Aktualijos

Pradžia  |  Aktualijos  >  Valdovų rūmų muziejaus bičiulei Gražinai Marijai Martinaitienei – garbingas vardas

Valdovų rūmų muziejaus bičiulei Gražinai Marijai Martinaitienei – garbingas vardas

2018 m. balandžio 27 d. Valdovų rūmuose Lietuvos kampanologų draugija „Societas campanarum Lituaniae“ suteikė garbės nario vardą kelių Valdovų rūmų muziejaus išleistų knygų autorei, žinomai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės meninės kultūros, bažnytinės dailės ir paveldo tyrinėtojai, humanitarinių mokslų daktarei Gražinai Marijai Martinaitienei. Pirmąja daugiau nei metus veikiančios draugijos garbės nare tapusi mokslininkė pagerbta už nuopelnus varpų tyrinėjimo srityje.

Lietuvos kampanologų draugijos „Societas campanarum Lituaniae“ prezidentas Leonardas Šablinskas, teikdamas G. M. Martinaitienei šios draugijos garbės nario vardo sertifikatą bei simbolinį varpą, pažymėjo, kad Lietuvoje tikriausiai nėra kito tiek nusipelniusio ilgamečio varpų tyrinėtojo. Atkreiptas dėmesys į visus jos nuopelnus, o ypač į prieš kelerius metus Valdovų rūmų muziejaus išleistą G. M. Martinaitienės monografiją „Ioannes Breutelt nos fecit“ apie Vilniuje dirbusį žymų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės varpų ir sunkiųjų pabūklų liejiką Joną Breitelį (Ioannes Breutelt).

Šiame leidinyje nagrinėjamas J. Breitelio gyvenimas ir kūryba – apžvelgiami išlikę arba rašytiniuose šaltiniuose užfiksuoti jo kūriniai. Itin vertinga knygos dalis – publikuojami iš lotynų ir lenkų kalbų išversti su monografijos turiniu susiję archyvinių dokumentų fragmentai ir jų originalų faksimilės. Tai pirmas tokio pobūdžio ir apimties tyrimas, skirtas liejybai.

Dėkodama už suteiktą garbės nario vardą, G. M. Martinaitienė savo darbus vertino kukliai. Humanitarinių mokslų daktarė teigė, kad toks buvo jos mokslinis kelias, už kurį ji gavo pelnytą atlygį, ir tikrai nesiekė jokio pripažinimo arba apdovanojimų. „Bet vieną dieną tau pasako, kad esi apdovanota, nors išties tai tebuvo mano tarnyba, kuri visuomet man buvo brangi, nes jaučiau, kad viskas vyksta vardan tos Lietuvos“, – sakė ji, pabrėždama, kad itin malonu atsiimti apdovanojimą ypatingoje vietoje – Valdovų rūmuose.

Lietuvos kampanologų draugija „Societas campanarum Lituaniae“ veikia nuo 2017 m. vasario mėnesio. Šios draugijos tikslas – skatinti tyrinėti varpus ir daryti įtaką jų atminimui bei reikšmei žmonių bendruomenėse.