Teisinė informacija

Pradžia  |  Muziejaus veikla  >  Teisinė informacija

Lietuvos Respublikos įstatymai

 • Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas
  (1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733)

 • Lietuvos Respublikos muziejų įstatymas
  (1995 m. birželio 8 d. Nr. I-930)

 • Lietuvos Respublikos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties įstatymas
  (2000 m. spalio 17 d. Nr. VIII-2073)

 • Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas
  (2008 m. liepos 3 d. Nr. X-1682)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties koncepcijos“
  (2001 m. spalio 17 d. Nr. 1235)

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties klausimų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“
  (2006 m. rugsėjo 25 d. Nr. 936)

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl biudžetinės įstaigos nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų steigimo“
  (2008 m. liepos 9 d. Nr. 712)

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl nekilnojamojo turto Vilniuje, Katedros a. 4, perdavimo“
  (2013 m. birželio 5 d. Nr. 500)

Kultūros ministro įsakymai

 • Kultūros ministro įsakymas „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų metu rastų archeologinių radinių perdavimo muziejams taisyklių patvirtinimo“
  (2005 m. vasario 25 d. Nr. ĮV-66)

 • Kultūros ministro įsakymas „Dėl muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijos patvirtinimo“
  (2005 m. gruodžio 16 d. Nr. ĮV-716)

 • Kultūros ministro įsakymas „Dėl Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų nuostatų patvirtinimo“
  (2012 m. gegužės 3 d. Nr. ĮV-314)

 • Kultūros ministro įsakymas „Dėl muziejų vertinimo nuostatų patvirtinimo“
  (2008 m. rugpjūčio 27 d. Nr. ĮV-429)

 • Kultūros ministro įsakymas „Dėl muziejinių vertybių (eksponatų) vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ 
  (2010 m. rugpjūčio 20 d. Nr. ĮV-446)

 • Kultūros ministro įsakymas „Dėl ilgalaikio muziejininkų kvalifikacijos tobulinimo nuostatų patvirtinimo“
  (2008 m. spalio 29 d. Nr. ĮV-508)

 • Kultūros ministro įsakymas „Dėl kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo koncepcijos patvirtinimo“
  (2013 m. balandžio 16 d. Nr. ĮV-293)

 • Kultūros ministro įsakymas „Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių muziejuose, bibliotekose, archyvuose ir kulto pastatuose, apsaugos ir evakavimo instrukcijos patvirtinimo“
  (2007 m. liepos 18 d. Nr. ĮV-500)

Kiti

 • Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas „Dėl Muziejų, gamtos ir kultūros paveldo objektų ir vietovių, kuriose ekskursijos galimos tik su gidu, turinčiu gido pažymėjimą, sąrašo patvirtinimo“
  (2011 m. gruodžio 1 d. Nr. V-148)

Atnaujinta
2016-05-16
Pradžia  |  Muziejaus veikla  >  Teisinė informacija