Events

Home  |  Visit  >  Events  >  International Conference
Gobelenų meistrystė ir vaidmuo
  Register
12 October 2022, 18.00–19.30
Palace of the Grand Dukes of Lithuania
Fotoalbumo „Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko tremties takais“ pristatymas
  Register
19 October 2022, 17.00–19.30
Palace of the Grand Dukes of Lithuania
Paskaita „Antikos mitai senuosiuose gobelenuose“
10 November 2022, 18.00–19.30
Palace of the Grand Dukes of Lithuania
Koncertas „Reich. Gershwin. Amerika“
  Buy
16 November 2022, 19.00–20.30
Koncertas „Ir tas kelias, kaip sapnas“
  Buy
17 November 2022, 19.00–20.30