJI KUNIGAIKŠTYSTĖ XVI A. PRADŽIOS EUROPOJE: POLITIKA IR GEOPOLITIKA 
Moderuoja prof. dr. Rimvydas Petrauskas (Vilniaus universitetas, Lietuva)

9.30–9.50 Prof. dr. Rita Regina Trimonienė (Šiaulių universitetas, Lietuva)
JOGAILAIČIŲ DINASTINĖ POLITIKA IR ORŠA (1514 m.) 

9.50–10.10 Prof. habil. dr. Hieronim Grala (Varšuvos universitetas, Lenkija) 
IŠKOVOTI PERGALĘ: ORŠOS MOTYVAI JOGAILAIČIŲ DIPLOMATIJOJE IR PROPAGANDOJE

10.10–10.30 Dr. Dominik Szulc (Lenkijos istorijos draugija, Liublinas, Lenkija) 
DIPLOMATINĖS PASIUNTINYBĖS TARP LENKIJOS IR LIETUVOS MASKVOS KLAUSIMAIS 1492–1569 m.

10.30–11.00 Kavos pertrauka 

11.00–11.20 Dr. Marius Sirutavičius (Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas) 
ORŠOS MŪŠIO BELAISVIAI LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS IR MASKVOS VALSTYBĖS DIPLOMATINIAME DISKURSE

11.20–11.40 Dr. Konstantin Jerusalimskij (Rusijos valstybinis humanitarinis universitetas, Maskva; Greifsvaldo universitetas, Vokietija) 
DIDŽIOJO MŪŠIO „BELAISVIAI“: KALĖJIMAS AR EMIGRACIJA?

11.40–12.00 Dr. Sergej Polechov (Vilniaus universitetas, Lietuva; Rusijos mokslų akademija, Maskva) 
KĄ ĮGIJO VYTAUTAS IR KĄ PRARADO ŽYGIMANTAS SENASIS? SMOLENSKO ŽEMĖS INTEGRAVIMAS Į LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS SUDĖTĮ

12.00–12.30 Diskusijos
 
12.30–14.00 Pietų pertrauka
 
KARO ISTORIJOS KONTEKSTAI: KARAI IR GINKLUOTĖ 
Moderuoja dr. Gediminas Lesmaitis (Lietuvos istorijos institutas)

14.00–14.20 Dr. Przemysław Gawron (Varšuvos Kardinolo Stefano Wyszyńskio universitetas, Lenkija) 
VAKARŲ EUROPOS KARYBA ORŠOS MŪŠIO EPOCHOJE IR JOS SĄSAJOS SU LIETUVOS IR LENKIJOS KARO MENU
 
14.20–14.40 Dokt. Paulius Bugys (Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija) 
ORŠOS MŪŠIO EPOCHOS GINKLUOTĖ LIETUVOJE ARCHEOLOGINIŲ TYRIMŲ DUOMENIMIS

14.40–15.00 Dr. Tomasz Mleczek (Varšuvos karališkoji pilis, Lenkija) 
LENKIJOS KARIUOMENĖ 1514 m. ORŠOS KAMPANIJOS METU ITALIJOS KARŲ LAIKOTARPIO GINKLUOTĖS IR KOVOS BŪDŲ PERĖMIMO KONTEKSTE

15.00–15.20 Kavos pertrauka

15.20–15.40 Dr. Аndrij Fedoruk (Černivcių nacionalinis Jurijaus Fedkovičiaus universitetas, Ukraina) 
1514 m. ORŠOS MŪŠIS IR „DIDŽIOJI PARAKO REVOLIUCIJA“ NAUJŲJŲ LAIKŲ IŠVAKARĖSE 

15.40–16.00 Dr. Oleg Surovcev (Černivcių nacionalinis Jurijaus Fedkovičiaus universitetas, Ukraina) 
XVI a. pr. MASKVOS KARAI SU LIETUVA IR MOLDOVOS VAIVADIJOS POZICIJA

16.00–16.20 Dr. Aleh Dziarnovič (Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos Istorijos institutas, Minskas) 
ISTORIKO DILEMOS: MŪŠIS AR KARAS? (1514 m. ORŠA IR 1564 m. ULA: LYGINAMASIS ASPEKTAS) 

16.20–17.00 Diskusijos

17.00–18.00 Valdovų rūmų ekspozicijų aplankymas 

2014 m. rugsėjo 27 d., šeštadienis

ORŠOS MŪŠIS: KARINIAI ASPEKTAI 
Moderuoja mjr. Gintautas Jakštys (Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Vilnius)

10.00–10.20 Dr. Boris Čerkas (Ukrainos nacionalinės mokslų akademijos Ukrainos istorijos institutas, Kijevas) 
LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS KARIUOMENĖS VEIKSMAI PIETUOSE 1513–1515 m. 

