Publications

Home  |  Museum  >  Publications  >  Florence from the Renaissance to the Baroque. Paintings from the Art Collections of the Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze and the Banca CR Firenze

Florence from the Renaissance to the Baroque. Paintings from the Art Collections of the Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze and the Banca CR Firenze

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų parodų katalogaiXVII tomas

Tai tarptautinės parodos „Florencija Renesanso ir Baroko laikais. Tapyba iš fondo Cassa di Risparmio di Firenze ir banko CR Firenze kolekcijų“, vykstančios 2018 m. liepos 6 – spalio 7 d. Valdovų rūmuose, katalogas. Šioje parodoje eksponuojama daugiau nei 40 įspūdingų paveikslų. Ji supažindina su unikaliu europinės dailės paveldu – XV–XVIII a. garsių Florencijos dailininkų tapybos darbų rinkiniu, papildytu XIX a. šio miesto vaizdais. Daugelis čia pristatomų paveikslų iš šešių skirtingų kolekcijų dar niekada nebuvo eksponuoti net Italijoje, tad ši paroda Vilniuje yra kai kurių kūrinių viešo rodymo premjera.

Visi katalogo tekstai (straipsniai ir parodos eksponatų aprašai) skelbiami trimis kalbomis: lietuvių, italų ir anglų.

Katalogo sudarytojai Emanuele Barletti, Vydas Dolinskas, Giovanni Matteo Guidetti, Daiva Mitrulevičiūtė
Tekstų autoriai Emanuele Barletti, Vydas Dolinskas, Giovanni Matteo Guidetti, Daiva Mitrulevičiūtė
Leidybos koordinatorė Živilė Mikailienė
Vertėjai į lietuvių kalbą Dainius Būrė, Aušra Gataveckaitė
Vertėjai į anglų kalbą Mark Adrian Roberts, Albina Strunga
Vertėjai į italų kalbą Diego Ardoino, Dainius Būrė, Paola Fertoli
Kalbos redaktorės Laima Kunickytė, Ilona Čiužauskaitė
Katalogo dizainas ir maketavimas Saulius Marteckas, Jūratė Tamošiūnaitė-Karašauskienė, Laima Zulonė
 

Išleido Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Vilnius, 2018
525 p., iliustruota
Spausdino „Standartų spaustuvė“, tiražas 700 egz. ISBN 978-609-8061-54-3

Edition sold out