Aktualijos

Pradžia  |  Aktualijos  >  Valdovų rūmų muziejus ir Krokuvos Vavelio karališkoji pilis keičiasi patirtimi

Valdovų rūmų muziejus ir Krokuvos Vavelio karališkoji pilis keičiasi patirtimi

Šią savaitę, rugsėjo 2–9 dienomis, Lietuvoje lankosi septyni Vavelio karališkosios pilies – Valstybinių meno rinkinių (Lenkija) mokslo darbuotojai. Tiek pat Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų specialistų 2013 m. rugpjūčio pabaigoje lankėsi Lenkijoje. Jau penktus metus bendradarbiaujančių abiejų šalių valdovų istorinėse rezidencijose įsikūrusių muziejų tikslas – susipažinti su kaimyninės šalies muziejininkų veikla, dalytis dalykine patirtimi, taip pat gilinti profesines žinias, rengti bendras parodas, konferencijas ir kitus muziejinius projektus.
 
„Valdovų rūmų muziejus nuo savo veiklos pradžios siekia semtis patirties iš užsienio partnerių – savo pobūdžiu, funkcijomis giminingų muziejinių institucijų. Ypač aktualu palaikyti profesinius ir institucinius ryšius su tais muziejais, kuriuos sieja pagrindinė misija – puoselėti bendrų Gediminaičių-Jogailaičių ir Vazų dinastijų kultūrinį paveldą, aktualinti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos istoriją“, – teigia Valdovų rūmų muziejaus direktoriaus pavaduotoja dr. Jolanta Karpavičienė.
 
Vizito Vilniuje metu Vavelio karališkosios pilies darbuotojų delegacija ketina aplankyti Nacionalinį muziejų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmus, taip pat Chodkevičių rūmuose įsikūrusią Lietuvos dailės muziejaus Vilniaus paveikslų galeriją, Senąjį arsenalą – Taikomosios dailės muziejų ir Vilniaus universitetą. Vėliau planuojama apžiūrėti kai kuriuos Kauno, Klaipėdos, Kernavės, Trakų, Kėdainių, Tytuvėnų kultūros ir meno paveldo objektus bei muziejus, susitikti su žinomais restauravimo ir archeologijos, kitų sričių specialistais. 
 
Šių metų rugpjūčio pabaigoje į Lenkiją vykusi Valdovų rūmų muziejaus specialistų grupė lankėsi svarbiausiuose Mažosios Lenkijos istorinėse rezidencijose įsikūrusiuose muziejuose – Krokuvos Vavelio karališkojoje pilyje, renesansinėje Pieskowa Skała pilyje, Nepolomicių rūmuose, Nedzicos pilyje, taip pat – Liubovnos pilyje (Slovakija), Liublino pilyje, Balstogės Branickių rūmuose ir kt. Vizito tikslas – susipažinti su šių muziejų plėtojama organizacine-rinkodarine veikla, eksponatų restauravimo ir rinkinių inventorizavimo patirtimi, lankytojų priėmimo sąlygomis, kasdieniu muziejų funkcionavimu, kultūrinės komunikacijos sklaida, moksliniais tyrimais.
 
„Naujam ir jaunam Valdovų rūmų muziejui, dar beformuojančiam savo kultūrinės veiklos kryptis ir tradicijas, itin svarbu pasidairyti, kaip savo kultūrinę veiklą modeliuoja muziejai senbuviai. Pastaruoju metu kultūros erdvėje ne kartą skambėjo susirūpinimas, kad muziejus užklupęs iššūkių metas pareikalaus nepaprastai greito reagavimo į socialinius, technologinius ir ekonominius aplinkos pokyčius. Anksčiau laikęsi pasyvios pozicijos dėl lankytojų, šiandien postmodernioje socialinėje aplinkoje muziejai turi keistis, pradėti plėsti savo funkcijas ir dirbti taikydami rinkodaros ir ryšių su visuomene principus. Buvo įdomu savomis akimis pamatyti, kaip su šiais iššūkiais susidoroja, kaip gyvena ir kuo „kvėpuoja“ Krokuvos Vavelio karališkoji pilis ir kiti Lenkijos muziejai. Komandiruotė visokeriopai yra naudinga – keičiamės patarimais, mokomės iš kasdienių klaidų, dalijamės atradimais“, – sako Valdovų rūmų muziejaus delegacijos vadovė, Renginių skyriaus vedėja Gintarė Šatevičiūtė.
 
Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų ir Krokuvos Vavelio karališkosios pilies – Valstybinių meno rinkinių trejų metų bendradarbiavimo sutartis buvo pasirašyta 2009 m. kovo mėnesį. 2012 m. vasarį ši ilgalaikio strateginio bendradarbiavimo sutartis pratęsta. Joje numatyta keistis parodomis, atskirais eksponatais ir specialistais, įgyvendinti bendras mokslines tiriamąsias programas, taip pat dalytis bendra muziejine patirtimi.
 
Identišką bendradarbiavimo sutartį Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai yra pasirašęs ir su kita Lietuvos bei Lenkijos bendrų valdovų rezidencijoje įsikūrusia nacionaline Lenkijos kultūros paveldo institucija – Varšuvos karališkąja pilimi – Nacionalinės istorijos ir kultūros paminklu. Šio Lenkijos muziejaus specialistai keistis patirtimi į Valdovų rūmų muziejų atvyks 2013 m. rugsėjo mėnesio viduryje.