10.20–10.40 Dr. Aleksej Lobin (Rusijos Federacijos prezidento reikalų valdybos Valstybinis kompleksas „Kongresų rūmai“, Sankt Peterburgas) 
1514 m. ORŠOS MŪŠIO KARINIAI ASPEKTAI 

10.40–11.00 Habil. dr. Aleksander Bołdyrew (Kelcų Jano Kochanowskio universitetas, Lenkija) 
LENKIJOS IR LIETUVOS KARIUOMENIŲ DEŠINIOJO SPARNO MANEVRAS ORŠOS MŪŠYJE (1514 m. rugsėjo 8 d.). 

11.00–11.20 Prof. dr. Valdas Rakutis (Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Vilnius) 
NUO PABAISKO IKI ORŠOS: „PALAIMINGAS TAIKA“ AR „NEIŠNAUDOTOS GALIMYBĖS“? 

11.20–11.40 Kavos pertrauka
 
ORŠOS MŪŠIO ŽENKLAI: RAŠTIJA IR ISTORINĖ ATMINTIS I 
Moderuoja / Moderator doc. dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė (Lietuvos istorijos institutas)

11.40–12.00 Dr. Gitana Zujienė (Lietuvos istorijos institutas, Vilnius)
KARINĖS VALDŽIOS ŽENKLAI ORŠOS MŪŠYJE

12.00–12.20 Doc. dr. Mintautas Čiurinskas (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilnius) 
ORŠOS PERGALĖS KULTŪRINIAI PADARINIAI – ŽVILGSNIS Į NAUJUOSIUS LAIKUS?

12.20–12.40 Dr. Rūta Čapaitė (Lietuvos istorijos institutas, Vilnius)
OSTROGIŠKIŲ APLINKOS PRAGMATIŠKOJI RAŠTIJA XVI a. PRADŽIOJE: PALEOGRAFINIS ASPEKTAS

12.40–13.00 Dr. Agnė Railaitė-Bardė (Lietuvos istorijos institutas, Vilnius) 
TRIUMFUOJANTI LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS KILMINGŲJŲ GENEALOGINĖ SAVIMONĖ XVII–XVIII a. 

13.00–13.30 Diskusijos 

13.30–15.00 Pietų pertrauka
 
ORŠOS MŪŠIO ŽENKLAI: RAŠTIJA IR ISTORINĖ ATMINTIS II
Moderuoja prof. dr. Valdas Rakutis (Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija)

15.00–15.20 Mgr. Kęstutis Gudmantas (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilnius) 
ORŠOS MŪŠIS IR VIDURINIOJO LIETUVOS METRAŠČIŲ SĄVADO GENEZĖ 

15.20–15.40 Prof. dr. Aleksandr Filiuškin (Sankt Peterburgo valstybinis universitetas, Rusija) 
PERGALĖS IR PRALAIMĖJIMO MŪŠYJE IR KARE KRITERIJAI XVI a. RYTŲ EUROPOS NARATYVE 

15.40–16.00 Dr. Olena Rusina (Ukrainos nacionalinės mokslų akademijos Ukrainos istorijos institutas, Kijevas) 
LITERATŪRINIAI METRAŠTINIO „PASAKOJIMO APIE ORŠOS MŪŠĮ“ šaltiniai 

16.00–16.20 Kavos pertrauka

16.20–16.40 Dr. Aliaksandr Kazakov (Baltarusijos valstybinis technologijos universitetas, Minskas) 
RUSŲ METRAŠČIŲ ŽINIOS APIE 1514 m. ORŠOS MŪŠĮ 

16.40–17.00 Dr. Andrej Januškevič (Baltarusijos valstybinis universitetas, Minskas) 
ORŠOS MŪŠIS BALTARUSIŲ ISTORIOGRAFIJOJE IR BALTARUSIJOS KULTŪRINIAME DISKURSE 

17.00–17.20 Mjr. Gintautas Jakštys (Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Vilnius)
ORŠOS MŪŠIS IR MODERNIOJI LIETUVOS KARIUOMENĖ: ISTORINĖS ATMINTIES ASPEKTAS 

17.20–18.00 Diskusijos. Konferencijos apibendrinimas

Konferencijos organizatoriai
Lietuvos istorijos institutas
Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

Konferencijos organizacinė kolegija 
Dr. Vydas Dolinskas (Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai), v.dolinskas@valdovurumai.lt 
Dr. Gediminas Lesmaitis (Lietuvos istorijos institutas), g.lesmaitis@gmail.com 
Prof. dr. Rimvydas Petrauskas (Vilniaus universitetas), rimvydas.petrauskas@if.vu.lt 
Prof. dr. Valdas Rakutis (Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija), valdas.rakutis@mil.lt 
Dr. Adam Stankevič (Lietuvos istorijos institutas), stankevic.adam@gmail.com (atsakingasis sekretorius)
Doc. dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė (Lietuvos istorijos institutas), rstukiene@mail.lt (kolegijos pirmininkė) 

Konferenciją iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija